Märkligt uttalande i alkolåsdebatten

Photobucket

Jag måste säga att jag förundras över Lena Hallengrens (s) ordval i mediediskussionen angående alkolås. Om det verkligen är sant att Lena Hallengren sagt att ‘alkolås är inget kännbart straff för en kriminell handling’ anser jag det vara anmärkningsvärt.

Någon kanske borde upplysa våra politiker om att körkortsindragning är en trafiksäkerhetsåtgärd och inte ett straff.

Synen på körkortsindragning som ett straff är utbredd bland ‘vanligt folk’ och högst begriplig. Men det råkar nu vara så att det inte är ett straff, och heller inte under några omständigheter får användas som ett sådant av svenska myndigheter.

Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse och ingenting annat.

Dubbla straff för samma gärning är nämligen förbjudet enligt Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna – som Sverige är bunden av.

Att en ledande svensk politiker använder en retorik som går ut på att brott mot mänskliga rättigheter är en bra modell för det egna samhällets rättsskipning är minst sagt… märkligt.

Om trafiksäkerheten kan upprätthållas med en teknisk lösning faller helt enkelt behovet av körkortsindragning bort som trafiksäkerhetsåtgärd.

Det finns förstås trots det goda argument både för och emot alkolåsprogram – men att diskutera körkortsindragning ur straffperspektiv hör helt inte hemma i den offentliga debatten i en rättsstat.

Det motsäger inte att den avskräckande effekten av körkortsindragningen gärna får vara en ‘bonus’ i systemet.

Om Morgonsur

Morgonsur förmedlar Magnus Ernströms personliga tankar och åsikter kring i första hand säkerhetspolitik och rättssamhälle, och är oberoende från alla myndigheter, organisationer, politiska partier eller företag.
Detta inlägg publicerades i Rättssamhälle och märktes , . Bokmärk permalänken.

14 kommentarer till Märkligt uttalande i alkolåsdebatten

 1. JonasE skriver:

  Ja, det är ju inte alls alltid jag håller med om vad du skriver men både i detta och ditt föregående inlägg så träffar du mitt i prick!
  Som vanligt otroligt välformulerat. Det gäller oavsett om jag håller med dig eller inte.
  Hälsningar! (Och trevlig sommar, semester etc!)
  //JonasE

  • Morgonsur skriver:

   Själv brukar jag oftast hålla med mig, men det behöver man förstås inte göra.;-).

   Trevlig sommar du med!

 2. Cornucopia skriver:

  Dessutom kan man ju väldigt enkelt köra bil med indraget körkort. Bara att sätta sig bakom ratten och stoppa i nyckeln, starta motorn och köra iväg. Förvisso olovligt, men ingen tröstar de anhöriga till eventuella rattfylleoffer genom att påtala ”han körde faktiskt olovligt”.

  Med alkolås så blir det iaf komplicerat att köra bil full och ensam, men det fungerar väl om man har med sig en nykter person som kan blåsa.

  • Morgonsur skriver:

   Jag tror inte det skulle bli så vanligt, faktiskt. Under mina tio år som polis är det märkligt nog inte särskilt ofta jag tagit rattfyllon med fler än sig själva i bilen.

   I debatten brukar många invända att man ”ju kan ha fler bilar” eller ”låna någon annans” om man har körkortet kvar. Det kan man förstås som du påpekar göra även om inte har något körkort alls.

   Men om man får behålla sitt körkort efter en dom finns det en punkt 12 på körkortet som heter ”villkor”, där det förstås kommer att stå ”alkolås”. Man kommer således inte att lagligen kunna köra andra bilar än sådana utrustade med alkolås med sitt körkort.

 3. Johan skriver:

  Morgonsur,
  även om du har rätt i att körkortsindragning inte är ett straff så tycker jag nog att du är lite ute och cyklar med avseende på Europakonventionen. Det finns inget i Europakonventionen som hindrar att man gör körkortsindragning till ett straff om man så vill, men den blir då en del av straffet för brottet, inte ett separat sådant.
  Det Europakonventionen förbjuder är så vitt jag minns bara att någon döms flera gånger för samma brott, inte att någon straffas genom t.ex. både böter, fängelse och körkortsindragning vid samma tillfälle.

