Utbildning för proffstyckare

…och så fyller vi på med ännu fler proffstyckare som slår in öppna dörrar. Jag är fullt övertygad om att så gott som alla jurister vet mycket väl – i detalj – vad lagen anser vara våldtäkt. De vet också att betydligt fler beteenden än de som är vare sig straffbara eller möjliga att bevisa kan vara fruktansvärda upplevelser för de som drabbas. Ingen – inte heller Rolf Hillegren – har ifrågasatt att de exempel som tas upp i artikeln inte skulle vara straffbara.

Kanske den samlade mediala åsiktsmaskinen i stället skulle vinna på att utbildas i juridikens principer – och framför allt dess begränsningar. Det vore nog viktigt att i den utbildningen fokusera extra noga på begreppet ”rättssäkerhet”.

Alla problem i samhället eller familjen går inte att bekämpa genom att göra dem brottsliga. Och folk slutar inte med sådant som redan idag är brottsligt för att brottet byter namn. Att ett brott får en ny brottsrubricering, eller att diverse jurister informerats om hur arg, kränkt och ledsen man kan bli av att utnyttjas sexuellt gör det heller inte lättare att bevisa.

De allra flesta jurister vet att det är en fruktansvärd upplevelse att bli utsatt för sexuella brott. Och att det blir än värre i de talrika fall där rättssystemet inte ger en den upprättelse man förtjänar. De jurister som inte förstår detta måste trots allt ändå göra sitt jobb och åtala enligt de lagar och regler som gäller.

Av den sistnämnda anledningen är farhågorna för att Rolf Hillegrens personliga inställning – eller retoriska fömåga – skulle ha något avgörande inflytande på rättsläget kraftigt överdrivna.

Mer i min blogg om Rolf Hillegren.

UPPDATERING: Jag instämmer med Solveig Ingridsdotter Törnblom att denna rättssäkerhetsfråga är allt för viktig för att schabblas bort. Ett enda klumpigt uttalande av en enskild åklagare gjorde att diskussionen fick ett helt annat fokus – och halkade omedelbart iväg åt helt andra håll. Allt handlar nu om att förfasa sig över, och fördöma, Rolf Hillegrens person och inte om att diskutera själva sakfrågan..

Om Morgonsur

Morgonsur förmedlar Magnus Ernströms personliga tankar och åsikter kring i första hand säkerhetspolitik och rättssamhälle, och är oberoende från alla myndigheter, organisationer, politiska partier eller företag.
Detta inlägg publicerades i Rättssamhälle och märktes , . Bokmärk permalänken.

18 kommentarer till Utbildning för proffstyckare

 1. Helena skriver:

  Det är trösterikt att läsa blogginlägg som detta. Än har inte alla förlorat förståndet.

 2. Va? skriver:

  Kära bloggosfär, kan någon förklara för mig vad som pågår här?

  https://www.flashback.info/showpost.php?p=16363455&postcount=76

  Jag har personligen kontrollerat data från de aktuella myndigheterna och diagrammet stämmer.

 3. Helena skriver:

  @Va!
  Ursäkta, men skulle du även kunna räkna ut korrelationen mellan antalet försålda glassar och drunkningsolyckor? Samvariation är inte detsamma som kausalsamband! Hur lyder din teori förresten? ”Samma år som någon får uppehållstillstånd (man, kvinna, barn) är man mycket benägen att våldta någon”? Om det skulle ens kunna vara en möjligt hypotes att det finns ett reellt samband mellan antalet anmälda våldtäkter och antalet beviljade uppehållstillstånd så borde den förstnämnda kurvan vara kumulativ i förhållande till den andra. Du bör nog överlåta analysen till den expertis som du föraktar. Ju större kunskaper man får, desto större blir insikten om hur lite man egentligen vet, eller hur?

 4. Morgonsur skriver:

  För att uttala sig skulle man först av allt

  a) behöva fastställa att statistiken verkligen visar att våldtäkterna ökar och inte bara att fler brott betecknas som våldtäkt. Jag lämnar det ständigt missbrukade argumentet om ökad anmälningsbenägenhet därhän, men det är också en faktor som kan påverka statistiken i någon mån.

