Ständigt dessa biljakter…

 photo hhh_zps4af8be06.jpg

Så har då diskussionen om polisens ”biljakter” dragit igång igen, efter att två unga män tragiskt avlidit efter att ha försökt undkomma polisen.

I det här fallet svallar känslorna inför att polisen eventuellt bett Trafikverket att öppna en bro för att stoppa en flyende bil. Man kan förstås tycka både si och så om den åtgärden, men om jag var polisbefälets försvarsadvokat skulle jag hävda att reglerna beträffande ”fast hinder” i Rikspolisstyrelsens författningssamling FAP 104-1, och det strikta ansvar för hur skyltar och polisbilar m m skall placeras egentligen tänkts för en helt annan situation. Regleringen i FAP 104-1 syftar till vad polisen bär för ansvar när man placerar hinder som normalt sett inte finns i trafikbilden mitt i vägen för att spärra fortsatt framfart.

Vad man ursprungligen avsett med begreppet ”fast hinder” är att man blockerat en väg genom att t ex ställa en långtradare, betongsuggor eller polisbilar tvärs över vägen så att det är fysiskt omöjligt att åka förbi. Allt i syfte att stoppa en livsfarlig brottsling när inget annat hjälper.

Den som tillfälligt förändrar trafikbilden på det radikala sätt som ursprungligen avses med begreppet ”fast hinder” har självfallet ett synnerligen stort ansvar för att varna alla trafikanter – för denna uppenbara och oförutsägbara fara.

Som jag ser det är det en väsentlig skillnad mellan den situation som FAP 104-1 är tänkt att reglera – att t ex placera en långtradare tvärs över motorvägen, vilekt man knappast kan förutspå som trafikant – och den redan förutsägbara fara som utgörs av en sedan länge känd plankorsning, rondell eller fällbro, som ju knappast uppenbarat sig i stunden.

Ansvaret för att anpassa sin framfart till en känd och förutsägbar trafikbild torde som jag ser det enligt all logik helt och hållet ligga på föraren – vare sig man är jagad av polisen eller ej. Denna grundprincip skall inte förändras oavsett polisen har något att göra med att bron fälls upp eller ner – eller att tåget passerar eller ej.

Trafiksituationen är ju s a s redan skyltad och varnad för enligt alla konstens regler. Att avsiktligt framkalla en kö för att stoppa någon anser jag dock vara helt förkastligt, eftersom man inte under några som helst omständigheter uppsåtligen skall använda sig av oskyldiga som någon form av ”fast hinder”.

Vad gäller polisens ansvar för händelsen vid Hjulstabron är juridik å andra sidan en bedömingssport, och det finns förstås en möjlighet att man lyckas åtala och få polisbefälet dömd för någon form av tjänstefel. Oavsett så blir fallet tycker jag det är dags att polisen skriver om FAP 104-1 och omedelbart slutar ålägga sin personal personligt distans-ansvar för andra personers aggressivitet, vilja, val och gärningar.

Det är dags att myndigförklara oss som vistas i Sverige.

En märklig detalj i situationen beträffande polisens ”biljakter” är dessutom att det inte är reglerat i lag vad som anses vara ett bra och proportionellt ingripande när det gäller att stoppa fordon. Det är polisen själv som bestämmer hur det skall gå till, genom Polisens författningssamling, ”Föreskrifter och Anvisningar för Polisväsendet”, den s k FAP.

Det faktum  att en myndighet skriver sina egna regelverk för den egna våldsanvändningen kan man förstås principiellt tycka både det ena och andra om. Oavsett åsikt i den principiella diskussionen kan man ju å andra sidan anse det anmärkningsvärt att polisen med denna möjlighet bakbinder sig själva så mycket som man faktiskt gör i många delar av FAP 104-1.