  • Morgonsur skriver:

   Då skulle man i sådant fall baka in det i domen och straffet från samma myndighet = Tingsrätten. Som det är nu får man ”körkortsdomen” i en separat prövning av en helt annan myndighet – vilket gör att det handlar om två prövningar för samma förseelse.

   • Johan skriver:

    Naturligtvis skulle tingsrätten få hantera det om det skulle vara ett straff. Transportstyrelsen har ingen rätt att utdela några straff och därför faller även resonemanget om Europakonventionen. Så länge Transportstyrelsen hanterar körkortsprövningen är det inte ett straff och Europakonventionen är inte applicerbar. Om körkortsindragning blir ett straff måste det hanteras av tingsrätten och då blir det bara en prövning, vilket gör att Europakonventionen återigen inte är applicerbar.
    Jag har full förståelse för att du kritiserar politiker utan koll på vad som är straff och inte, men det behöver man inte dra in Europakonventionen för.

   • Morgonsur skriver:

    Transportstyrelsen utdömer inte, och skall heller inte utdöma, straff mot enskilda. Det var just det som var poängen. Konventionen är som du påpekar inte tillämplig idag.

    Lena Hallengrens uttalande tycks dock inbegripa Trafikverket som ytterligare en rättsskipande instans. Du kanske tolkar det annorlunda, men:

    Två straff utdömda mot enskild av två olika myndigheter med separata processer vid skilda tidpunkter för samma brott?

    Jag kan bara konstatera att du tolkar konventionens anda annorlunda än jag gör.

    Min poäng är inte att körkortsindragning som sådan inte absolut och i alla lägen måste anses vara ett brott mot Europakonventionen. Poängen är att man i mitt tycke bör ha koll på läget och hålla armslängds avstånd ens från diskussionen att utdöma parallella straff om man är politiker på riksnivå. Jag tycker konventionen har fastslagit en viktig princip, och att man helt enkelt borde kunna kräva mer av våra politiker på den nivån. Du tycker annorlunda och att konventionen är irrelevant. Jag kan ha respekt för det. Gott så.

    Tillägg: …och precis samma gäller Beatrice Ask med hennes ”lila kuvert”, vilket hon fick välförtjänt kritik för – även om det ältades lite väl länge. Det är inte konstigt vi får många märkliga lagar när våra politiker driver iväg för långt från grundläggande principer, om än i ‘tanke och talspråk’. Nu anser jag å andra sidan inte att det finns någon anledning att älta Lena Hallengrens uttalande heller.

    Det är väl snarare ett uttryck för vår tids värderingar – som jag som bekant inte alltid delar i detalj…

   • Johan skriver:

    Morgonsur, min poäng var ungefär att det är lika relevant att dra in Europakonventionen här som att betrakta körkortsindragningen som ett straff.

    En betydligt lämpligare måltavla är väl isf det här med både straffrättslig och civilrättslig prövning av samma handling.

   • Morgonsur skriver:

    Ja, jag har i princip inget emot att man använder körkortsindragning som straff – men då skall man flytta det till Trafikbrottslagen. Först.

    Innan man varit ärlig nog att göra detta kommer jag att fortsätta att bli alldeles svettig när de som är ansvariga för lagarna yttrar sig på detta sätt. Det tyder som jag ser det på att lagstiftarna själva alltid har sett körkortsindragningen som ett straff, och inte ser det som ett problem att det utdöms separat av Transportstyrelsen. Det betyder för mig att snacket om ”trafiksäkerhetsåtgärd” i praktiken alltid varit en ren lögn för att slippa kritik om att man bryter mot grundläggande rättsprinciper fastslagna i bindande konventioner (vilket är varför jag anser Europakonventionen vara relevant i sammanhanget).

    Men jag är inte sådan att jag kräver någons avgång för en sådan liten groda. Jag bara påpekar att det var ett märkligt uttalande mot bakgrund av ovanstående. Lena Hallengren får gärna driva frågan att körkortsindragning skall flyttas till TBL. Men det är en helt ny fråga som inte ens har varit upp till diskussion än.

    Helt i onödan, för man hade lika gärna kunnat vara ärlig från början och göra det till ett straff. Det parti hon företräder har ju haft chansen flera gånger.