  Efter det gäller det att

  b) genom att gå igenom domarna påvisa att just människor som fått uppehållstillstånd de facto orsakat den eventuella ökningen i den ”inflationsjusterade” totala våldtäktsstatistiken.

  Innan dess ser jag det tyvärr som omöjligt att ha vare sig en teori eller en åsikt i frågan.

 5. Va? skriver:

  Jag håller med Morgonsur, som inte reagerade känslomässigt, schablonartat och obalanserat.

  Hypotesen är såklart att personer som inte är vana vid ett öppet samhälle inte klarar av att helt plötsligt befinna sig i ett, vilket drabbar de som var vana vid ett öppet samhälle.

  Du verkar vara en sluten person Helena, inte öppen för andra sanningar än de du redan bestämt dig för. Du behöver utvidga ditt sinne verkar det som.

  Som Morgonsur påpekar kan en ökad anmälningsbenägenhet vara det som syns i statistiken. Om man vill spekulera _skulle_ det kunna vara så att en svensk kvinna som antastas av en invandrare är mer anmälningsbenägen än om hon antastades av en svensk man. Personligen tycker jag att det är i sin ordning, är man nykomling skall man hålla sig i skinnet och vara fokuserad på inordning, inget annat.

  Däremot håller jag inte med om punkt b). Om det visar sig att ökningen är reell visar diagrammet på ett samband.

  Om det sambandet är direkt – personer som nyss fått uppehållstillstånd våldtar mer, eller indirekt – när fler personer får uppehållstillstånd skapar det en dynamik som ökar våldtäkterna i allmänhet är detta skäl nog för att ifrågasätta uppehållstillstånden mot denna bakgrund. Syftet med de många uppehållstillstånden är att skapa ett bättre Sverige, endast en minoritet har olika skyddsskäl.

  Att det skulle finnas någon samvariation utan kausalitet, förutsatt att vi ser en reell ökning, verkar synnerligen långsökt. I synnerhet som samvariationen ser ut som den gör, dvs det är inte bara en allmän trend.

 6. Helena skriver:

  @Va?
  Ännu några ”känslomässiga mm kommentarer” : ):
  1. ”Däremot håller jag inte med om punkt b). Om det visar sig att ökningen är reell visar diagrammet på ett samband.

  Om det sambandet är direkt – personer som nyss fått uppehållstillstånd våldtar mer, eller indirekt – när fler personer får uppehållstillstånd skapar det en dynamik som ökar våldtäkterna i allmänhet är detta skäl nog för att ifrågasätta uppehållstillstånden mot denna bakgrund.”

  hahaha…..

  2. ”Att det skulle finnas någon samvariation utan kausalitet, förutsatt att vi ser en reell ökning, verkar synnerligen långsökt. I synnerhet som samvariationen ser ut som den gör, dvs det är inte bara en allmän trend.”

  HAHAHAHA….

  Lite fler variabler på makronivå som du kan testa samvariation med från 1975 och framåt när det gäller antalet anmälda våldtäkter: Alkoholkonsumtion, antal nattöppna krogar, inkomster, antalet högskoleexamina, antal SD-väljare, antal skilsmässor, köttkonsumtionen. Det vore jättekul att få se resultatet!

 7. Va? skriver:

  Du diskuterar inte frågan ”Helena”. Du får gärna ta fram den data du pratar om, fältet är fritt. Ingen hindrar dig, slösa bort din tid.

  De variabler du nämner har alla det gemensamt att det är rätt enkelt att se ett samband mellan dem och antalet våldtäkter, tex: högre inkomster -> mer uteliv & mer köttkonsumtion & mer krogar & mer alkohol -> fler våldtäkter.

  Du har bevisat att du inte är bakom flötet, men du beter dig som en idiot. Jag får anta att din intellektuella ohederlighet är medvetet vald i ett försök att få mig att föra en diskussion på en låg nivå.

  Du vet att du beter dig ohederligt, nu vet du att jag vet det och iom detta vet alla andra läsare av detta det också.

  Du kanske menar att det inte finns _några_ statistiskt säkerställda samband som är kausala? Eller?