Men; trots allt borde diskussionen i medier och politik för allas bästa lyfta sig från detaljnivån när det gäller polisens ”biljakter”. Att diskutera hur och vad polisen borde gjort eller ej i det enskilda fallet lär vi få sysselsätta oss med under överskådlig tid om vi inte lyckas lyfta blicken över enskilda tragedier och exempel som gått snett.

Det är dags att lyfta debatten till ett högre plan. Vad jag menar med det utvecklade jag i detta tyvärr ständigt aktuella inlägg från den 25 april 2012, apropå den debatt som då väcktes i samma fråga av TV4:s Kalla Fakta.

– – –

Om Morgonsur

Morgonsur förmedlar Magnus Ernströms personliga tankar och åsikter kring i första hand säkerhetspolitik och rättssamhälle, och är oberoende från alla myndigheter, organisationer, politiska partier eller företag.
Detta inlägg publicerades i Rättssamhälle och märktes , , , , , . Bokmärk permalänken.

27 kommentarer till Ständigt dessa biljakter…

 1. Sumatra skriver:

  Jag tror att det stämmer väl med den allmänna rättsuppfattningen att vapenlagar, trafikregler, egendomsskydd, regler för våldsanvändning mm även omfattar de kriminellas verksamhet. Är bommar fällda, så betyder det stopp även för den kriminelle.

  Hur hade det gått om broöppningen skett med en uppfällningsbar vägbro istället för, som nu, med en vridbar vägbro? Inte för att det spelat så stor roll, men jag tror att de jagade trodde att det var en uppfällbar bro och chansade. Chansningen skedde på eget ansvar, precis som du skriver.

  Jag tror att de flesta ”yrkeskriminella” lever en tillvaro som få av oss andra önskar oss. Självvalt dessutom. Var och en får ta ansvar för sina handlingar och beslut eller gäller särskilda regler för kriminella? Ingen bad dem stjäla bensin eller att köra ifrån ordningsmakten.

  Å andra sidan så är det väl vänstern som gnyr, som vanligt.

  Att lyfta frågan till ett högre plan är viktigt, men vi skall komma ihåg att kvar står enskilda polismän och känner jag systemet så står de tämligen ensamma, där chefer m.fl. tvår sina händer.

 2. Patrik skriver:

  Fattar inte var ”vänstern” kommer in i det hela? Jag är vänster men tycker ändå att man givetvis får ta sitt eget ansvar. Är bommarna fällda stannar man. Hur hade diskussionen sett ut om det varit en riktig broöppning, om det varit en båt och inte polisen som motiverade broöppningen?

 3. Patric skriver:

  Du resonerar mycket klokt Morgonsur! Jag önskar att Beatrice Ask, och Reinfeldt kunde följa dig och ta del av dina kloka insikter….. de kan vara nyttiga för dem i väntan på att du tar Beatrices jobb!

 4. Pingback: Polisarbetet och Persson | Jan Millds blogg

 5. Huruvida åtgärden på något sett kan tyckas oetisk eller ej vill jag inte ens kommentera, men i denna situation har man givetvis ett självklart lätt val. Stanna bilen innan bommarna, drag åt handbromsen och invänta gripandepatrull och ta sitt ansvar. Vart ar den svenska ”bushedern” tagit vägen?

 6. Sumatra skriver:

  Jag tycker att Stjärnfäldt träffar rätt med sin fråga; var tog tjyvahedern vägen? Vore intressant om bloggägaren kunde bidra till att kasta lite ljus över frågan med sin erfarenhet. Har det med att brottsligheten organiserade sig eller har internationell brottslighet bidragit till kulturförbättringen i den kriminella världen?

  • Morgonsur skriver:

   Har ingen aning faktiskt. Jag har knappt sett en kriminell på 13 år…

   Både polisen och kriminaliteten har väl ”professionaliserats ifrån varandra”, misstänker jag.

