Brottet mot Genevekonventionen

Trots lunch och tidspress skall jag försöka mig på en snabbrepa angående uppgiften om att danska soldater eventuellt brutit mot Genevekonventionen.

Det första man måste ha klart för sig är att Genevekonventionerna innehåller väldigt få regler om hur en part skall uppträda (Ofta sammanblandas de dessutom med Haagkonventionen från 1899 som är den konvention som huvudsakligen styr militärmakters uppträdande – i mellanstatliga konflikter).

Genevekonventionerna talar i huvudsak om ett antal skyddade individer och områden och hur de inte får angripas. Det finns väldigt få absoluta skydd utan undantag, och t o m sjukhus kan anfallas under vissa omständigheter.

När det gäller soldaters enskilda uppträdande bestämmer konventionen i huvudsak om hur man skall uppträda för att kunna åberopa skydd som krigsfånge. Om man följer vissa kriterier – t ex öppet bärande av vapen – har man således ett visst skydd som hindrar den andra parten att döda en godtyckligt.

Det finns i princip inget ‘förbud enligt Genevekonventionen’ mot att bära vapen dolt – men man kan heller inte åberopa skydd enligt konventionen om man gör det. Det gäller såväl Talibaner och Al Qaeda-anhängare som danska soldater.

‘Polisverksamhet på ockuperat område’ berörs i konventionerna i stort sett inte mer än att den skall fungera som normalt. Det finns i princip inget hinder för en regering att delegera polisverksamheten till andra nationers militär.

Om vi ändå bestämmer att detta är en väpnad konflikt berörs civilpersoners skydd på följande vis:

1. Med stöd av den fjärde genevekonventionen ang skydd för civilpersoner under krigstid.

Om vi läser i den finner vi ganska snabbt:

Artikel 5
Då stridande part har goda skäl att anse, att
en viss enligt denna konvention skyddad
person på dess territorium är föremål för
berättigad misstanke att ägna sig åt verksamhet
riktad mot statens säkerhet, eller om det
är styrkt, att denne ägnar sig åt sådan verksamhet,
skall sådan person icke kunna göra
anspråk på sådana av denna konvention
följande rättigheter och förmåner, som, om
de medgåves honom, skulle kunna vara till
skada för statens säkerhet.

Ja, det var ju ett intressant undantag. ‘Även om man skulle vara skyddad av Genevekonventionen är man det inte om man misstänks vara motståndsman’, kan man väl utläsa det.

2. Det finns också förtydligat skydd för civilpersoner i ‘Tilläggsprotokoll II’, som gäller skydd för offren i ickeinternationella väpnade konflikter:

Här kan man läsa

Del II. Human behandling
Artikel 4 – Grundläggande garantier
1. Alla personer som ej direkt tager del i eller
som har upphört att taga del i fientligheterna,
vare sig deras frihet har inskränkts
eller ej, är berättigade till respekt för sin
person, heder och övertygelse samt religiösa
seder och bruk…
– – –
2. Utan intrång i vad som allmänt stadgas
ovan, är och skall följande handlingar
mot personer avsedda i punkt l vara förbjudna
när och var som helst:
a) våld mot personers liv, hälsa och fysiska
eller mentala välbefinnande, särskilt
mord och grym behandling såsom tortyr,
stympning eller varje form av
kroppslig bestraffning;
…och detta skulle man då kunna tolka som om det vore förbjudet att ingripa mot alla civila som inte direkt deltar i krigshandlingar.

För det första är dock Genevekonventionen något luddig i vad man anser vara ‘civilperson’ och inte, och för det andra står det straxt innan att läsa i tilläggsprotokollet:

Del 1,
Artikel 3 – Nonintervention

1. Ingenting i detta protokoll skall åberopas i
syfte att påverka en stats suveränitet; ej
heller i syfte att påverka regeringens ansvar
eller med alla lagliga medel bevara eller
återupprätta lag och ordning i staten
eller att försvara statens nationella enhet
och territoriella integritet.

…vilket jag misstänker skulle åberopas av den part som så önskar. Man må tycka vad man vill om detta – men det är exakt ovanstående man hävdar att man utför å Afghanistans regerings vägnar, med NATO-lett FN-mandat.

De internationella konventionerna har inte kommit till genom att en samling ideologiskt övertygade människorättsjurister med patos samlats i symbios. Konventionerna är politiska konstruktioner som har ratificerats av de stora, starka nationerna och t o m av diktaturer världen över. Länderna har nogsamt – och med hjälp av hela staber internationella folkrättsjurister – sett till att inte onödigtvis behöva hindras av den text de själva står bakom.

Således tror jag det blir svårt att få det till att denna verksamhet är ett brott mot Genevekonventionen. Men liksom Sveriges försvarsbloggare nr 1 – Wiseman – brukar poängtera att krig är en materialsport hävdar jag att juridik är en bedömningssport.

Sistnämnda gäller särskilt när internationell storpolitik är inblandad…

Om Morgonsur

Morgonsur förmedlar Magnus Ernströms personliga tankar och åsikter kring i första hand säkerhetspolitik och rättssamhälle, och är oberoende från alla myndigheter, organisationer, politiska partier eller företag.
Det här inlägget postades i Rättssamhälle, Säkerhetspolitik och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

9 kommentarer till Brottet mot Genevekonventionen

 1. Wiseman skriver:

  Man får tacka för den utnämningen! Framförallt folkrätten är ju en bedömningssport. Jag försökte mig på att förklara ageranden i vinterns gazakrig utifrån tilläggsprotokollen och det blev genast en mycket dålig stämning från framförallt vänsterfolk som tyckte att jag var dum i huvudet. Att man följer den skrivna folkrätten genom att förvarna befolkningen innan angrepp är en sak, huruvida krig överhuvudtaget är humant är en annan.

