Om en legitim militär intervention mot Sverige

russia_ukraine_belarus_baltic_republics_pipelines_map

Jag utlovade ett, förvisso idag osannolikt, framtida scenario där vi enbart genom att fortsätta på inslagen väg tvingar fram en legal och legitim militär intervention mot Sverige – dessutom p g a en konflikt på andra sidan jorden. Håll i hatten, för här kommer den:

Ponera att Ryssland någon gång i en annan framtid av någon anledning råkar i konflikt med Kina.

När det gäller oljeexport har Ryssland ett oerhört sårbart läge, vilket bilden ovan visar. Exporthamnarna finns i huvudsak i Svarta Havet och Östersjön, med stor oljetrafik via Primorsk längst inne i Finska Viken. Planen för några år sedan var att 60% av den totala oljeexporten skulle gå via Primorsk, men jag hoppas man både för Rysslands och vår skull numera har spridit äggen i fler korgar för att minska sårbarheten. I Östersjön finns förstås också den berömda gasledningen ”North Stream”.

Kina skulle i denna hypotetiska framtida konflikt ha en ypperlig möjlighet att strypa Rysslands ekonomi genom att förlägga  t ex ubåtar på svenskt territorialvatten. Medelst ”främmande undervattensverksamhet” skulle det hypotetiska framtida Kina kunna bedriva sabotageverksamhet mot gasledningen, mineringar av transportleder till och från Primorsk och Ventspils eller sänka en enda oljetanker. Man kunde sedan gott lämna Östersjön, för blotta hotet om sänkningar skulle göra lasttrafiken i Östersjön omöjlig att bedriva. Ponera att en ubåt på samma sätt också blockerar Bosporen.

Ryssland skulle blöda ur ekonomiskt. Snabbt.

Vi lämnar Bosporen därhän, och hoppas att den situationen löses på lämpligt vis. Men ser vi till vår egen situation skulle Sverige knappast kunna hantera situationen, eftersom vi totalt saknar lämplig, eller ens trovärdig militär förmåga. Vi har bevisligen gott om gömställen under vattnet som är ”off limits” för alla ryska insatser. Vi hade själva oerhört svårt att hitta ubåtar i Östersjöns komplexa vattenskiktningar redan innan vi dessutom avvecklade ubåtsjaktförmågan näst intill totalt. I den mån vi av någon oförklarlig slump mot förmodan hittade en ubåt skulle Kina inte riskera någonting. Vi ingår inte i någon allians, och har föga mer att hota Kina med än att vi stoppar importen av elektronik. Vilket vi kanske skulle förlora mest på själva.

Vad vi svenskar då plötsligt ställt till med genom vår oförmåga/ovilja att hävda vårt eget territorium är att skapa en situation där vår oförmåga utgör ett akut, uppenbart, konkret och pågående hot mot ett av våra grannländer. Det i sig skulle sannolikt tvinga Ryssland att säkra sina transportleder/gasledningar med eller mot vår vilja. Om vi inte lyssnar tillräckligt uppmärksamt har Ryssland som lök på laxen sannolikt rätt att gå in och ”hävda vårt territorium åt oss” med hänvisning till självförsvarsrätten i FN-stadgans Artikel 51, emedan vi uppenbarligen inte klarar jobbet själva.

I det tänkta fallet misstänker jag dessutom att Europas ledare kan tillåta sig att vara pragmatiska. Om vad som är viktigast för valfri politisk ledare i världen i valet mellan ”genom underlåtenhet självförvållat kränkt svensk självkänsla” eller ”fortsatt olje/gasförsörjning för Europa och världen” låter jag envar spekulera fritt…

Sverige behöver således ha en bred försvarsförmåga. För att uppnå detta måste man göra en av två saker: Ingå en allians eller skaffa sig förmågan att försvara sig själv. Båda kommer att kosta pengar. ”Non of the above”, eller ”det tar vi om/när det händer” är ett förhållningssätt så oansvarigt att det trotsar all beskrivning.