 7. Jan E skriver:

  Polisen kunde gott ha nöjt sig med att beordra fällning av bommarna. Fanns ingen anledning att beordra öppning av bron. Tjuvarna hade fått köra igenom två bommar, en på vardera sidan av bron, och detta torde ha varit tillräckligt för att stoppa dem. Hade bron varit en klaffbro hade man kunnat beordra öppning. Tjuvarna hade då på långt håll sett att bron var öppen och varit tvungna att stanna. Nu fanns ju inte denna möjlighet. Slutsats: polisen använde mer våld än vad som behövdes.

  • Morgonsur skriver:

   Jag har sett bilar köra igenom bommar förut, och det torde inte ha stoppat någon. I den mån det är möjligt att fälla bara bommarna är det kanske bättre att låta bli det med, eftersom det knappast är ofarligt att köra igenom bommar heller. Polisen hade förvisso inte behövt ingripa överhuvudtaget. Kutym numera brukar generellt vara att låta ”vardagsbrott” vara, och överlåta det hela till försäkringsbolagen.

   Om jag som vanlig Svensson, en vanlig dag på väg till jobbet och utan att vara jagad kört förbi ett par varningsljus, förbi en stillastående bil, genom bommen och rätt ned i vattnet undrar jag vem som ansetts vållande.

   Skulle man resonera som att jag ”insåg, eller hade bort inse” att det kunde vara så att bron var borta? Om man ställer det kravet på mig som laglydig medborgare anser jag det vara märkligt om man skulle ställa mindre krav på en flyende misstänkt.

   Att man försöker smita från polisen skall inte vara någon form av ansvarsfrihetsgrund, eller ge särskilda privilegier i tolkningar av trafiklagstiftningen.

   Själva våldet torde föraren i det här fallet ha åsamkat sig själv – och sin passagerare.

 8. Jan E skriver:

  Det handlar om två 20-åriga småtjuvar – inga mördare. Jag är rätt säker på att två bommar hade fått stopp på dem. De skulle snart ha insett att det inte är någon idé att riskera livet när de bara hade haft ett mycket lindrigt straff att se fram emot. Men detta får vi ju nu aldrig veta.

  • Anonym skriver:

   Om du hade din familj i en bil på andra sidan bron körandes i riktning mot bron, Jan, skulle du då vilja att de tvingades möta en bil med en vanvettig förare som antagligen är påverkad?

   Nej, kan man stoppa såna förare skall det självklart göras. Att det sitter två unga killar som inte är påverkade är ju inget man vet när man ligger bakom bilen. Det man vet är att de gör allt för att inte stoppas… Och då är det oftast grövre brott man försöker komma undan med.

   Föraren struntar i informationen han får av bommar och ljussignaler….det är inte polisens fel!

  • Cynisk skriver:

   Bommarna vid Hjulstabron stoppar inte någon bil. Det är bara att ramma och köra vidare.
   Jag är ”rätt säker” på att de inte hade låtit sig stoppas av lite bucklor i plåten och sprickor i vindrutan med tanke på deras agerande i övrigt.

  • Tomas skriver:

   Jag är till hundra procent säker på att två bommar inte hade räckt. Hur vet jag då det? Jo, de körde nämliogen förbi röda blinkande lampor, skyltar med information om att bron är öppningsbar, en bil som stod och väntade vid stopplinjen samt rakt igenom en bom. Jag är mycket mycket mycket tveksam till att de, om bron inte hade varit öppnad, på andra sidan hade tänkt ”herregud, här är en bom till, det är bäst att vi stannar och låter oss gripas”. Den tanken hade de i så fall fått redan när de passerade de första röda blinkande lamporna.