  Sedvanerätten ska man ju inte ens ge sig in och börja grotta i eftersom den sedvanerätt som svenska media står för är en helt annan än i de aktuella länderna.

 2. Anonym skriver:

  Wiseman… Vänsterfolket kommer alltid att tycka att du är dum i huvudet, det är inget personligt det är bara det att du har fel kamouflage på uniformen och fel nationsmärke… Du försvårar för den Sovjetiska befrielsearmén. eller nått sånt.

 3. Peter Hammarberg skriver:

  Folkrätten kan tyckas enkel och solklar men är, som Morgonsur beskrivit, snårig och ett uttryck för det politiskt möjliga. Som alltid är det dessutom i slutändan segraren som har tolkningsföreträde. (Fel, så var det; i dagens konflikter där det är svårt att ens definiera deltagarna, lär det bli svårt att utnämna några entydiga segrare…och ännu svårare att tränga igenom snåren.)

  Detta får dock inte tas till intäkt för att helt glömma folkrätten, att påstå att den inte gäller, att den inte omfattar aktuell konflikt.
  Trots snårigheter och politik innehåller den en grundplatta av humanism, av vad som borde vara självklara sanningar även i krigets vansinne, av vad som gör människan till en tänkande och kännande varelse.
  Glömmer vi det rycker vi bort fundamentet för en eventuell fred och bygger istället grunden för nya konflikter.

 4. Chefsingenjören skriver:

  Jag måste säga att jag håller med Peter. Vikten av internationella konventioner är kanske inte det exakta innehållet, utan normen för hur det kan tolkas och även vår självbild för hur normen ser ut.

  För att visa att vi t.ex. i Afghanistan har ett existensberättigande måste vi hålla en hög etisk standard, även om det innebär att lede fi har det lättare att operera.

  När danskarna bryter mot kombattantbegreppet så meger dom också att det är tillåtet att tolka konventionerna utanför normen och därmed också att det är OK för talibanerna att göra det. På så sätt kommer normen gradvis att förskjutas till det värre, vilket inte underlättar våra insatser.

  ISAF måste ses som det bättre alternativet relativt talibanerna. Det absolut bästa är om vi kunde tränga in talibanerna i ett hörn där dom märker att dom tappar befolkningens stöd och tvingas till fler tvivelaktiga aktioner o.s.v. ner i en dödsspiral. Så länge dom har befolkningens stöd är dom inte terrorister, utan ädla motståndsmän som slåss mot den korrupta ockupationsmakten.

 5. Morgonsur skriver:

  Jag instämmer med föregående båda talare om att man bör ha en klar hållning över egna mål och syften och kunna stå för det agerande som följer av detta.

  Allt behöver ju inte göras bara för att det inte är uttryckligen förbjudet.

  När det gäller denna typ av ageranden från specialförbanden är jag kluven. Det finns uppgifter som inte på något lätt sätt låter sig lösas av uniformerade förband med bössa i hand.

  Det är nog inte långt ifrån sanningen om jag påstår att ALLA länders specialförband är och tassar i gränslandet (eller över gränsen)till polisarbete, och arbetar dolt bland civilbefolkningen ibland. Detta sker ju faktiskt även i Europa i fredstid.

  Jag har personligen svårt att ha någon åsikt huruvida det var lämpligt eller ej i det här fallet av den lilla information jag tagit del av.

 6. Conrad skriver:

  Hmm, undrar vad konventionen säger om knivar i ryggen och självmordsbombare…men absolut, håller med Morgonsur om detta fall är svårbedömt utifrån den fakta som finns idag. Tror nog att det smygs ganska bra i buskarna där nere, tacka f-n för det.

 7. Chefsingenjören skriver:

  Frågan är bara vilket är vårt uppdrag?

  – Att vinna kriget. Ja, då ska vi ta till alla till buds stående medel. Civila kläder, dolda vapen. Alla medel tillåtna.

  – Att vinna freden. Ja, då måste vi kanske utsätta våra soldater för lite risker och ta avstånd från vissa metoder.

 8. Nils skriver:

  Jag vet inte för vilken gång i ordningen Sverige är anmält för brott i samband med invandringen. Vad leder dessa anmälningar till och vem är det som gör anmälningarna
  Tycker att media borde redovisa vem anmälarna är. Går det inte att skriva av dem i ett tidigt stadium när det är töntiga organisationer doch personer som gör dem
  Sverige tycks ju vara invandrarnas resmål nr 1 och här får de både mat och husrum
  och pengar att skicka hem till anhöriga i hemlanderna.
  Finns det inte någon som kan bringa ordning i eländet

 9. Anonym skriver:

  Det verkar som att inte bara vänsterfolket vill befria Europa från genevekonventionen, även så högermänniskor som istället vill avskaffa den för ekonomisk vinnings skull. Otroligt obehagligt, rena sagoprojekt kan ersätta verkligheten tydligen i media och politik ….. Invandrare som inte finns blir helt plötsligt förvandlade till svenska göteborgare? Allt i missriktad jämlikhetsivrande skrämmande ….. oskyldiga ska ersätta de som man egentligen avser?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s