Vill man vara snäll kallar man det inkompetens.

–     –     –

Om Morgonsur

Morgonsur förmedlar Magnus Ernströms personliga tankar och åsikter kring i första hand säkerhetspolitik och rättssamhälle, och är oberoende från alla myndigheter, organisationer, politiska partier eller företag.
Detta inlägg publicerades i Säkerhetspolitik och märktes , . Bokmärk permalänken.

16 kommentarer till Om en legitim militär intervention mot Sverige

 1. Commander skriver:

  Helt rätt! Som jag ser det är det inte ett val mellan att ingå allians ELLER skaffa sig förmågan att försvara sig själv utan om både ock. För att vara medlem krävs att man har något att bidra med annat än GenderForce.

  Att tredubbla anslagen skulle skapa förutsättningar för att höja tröskeln till en rimlig nivå om vi skall göra det själva. Går vi med i NATO krävs det att vi lägger våra försvarsutgifter på samma nivå som liknande länder i organisationen, dvs ca 2% av BNP, alltså nära en dubbling av anslagen. Valet står alltså mellan att dubbla anslagen och gå med i NATO, eller att tredubbla anslagen och fortsätta stå alliansfria. Det tredje alternativet har du beskrivit på ett strålande sätt ovan.

  / C

 2. Magnus Redin skriver:

  Bra scenario men det är dock troligare att den Tyska änden av pipelinen hjälper oss jaga ubåten, förutsatt att de har en fungerande ubåtsjaktförmåga. Nästa steg är att Ryssland bestämt och artigt kräver att få hjälpa oss, att tvinga sig på är onödigt om vi viker oss först och vad skulle vi egentligen ha emot att jaga en ubåt som saboterar EU:s energiförsörjning?

  Men allt detta blir lättare för oss om vi på egen hand kan hävda vårt territorium från små hot som en enstaka ubåt. Då kan vi även lättare välja vilka som hjälper oss mot större hot…

  • Morgonsur skriver:

   Det finns en mängd olika lösningar på själva det konkreta problemet. Poängen med scenariot är att ingen av dessa lösningar kommer från Sveriges Riksdag eller regering.

   För att garantera att förbli en suverän stat är det så enkelt som att antingen gå med i NATO, förhandla fram en försvarspakt/säkerhetsavtal med Ryssland eller både och. Det enda som inte är okej är dagens ansvarslösa och osolidariska säkerhetspolitik som tycks påhittad av en tonårig punkare, modell ”jag skiter i allt!”

 3. Håkan Bylund skriver:

  Jag finner att det viktigaste i vårt förhållande till omvärlden lyser med sin frånvaro. Utrikespolitiken! Försvarspolitiken finns i bakgrunden som ett stöd till utrikespolitiken. Den delen utelämnas helt; inte bara här utan även i all annan alarmism, som vill få oss med i NATO. Och skulle konsekvenserna av minskad olje och gasexport à la scenario inte drabba de importerande länderna snabbare än Ryssland? I krigsekonomi gäller inte vanliga ekonomiska lagar. Morgonsur verkar morgontrött.

  • Morgonsur skriver:

   Jag vill inte få oss med i NATO. Men tyvärr fattades det beslutet redan i samband med försvarsbeslutet 2004, så det är lite sent att debattera det nu. Vi var åtskilliga ”alarmister” som varnade för denna beroendesituation redan då.

   Men som vanligt i svensk ”demokrati” är väljarna de sista att få reda på stora strategiska beslut, och då alltid långt i efterhand.

   Försvarspolitiken är inte bara ett stöd i bakgrunden – den är halva utrikespolitiken.

   Att bedriva utrikespolitik utan att kunna försvara sig själv är inte trovärdigt. Det blir som att springa som ett hjälplöst våp mellan två motorcykelgäng; det går bra så länge de tycker man är snygg, kul eller har något att erbjuda. Men när det skall pratas allvar gör båda gängen som de som de vill med en.