 9. Har genom åren, varit inblandad i ett antal liknande situationer som denna. Det finns lagstiftning, bestämmelser och riktlinjer för vad som gäller och sedan måste man ju ställa sig frågan om det är värt att riskera liv och lem för att få stopp på dessa småkriminella som gång på gång försöker köra ifrån poisen. Om man idag tittar på polisens verksamhet så ligger fokus på kontroll, mätbarhet, statistik och den s.k. pinnjakten. Denna företeelse genomsyrar allt man gör och såklart har den också påverkat de beslut som polispatruller och ansvariga befäl tagit denna gång.
  Av erfarenhet vet jag att i 9 av 10 fall så slutar ett sådant här efterföljande med att ”busbilen” gör ett misstag och man griper ett par småkriminella med bilen fullastad av stöldgods från nattens begivenheter. Man klarar i och med detta kanske upp ett antal inbrott och får några narkotikabrott på köpet, enkla pinnar i sammanhanget som ger en del ryggdunk och respekt, ja om allt går väl vill säga. I annat fall väntar spott, spe, mediadrev och JO runt kröken. Oavsett vilket så är det fruktansvärt tragiskt när någon skadas eller dödas i samband med dylika ingripande, varför man bör tänka sig för mer än en gång innan man hänger på ett dylikt efterföljande. Det är betydligt lättare att hänga på än att avbryta när man är mitt upp i det hela och där bör ansvaret huvudsakligen läggas på någon annan med ett lägre adenalinpåslag än de som befinner sig mitt uppe i hetluten.

 10. Jan E skriver:

  Föreslår att ni tar del av vad den kloke professor Persson anser om detta.

  • Morgonsur skriver:

   Jag högaktar Leif GW Persson som är en klok och insatt man som har rätt i mycket. Men i det här fallet håller jag helt enkelt inte med honom.

 11. sigurd skriver:

  Det raljeras kring småbrott hit och småbrott dit. Samtidigt är det just dessa vardagsbrott så som stöld, skadegörelse, narkotikabrott, rattfylleri som drabbar allmänheten mest. När folk själv drabbas av inbrott, ja då höjs rösterna över att polisen inte gör något, samtidigt ondgör man sig över att polisen jagar två tjuvar med motiveringen att det är så bagatellartat. Det är bara att beklaga att tjuvarnas omdöme inte sträckte sig längre, men att försöka skjuta över ansvaret till polisen det köper jag inte. Sluta knarka och begå brott så ska ni se att ni får vara i fred. Polisens uppgift är inte att vara statister när brott begås!

  • Markus Sundberg skriver:

   Vi bryter ner det hela..
   Om man diskuterar i termerna att “OM” saker och ting skett, så kan jag ju formulera mig så här. Tänk “om” en av killarna skrek att stanna bilen det är inte värt det, stanna… Den andre valde att köra vidare..
   Vart står vi då?
   Om det satt fler en dessa 2 i bilen, ex ett litet sovande barn?
   Den efterföljande polispatrullen röjt ner en cyklist?

   Listan kan göras lång åt båda hållen 😦

   Lite lektyr:
   Den som åkt den vägen vet att det är en mycket lång raksträcka norr om Hjulstabron. Det är inte ovanligt att bilister – även de som inte är jagade av poliser – håller högre fart och i detta fall mycket högre fart än tillåtet.

   Efter den långa rakan kommer en vänstersväng och en högersväng innan du är framme vid bron. Och hastighetsskyltarna om först 70 och sedan 50 kommer mycket nära bron. 50-skylten står i princip vid brofästet. Det finns lampor som varnar för broöppning några hundra meter före, men att själva bommen är nere syns inte förrän du rullar upp på bron.

   Det är skäligt att anta att bensinsmitarnas hastighet var så hög att de, även om de sett att bommen var nere, inte skulle ha hunnit få stopp på bilen före den. Eller före det att bilen for över kanten och ned i det iskalla vattnet. Sträckan att bromsa på blir kort.

   Det är ett antagande och en riskbedömning som även det ansvariga polisbefälet måste väga in när beslutet om att öppna bron togs. Med kännedom om bilens hastighet framstår det som uppenbart att det det är en dödsfälla att öppna bron. Alldeles särskilt så när man väger in det miss- tänkta brottets art.