    Min reaktion är en följd av att jag är – som kanske framgått av denna blogg tidigare – rätt less på att den politiska världen tycker att ”det vore en bra idé” om något var förbjudet eller reglerat utan att ha tänkt sig för hur en reglering passar in i rättsväsendet, i vilket syfte man egentligen inför regleringen, vem som skall kontrollera den och hur, om den ens är förenlig med andan i grundläggande rättsprinciper och bindande konventioner eller om den ens löser något problem. ”Skickar signaler att det vore bra om…” gör man företrädesvis med debattartiklar och informationskampanjer – och inte lagstiftning.

    Nåja, slut utvikning. Åter till missuppfattningar om syften:

    Samma problem när det gäller att missuppfatta syftet med åtgärder finns också när det gäller polisens omhändertaganden enligt LOB och PL13 – som också de felaktigt uppfattas som ett straff av allmänhet och allt för många politiker. Att allmänheten gör det är inget stort problem – men ansvariga lagstiftare och rättsväsende måste ha fullt klart för sig vad syftet är med de egna åtgärderna. Har syftena förändrats över tiden måste man ompröva hela lagstiftningen. Det är inte ”inlåst som inlåst”, eller ”indraget som indraget” som gäller. Ändamålsglidningar och rättsövergrepp kommer annars som ett brev på posten när man låter sina bakomliggande syften för omfattande ingrepp i människors frihet flyta bara för att den enskilde inte märker så stor skillnad.

    Att åtgärden kan uppfattas som ett straff av den som råkar ut för den är även när det gäller omhändertaganden enl LOB/PL13 ofta en ren bonus – men som ansvarig för ingrepp i människors frihet, d v s lagstiftare eller rättsskipare, måste man vara ytterligt noggrann med sina uppsåt, motiv eller syften. Den polis som ser det som sin uppgift att utdöma straff för ”fylleri på stan” på egen hand är t ex rejält fel ute. Så också den ledande rikspolitiker som skulle börja tala om LOB som ett ”lämpligt straff för onödig alkoholkonsumtion” (men när det gäller omhändertaganden ser jag ingen anledning att vara övertydlig och koppla till just Europakonventionen).

    Om lagstiftare och rättsväsende inte alltid har riktigt klart för sig exakt varför man låser in folk, konfiskerar deras egendom eller tar av dem viktiga rättigheter är vi riktigt, riktigt farligt ute. ”Uppsåt” is like tracers – it works both ways…

 4. Mattias skriver:

  Javisst är det bättre att påtala mer byråkrati o krångliga regler än att stå för en mer rakt-fram-bedömning av vad jag anser vara ”dödligt våld”. Det är väl bättre att krångla till saker ännu mer med detaljstyrning än att bara peka med hela handen o säga att ”du gjorde fel, nu ryker större delen av dina rättigheter”. Och vem har sagt att EU är Gud allsmäktig o ofelbar??
  Jag tycker det är BRA att Lena har en sån ståndpunkt, o med det sagt så menar hon ju naturligtvis inte att hon skiter i mänskliga rättigheter utan snarare att hon tycker det finns brister i den konventionen.
  Jag håller inte ALLS med i det du säger tyvärr.

  • Morgonsur skriver:

   Det är inte EU utan en internationell konvention som säger så. Inget hindrar förstås att vi struntar i den. Vi kan börja tortera fram erkännanden för rattfylleri också – om vi vill. Det skulle säkert bli populärt i ‘domstolen allmänheten’ och det skulle i princip bara vara att börja. Det är ju i den internationella rätten som bekant inte så lätt att göra något åt nationer som börjar tumma på de löften de ingått.

   Men jag ser inte att det skall vara något självändamål att bryta mot konventioner.

   Det är helt okej att tycka att tjuvar bör straffas med avhuggna armar, och att det bör vara offentlig stegling för rattfylleri och andra förseelser – mellan skål och vägg. Men det är fortfarande tillåtet för mig att anse det oseriöst av just en högt rankad rikspolitiker att använda sådan retorik.

   Populism, brukar det visst kallas.

 5. MrJim skriver:

  Ärade morgonsur, kolla in denna artikel, något som det talas om alldeles för lite och möjligen vad det säger om ”krigen” i Irak och Afghanistan, http://www.dn.se/nyheter/varlden/juni-varsta-manaden-for-soldatsjalvmord-1.1139160

  • Morgonsur skriver:

   Skall försöka återkomma till frågan. Det går inte att vaccinera sig mot denna typ av händelse, men jag har ett par möjliga uppslag hur man skulle kunna minska förekomsten något…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s