 8. Morgonsur skriver:

  Jag ber samtliga som debatterar här på min blogg att tänka på debattklimatet, då jag tycker det finns tillräckligt mycket osämja i världen för att inte vilja bidra till ännu mer.

  Jag tror inte på censur eller att ducka för det obekväma.

  Det är således helt OK att lansera kontroversiella frågeställningar, och det finns ingen anledning att undvika känsliga samtalsämnen.

  Men försök i synnerhet i sådana fall att diskutera sak och inte person.

  Som jag skrivit på andra ställen i denna blogg; det lättaste sättet att skapa en konfrontation är att tillskriva sin motpart en känsla eller åsikt.

  Att diskutera debattstil kan också leda in på tråkiga stickspår.

  Så – återigen – välkomna att diskutera sakfrågan.

 9. Helena skriver:

  @Va?
  Jag menar ingenting av det du skriver. Varför är det ohederligt att med pedagogiska exempel visa att ditt inledande inlägg visade på ett sk nonsens-samband?

  @Morgonsur
  För att återkomma till sakfrågan, Hillegren-debatten, så kan jag bara åter konstatera att ditt blogginlägg gjorde mig lycklig i ett debattklimat som faktiskt är skrämmande. Få med en ställning eller karriär att värna vågar offentligt tillkännage att de tycker att Hillegren har rätt i sak. Jag personligen känner till ett antal tunga jurister som definitivt inte håller med Leijonhufvud m,fl. Men de är tydligen för fega för att försvara rättssäkerheten mot populismen.

 10. Va? skriver:

  Helena, du har pratat allmänt om samvarians och kausalitet, du har gapflabbat, du har listat olika variabler som samvarierar med våldtäkter.

  Du har inte på något sätt argumenterat för att det aktuella sambandet är ett nonsens-samband än mindre visat att det är det. Dina argument om kausalitet fungerar på vilka godtyckliga påståenden om statistiska samband som helst, som du redan vet.

  Om du verkligen har belägg för att det inte finns något samband får du gärna lägga ut texten om detta, tex vilken faktor som de facto skulle få de två kurvorna att samvariera. Innan du har presenterat en sådan står hypotesen där den står.

  Ja, det verkar som om personen som postat på Flashback inte röstar på Gudrun utan tvärtom. Det kanske är det som får dig att gå i taket istället för att referera till verkligheten. Problemet med debatten idag är att ”humanistiska” aktörer ständigt förnekar verkligheten till illiberala aktörers fördel. Jag tror inte att jag behöver lista några exempel på det.

  Du fågar mig vad min teori är? Min teori är att om det verkligen finns ett samband (oklart om det gör det) skulle ingen ta upp det eftersom det inte gynnar deras karriärer. Det är systemfel och vanskötsel av landet.

 11. Helena skriver:

  ”Om du verkligen har belägg för att det inte finns något samband får du gärna lägga ut texten om detta, tex vilken faktor som de facto skulle få de två kurvorna att samvariera. Innan du har presenterat en sådan står hypotesen där den står.”

  Du har ju svarat själv på din egen fråga:

  ”Dina argument om kausalitet fungerar på vilka godtyckliga påståenden om statistiska samband som helst, som du redan vet.”

  Slutsatsen av ditt resonemang är ju att det är du som måste presentere en rimlig hypotes varför det skulle existerar ett kausalt smaband mellan dina kurvor. Dina hypoteser var enligt min mening minst sagt krystade. Att jag illustrerade vad jag tyckte om dessa med ”gappflabb” var en följd av att du i ditt föregående inlägg anlagt tonen med en analys av grunderna för mitt svar på ditt inlägg.

  Men för all del, gör som Morgonsur föreslagit härovan och ta reda på om din hypotes stämmer. Jag lovar att om resultatet stämmer med din hypotes så kommer den att få massor av uppmärksamhet, men man måste ha på fötterna innan man påstår sådana saker som pekar ut invandrare spm mer våldtäktsbenägna än infödda svenskar, precis som om man skulle påstå att SD-väljare var det eller att en ökad köttkonsumtion leder till fler våldtäkter. Sen så tror jag visst att många skulle ta upp din ”upptäckt” om den visar sig vara trolig. I senaste SIFO ligger SD över 4-procentsspärren.