   Att öppna en svängbro mitt i natten vintertid för att stoppa en vådlig färd i hög fart känns som en oproportionerlig åtgärd. Särskilt när vi talar om en smitnota från en bensinmack och inte, låt säga, om ett mord.

   1.Polisen får inte förutsätta att de här personerna skulle begå andra brott, utan det är bara bensinstölden som är relevant.
   2.Man kan ju undra hur polisen visste att dem var ”påverkade” när dom inte fick tag på förövarna?
   3. ”POLISBILEN SOM ALDRIG KOM FRAM” (8mb/PDF) Läs och begrunda! För er som inte orkar..
   Poliser kan vara minst lika farliga mordobjekt i ett fordon, som de aktuella förövarna man jagar. Tragiska siffror som kommer fram!
   Tanke: Antingen så skapar man mindre biljakter (riskanalys?), eller så låter man polisen få mer adekvat utbildning
   4. Proportionalitetsprincipen..?
   5.Vem hade koll på att det ”fasta hindret” var i fullgott skick? Eller att det inte fans fara för annan trafikant i närheten? Då det inte fanns en enda patrull på plats?
   6.Rent generellt sett, så kör ju inte förövare som fartdårar, om dom inte behöver det ex polisjakt…(man hade ju tagit dessa två i alla fall, regnr+bilder+tidigare aktuella i polisens register)

   Allt som sker i våra liv bygger på faktorer, en faktor skapar en annan osv. Vissa FAKTORER kan vi DIREKT styra över, vissa INTE.
   Polis, skola, omsorg,militär osv.. KAN VI STYRA ÖVER!
   Den en ENSKILDA individen är det svårare med..där krävs det långsiktiga medel så som omsorg och utbildning.

   Att tro att två ungdomar skall, eller bör tänka klart i den situationen känns ganska blåögt. Katt och råtta syndromet har funnits under alla årtusenden, bara i andra former.
   Jagad får en annan betydelse dom sammanhangen, självbevarelsedrift och dylikt kan ibland sättas ur spel. (Klipp strömmen för befolkningen i Svea rike i en vecka, så skulle frågan om ”skuld” varit rätt lätt avklarad)

   Ungdomarna handlade fel..inget snack om den saken. Skuldfråga?
   1. Vi lägger den på ungdomarna, vänder blad, går vidare.
   Kontenta: Vad händer vid en snarlik situation nästa gång?

   2. Eller så lägger vi den på den FAKTOR som faktiskt går att direktstyra Polisen, så kanske det inte inträffar lika frekvent detta tragiska..för i slutändan sitter ett gäng med föräldrar, syskon, anhöriga och en faderlös liten krabat och undrar SKA DET BEHÖVA GÅ SÅ HÄR LÅNGT?

   Mvh Markus Sundberg …F16—P10…

   • Lars Stjärnfäldt skriver:

    Låter enkelt och spännade att direkt styra militär och Polis. Lade man inte ner denna typ av styrning efter andra världskriget? Låter illa i mina öron och något jag hoppas vi slipper uppleva under min livstid.

   • Morgonsur skriver:

    Mn kan problematisera hur mycket som helst. Frågan är vilket krav man skall ställa på den som begår brott, kontra polisens skyldighet att ta hänsyn till hypotetiska okända faktorer som skulle kunna inträffa.

    Min åsikt är att man inte bör krångla till juridiken eftersom dess största förtjänst är att vara förutsägbar om än trubbig.

    Det mest förutsägbara vore att helt enkelt följa principen:

    ”Om du inte klarar av att hantera en normal trafiksituation oavsett du är jagad av polisen eller ej – stanna omedelbart, eller ta fullt personligt ansvar både för dig själv, dina passagerare och de skador du eventuellt orsakar tredje man eller egendom.”