   Just eftersom de importerande länderna drabbas är ingen särskilt intresserad av vad våpet i mitten tycker. Huruvida vi i scenariot ställs under förmyndarskap av Ryssland, NATO, eller mest troligt – båda i samarbete under något slags FN-resolution spelar ingen roll.

   Poängen är att det beslutet i sådant fall inte fattas i Sveriges Riksdag, eller av en svensk regering.

 4. viktualiebroder skriver:

  Har NATO ens förmåga och vilja att ”hjälpa” oss?

  Jag ser snarare scenariot att Ryssland i ett fall som du skisserar först vänder sig till NATO (lite ”hintar” om att annars strypa gasleveranserna), så att det är NATO som i sin tur talar med Sverige om att det nog är bäst att låta Ryssland ”trygga freden” i Östersjön genom att överta Gotland. Så får Reinfeldt skriva på ett annekteringsavtal och förklara att det är i svenskt intresse att ”trygga” Östersjön och hur tacksamma vi skall vara över att Ryssland vill göra detta åt oss. Att Sverige också måste ta sitt ansvar för fred och säkerhet i vår omvärld.

  Så kan inte bara Ryssland ta Gotland utan att avlossa ett skott, utan också göra det under iakttagande av internationella regler och lagar.

 5. viktualiebroder skriver:

  Om någon hemvärnsgubbe på Gotland sedan inte vill förstå ”fredspolitiken” utan snickrar ihop IOD:er i garaget för att göra livet surt för ocku… förlåt fredsstyrkan, så är förstås Sverige behjälpligt med att i terroristbekämpningens namn spåra upp honom.

  • Morgonsur skriver:

   Det är rätt lätt att mejsla ut en händelseutveckling som gör att en eventuell svensk motståndsrörelse i scenariot – även om den har stöd av svensk regering och riksdag – skulle betraktas som internationella terrorister.

 6. Neheimiha Obadiah skriver:

  Varför vända oss åt väst och NATo när det är KINA som är the good guys…
  I och med att Kina redan köpt Volvo Cars så kan de väl köpa vidare i Sverige, Varför inte Ericsson, övriga stor företag och banker …
  Då blir vi ju en Kinesisk-Kanton och får allt skydd vi behöver från Kina.

 7. R skriver:

  Underbart. En cynisk version av ”På spåret”. Mer!!!

 8. Arne Strand. skriver:

  Nej – Eder Analys är Felande !.

  Kina har inga resurser eller Militär Förmåga att sända Ubåtar till Östersjön,
  de kan inte undgå upptäckt i passagen vid Danmark.,
  (ej heller vid Bosporen).

  För övrigt har Sveriges världens bästa Ubåtar och med Ubåtsjaktförmåga,
  så i Östersjön är Sverige Kung vad gäller Ubåtar.

  Men visst kan konflikt och spänningar uppstå mellan Kina och Ryssland,
  och Ryssland kommer lösa det problemet med att ställa sig på Kinas sida i 3e Världskriget,
  se kommentarer nedan
  .
  En Kristens tankar om Svenska Försvaret och Svensk säkerhetspolitik.
  Sverige före – under – efter 3e Världskriget.
  Läs kommentarerna i länken och begrunda –

  http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000012&conference=10400000000000023&posting=19500000005921046

  Vidare –

  Sverige har en väl utvecklad Militär teknologi Världsledande på
  vissa områden.
  Så det är självklart att det är här vi skall lägga våra ansträngningar.

  Den så kallade Ökenstormen visade med önskvärd tydlighet att är man Militärtekniskt Överlägsen så får man inga förluster.

  Varför skall vi satsa på förluster eller förlora ?.

  Ska vi inte satsa allt på att Vinna ?.

  Om inte vi Vinner varje Slag och Varje gång,
  så är det inte bara en katastrof för oss själva,
  utan för hela världen.

  Nej det måste vara en Svensk kvalitativ Krigsmakt med bästa möjliga kvalitet,
  både Materiellt och Personligt.