 12. Va? skriver:

  Som sagt, samvariansen är mycket tydlig, data kommer från BRÅ & Migrationsverket. Helena har uppenbarligen inga argument eller fakta som gör det osannolikt att det finns kausalitet, för då hade hon presenterat dem.

  Diagrammet visar en mycket tydlig samvarians mellan antalet våldtäktsanmälningar och antalet uppehållstillstånd.

  Det kan tex betyda:

  i) Liza Marklund effekten, feminister anmäler invandrarmän eftersom de vill ha ett personligt övertag mot dem.
  ii) Alexandramannen-effekten – invandrarmän våldtar svenska kvinnor eftersom de har tillgång till dem
  iii) Krogeffekten – nykomlingar går mycket på krogen, mer krogliv -> mer våldtäkter
  iv) 3e faktorn – antalet uppehållstillstånd styrs av någon slags konjunkturvariabel som också styr mängden nöjesliv & alkohol, vilket i sin tur genererar anmälningarna, samvariansen beror båda på den 3e faktorn.
  v) Opinionseffekten – nykomlingar skapar turbulens, som skapar missnöjesopinion, som genererar ökad anmälningsbenägenhet
  vi) Utvidgningseffekten – utvidgningen av begreppet ”våldtäkt” samvarierar med uppehållstillstånden… (inte så troligt)

  Common sense:
  i) Många invandrare är män utan medföljande familjer och utan kunskaper om Sverige. Att introducera en sådan grupp i den allmänna befolkningen ökar antalet våldtäkter.

  ii) Invandring per se innebär en möjlighet för kriminella personer att skaffa sig ”en ny start” genom att ingå i den allmänna migrationsströmmen.

  Av de variabler Helena för fram tex:
  Alkoholkonsumtion, antal nattöppna krogar, inkomster, antalet högskoleexamina, antal SD-väljare, antal skilsmässor, köttkonsumtionen

  ..har många ett tydligt kausalt samband med antalet våldtäkter

  tex
  Ökade inkomster gör att fler köper kött, fler går ut på krogen, det blir fler krogar, fler dricker mer alkohol på krogen, vilket leder till fler våldtäkter.

  Hur sambandet uppehållstillstånd och våldtäkter skulle se ut har hon ingen aning om. Men hon _vet_ att det inte finns ett samband. Hon berättar även att hon känner tunga jurister.

  Som sagt, jag ser vanskötsel och medvetet ointresse och tom medveten okunskap. Vissa frågor hjälper inte din karriär framåt. Att projicera etablissemangets medvetna tillkortakommanden på SD duger inte.

  Göran och Mona skapade problemet, så nu dyker SD upp som ett svenskhetens miljöparti. De som vanskött landet gillar inte SD. Jag önskar att de skött landet istället för att strutta runt och demonstrerat hur politiskt korrekta de var.

  Alliansen har ambitionen att ta ansvar för landet. Mona har det inte. De som inte har _någon_ förståelse för SD har inte heller något till övers för vanliga svenskar. Vilket var nu landet som betalar deras lön? Ryck i kopplet.

  • Morgonsur skriver:

   Det finns ju också en hypotetisk möjlighet att kurvorna överensstämmer eftersom svenska män våldtar invandrarkvinnor. Ingenting tyder förvisso på att det skulle vara så, men jag hävdar ändå att man behöver gå igenom de enskilda anmälningarna utifrån en mängd variabler i syfte att fastslå exakt vilka olika mönster man kan urskilja.

   ”Vem våldtar vem, varför och i vilka situationer?”

   När man har svaret på det kan man gå vidare och analysera huruvida det finns mönster, och om dessa mönster sedan på något rimligt sätt går att påverka.