    Naturligtvis bör polisen tänka sig för innan man ingriper, men att lägga ansvaret för en brottslings uppsåt, oaktsamhet eller gärningar på polisen kan inte bli annat än fel. Man ger sig in på en märklig väg som rimligen inte slutar i annat än att lagen blir en frivillig rekommendation för alla som är fräcka nog att utsätta omgivningen för livsfara.

    Det är helt enkelt inte ett beteende jag anser skall premieras på något sätt.

   • Cynisk skriver:

    Det ska gå vansinnigt fort för att du inte ska hinna bromsa in innan du tippar över kanten, så fort att du näppeligen klarar nämnda kurvor innan bron. Det finns både 70- och 50-skyltar och varningsskyltar innan bron.

    De tog en rövare som inte gick hem och bron kunde ha varit öppen av andra orsaker än ett polisbeslut. Det är de själva som bröt mot allsköns regler och fick skörda konsekvenserna.

   • Ralle skriver:

    Allra enklast vore ju förstås att avkriminalisera alla handlingar begångna av människor som säger att de, om handlingen skulle varit kriminaliserad, skulle utsatt sig själva eller andra för fara.

    Brottslingarna slipper både skadas eller förhärdas av ett skadligt fängelsestraff, polisen slipper *jobbiga* ingripanden, Svensson kan de ju fortfarande ta, och mediadrev; alla vinner!

    ”Land skall med lag, om den inte är obekväm, byggas” som det heter.

 12. Janne skriver:

  Jag är definitivt ingen vän av poliser men däremot notorisk fortkörare. Om farbror P säger stanna stannar man. Punkt. Idioter som inte fattar det kan gott bada i Mälarens kalla vatten.

  Däremot undrar man ju vad ”snutjävlarna” pysslade med i Småland härom helgen. Buset voltar, snut 1 tvärbromsar, snut 2 krockar med snut 1. Nio till sjukhus.

  Känns lite som dum dummare dummast. Vadå hålla avståndet?

  • Morgonsur skriver:

   Som du säger kan man fundera över vad som hänt. Men om poliser under utryckning blivit inblandade i trafikolycka med eget fordon har någon polis gjort fel, och har att vänta någon form av böter. Per definition. Vilket inte per automatik betyder att samma person behöver sparkas från sin tjänst.

   • Ja denna eller dessa polis(er) har med största sannolikhet någon form av saktioner att förvänta sig, men det är ju inte på något sätt hugget i sten. Det kan ju finnas omständigheter som inte är kända. Vad som skrivs i media och vad som skett i verkligheten är ofta inte samma sak, ibland tom helt olika händelser som pga av rykten och missförstånd givit en höna-fjäder effekt. Media vill sälja sin vara och tar i dessa sammanhang gärna till felaktiga uttryck för att ”spetsa” till sin rapportering. Sen skadar det nog inte för blåljuskörande poliser att med jämna mellanrum läsa på vad trafiklagstiftningen säger gällande trängande fall m.m. Med tanke på hur skrivningen ser ut, så bör den med all rätta ha en avkylande effekt även vid upphetsade och stressade situationer. Det finns inget större utrymme för missförstånd eller medvetna övertramp utan här har lagstiftaren i förhållande till viss annan trafiklagstiftning varit tydlig i sina uttryck och vd som krävs av föraren.

 13. vaktjavel skriver:

  Här i byn Stockholm har vi järnvägsövergångar, där det på insidan av bommarna står ”Fast mellan bommarna? Kör igenom bommarna!” på tydliga skyltar.
  Så, en bom hade nog inte stoppat någon. Möjligen hade skadorna på fordonet, ljudet, ”smällen” fått dem att bryta tunnelseendet, men det borde ju övriga hinder också gjort redan innan.

  Ungarna får i stor utsträckning ta ansvaret för det som hände, anser jag.

  Vidare bör polisen kanske helt sonika patrullera till fots istället, för att de har bilar leder bara till att de jagar tjuvar, och det är ju inte precis någon kärnverksamhet… Eller vänta…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s