  En professionell elit alla kategorier,
  och den behöver inte vara stor,
  kanske 30-35.000 man i de stridande enheterna på marken,
  utrustade med den bästa utrustning som går att få för Pengar,
  en Professionell Krigsmakt som inte ens en Supermakt kan kvalitativt överglänsa.

  Ty om min önskan ovan att Skandinaviens länder kommer överens om ett Samgående,
  så måste Sveriges Krigsmakt vara utformad så att vi kan med den försvara hela Skandinavien mot ett så kallat,
  Strategiskt Överfall.

  Det betyder att Hela Framtida Svenska Krigsmakten Måste vara Väldigt Operativt Rörlig/Mekaniserad,
  och med ett dygns varsel skall i sin helhet kunna stoppa ett sådant Överfall var som helst i Skandinavien.

  Vi har både Resurser och Teknologiskt Kapacitet till något dylikt
  frågan är om vi Också har Viljan hos Politikerna.

  DET STRATEGISKA ÖVERFALLET !.

  Om vi som jag skisserat ovan kan få Skandinavien och Norden enat,
  så har vi en Mycket stark Militär och Strategisk position,
  med ett större Strategiskt djup om vi skulle misslyckas att,
  Möta – Hejda och – Slå tillbaka,
  ett så kallat Strategiskt överfall.

  Vi kan då begära hjälp av den Andra Sidan,
  och den enda hjälp vi behöver är då av Flyg,
  som går mycket fort att föra fram.

  Dock är det ju tvivelaktigt om någondera sidan ovan har större resurser att sätta in mot oss i denna Globala konflikt.

  Det enda Realistiska Militära hot som jag då kan tänka mig är att,
  man i ett initialskede och början av konflikten,
  försöker att föra fram sina positioner i ett så kallat Strategiskt Överfall.

  Ett sådant strategiskt Överfall sker då¨med Fiendens Bästa Stående Kvalitativa Militära Enheter,
  och det är dessa Enheter vi måste rusta oss för att möta.

  Klara vi att Möta – Hejda – Och slå dem,
  så lär inte några andra av fiendens Trupper komma hit Heller.

  Det kan aldrig bli fråga om Massarmeer vällande in över Finska Gränsen ifrån Öster,
  ty sådana resurser har inte Ryssland då deras huvudfront blir i Centraleuropa.
  Inte heller tror jag Ryssland tillåter Kina att sända Kinesisk trupp genom Ryssland,
  det vore slutet för Rysk självständighet,
  och Ryssland ställer sig nog bara på Östsidan av tvång för att inte bli första offret,
  fastän de är på förlorande sidan så överlever Ryssland som Nation,
  i Krig mot Kina inte.

  Inte heller från Väst kan Ockupations och Invasionstrupper promenera över Atlanten och Nordsjön,
  och från Tyskland inte heller då de har Östgränsen med Ryssland att tänka på.

  Ett Enat och Neutralt Skandinavien,
  har således en Mycket stor chans att klara sig igenom konflikten,
  ja och i Krigets slutskede kunna bli Tungan på Vågen som avgör utgången.

  ”JAG VET ATT DU ÄR OCH BLIVER VAD DU VAR,
  NÄR ÄRAT DITT NÄMN FLÖG ÖVER JORDEN ” !!!.

  Arne Strand.

 9. Arne Strand. skriver:

  Jag anknyter till min utsaga ovan.

  Som Kristen så har jag en annan utgångspunkt för bedömning än vad kanske andra har.

  Det står skrivet –

  ” Om inte HERREN vaktar Staden Vaktar Väktarna Förgäves ” !.
  Som i Profana sammanhang –
  ” Tänker man Fel så Förlorar man ” !.

  Det viktigaste för en Krigare och Stridsman är dennes Förhållande till Gud.
  Har man inte Gud med sig så förlorar man,
  vi kan inte besegra Ondskan utan Guds Hjälp !.

  Sverige måste Vända om till Gud i och Genom Jesus Kristus –

  Sverige Jag Älskar Dig !.

  Arne Strand.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s