   • Savox skriver:

    Anställda i amerikanska försvaret våldtar varandra som om de hade provision på det, sen jag fick reda på det jag har tappat allt förtroende jag någon gång hade för denna ärevördiga försvarsmakt…

 13. Helena skriver:

  @Va?
  Kausal betyder orsakssamband. Om du menar att man kan hävda att en ökad köttkonsumtion har ett kausalt samband med antalet anmälda våldtäkter, dvs. att en ökad köttkonsumtion ökar antalet anmälda våldtäkter, utan att ha mer på fötterna än att dessa kurvor ”visar en mycket tydlig samvarians ” så får du nog läsa lite mer statistik och samhällsvetenskap. Till och börja med kanske du skulle fundera lite över uttrycket ”lögn, förbannad lögn och statistik”. Resten av ditt inlägg får stå för sig själv och behöver inte bemötas. Du är rätt tydlig med dina utgångspunker om man säger så, och de kan knappast anklagas för att vara behäftade med någon slags vetenskaplig objektivitet.

  Det där med juristerna hade inget med ditt inlägg att göra, utan hänförde sig till den fråga som togs upp i bloggen, nämligen debatten om våldtäktsbegreppet som initierats av Hillegren. Men denna har du kanske missat i din kåta iver att hitta belägg för att immigration är av ondo. Tack och hej!

 14. Va? skriver:

  @Morgonsur
  Vad är det för fel på personer som Helena som inte klarar av att diskutera immigration? Lever de i något slags personligt drama där de själva skall tillrättavisa ”otrogna” humanister? Haha, vad fiffigt, om du menar att du själv är humanist är per definition din motståndare ”inhuman”. Vilket dåligt trick. (jag har förtjänat min rätt till detta efter Helenas slutkläm, tack så mycket)

  Förresten Helena:
  https://www.flashback.info/showthread.php?t=984476

  Kopplingen mellan diagrammet och Hillegren är självfallet:

  Om svenska kvinnor lever under ett större våldtäktshot än tidigare är det motiverat med åtgärder, diskussionen bör kretsa kring vilka. Om de inte gör det är det motiverat att punktera feministhysterin en gång för alla. Kan man inte diskutera problemet kan man inte lösa det.

  De som har betalt för att lösa det borde göra det.

 15. Savox skriver:

  @Va?:

  Snälla, säg att du är ett troll.

 16. Savox skriver:

  http://www.expressen.se/nyheter/dokument/ny-sexlag-kan-falla-fler-for-valdtakt/

  Jag ifrågasätter INTE att de exempel som tas upp i artikeln BORDE vara straffbara, både legalt och i praktiken. Problemet med just sexbrotten är att befintlig lagstiftning inte används som den var tänkt, utan domstolarna och polisen verkar rentav LETA EFTER sätt att komma runt en fällande dom. Ofta genom att anklaga offret för det klassiska: att vara en hora som bad om det. Läs ”Flickan och skulden” och ”En riktig våldtäktsman”, det är som att läsa manualer för urholkning av en befintlig lagstiftning.

  Vad är nästa steg? Troligen att allt sex med en funktionshindrad under 18 år (eller under 21 om det är någon som står i beroendeställning till en) automatiskt blir klassat som våldtäkt. Som funktionshindrade räknas alla som tillhör en personkrets enligt LSS:

  Krets 1: Utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd (t.ex. asperger och sk. atypisk autism).
  Krets 2: Förvärvad eller medfödd hjärnskada.
  Krets 3: Andra funktionshinder som medför hjälpbehov.

  Som grädde på moset skulle det inte finnas någon ”Romeo-och-Julia-paragraf”, dvs. en paragraf som tillåter ungdomar i närliggande ålder att ha sex med varandra även om en är minderårig. En 19-årig grabb som ligger med (eller bara hånglar för vågat med) sin 17-åriga flickvän som har asperger skulle alltså anses förtjäna 2 års fängelse och den barnmorska som skriver ut P-piller till tjejen skulle åka in för medhjälp till våldtäkt. För tusan, det räcker med att grabben tar emot en kådis av någon välmenande RFSU-informatör för att han ska göra sig skyldig till förberedelse för våldtäkt! Och nämnde jag att det dessutom borde vara olagligt att visa gymnasieelever i sk. ”dampklasser”, för att inte tala om särskoleelever, hur man trär på en kondom?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s