Om Edward Snowden och begreppet risk

Begreppet risk kan vara många saker. Förenklat kan man säga att det vi oftast menar består av två delmängder; sannolikhet och konsekvens.

Under kalla kriget hade jag sannolikt sågat Edward Snowden som förrädare. Allas våra liv och hela vårt samhälles hela existens hängde nämligen på bevarandet av våra hemligheter. Av den anledningen har jag alltid varit kluven inför avslöjanden av t ex Ingvar Bratt och Jan Guillou. Sveriges existens som nation – liksom de flesta andra – balanserade på en bräcklig linje. Sverige och vi som bodde här – mitt emellan två militariserade block med fingret på avtryckaren – tycktes gå på den slakaste linan. Om någon snubblade fanns bara totalt krig, undergång och i bästa fall uppslukandet i sovjetkommunismen – och därmed utplånandet av individen – kvar. Dem av oss som överlevt hade blivit mentala slavar i en förtryckarregims ledband.

Jag hade hellre dött. Bokstavligen. Och jag utbildades också för att antagligen göra det. Med professionalitet och stil, in till sista dödssucken. Vi behövde våra hemligheter, hellre en för mycket än en för litet, och det var också motiverat med hårda straff för dem som avslöjade dem.

Idag är det knappast någon nation som hotas av utplåning genom massiv invasion eller kärnvapenvinter. Sverige har som land rentav blivit så vilse i världen efter kalla kriget att man inte längre vet vare sig vad man är eller vill bli. Rent krasst tror jag personligen Sverige är på god väg att i demokratisk ordning avskaffa sig självt, i brist på bättre. Som svensk och nostalgiker kan jag tycka det är tragiskt, men får nog acceptera att saker och ting är som de är.

Hotbilden i västvärlden har krympt så till den milda grad att Sverige t o m lagt ned sitt försvar. Många andra länder i Västeuropa bedömer saken på liknande sätt. De enda hot man verkligen rustar för att möta tycks finnas i de egna befolkningarna, och är på intet sätt kopplade till främmande makt.

Hemligheterna bevakas trots det minst lika hårt som under kalla kriget – trots att konsekvensen av att de avslöjas knappast som under kalla kriget innebär risk för utplånande av hela nationer och samhällssystem. I värsta fall kan konsekvensen just nu bli ett par sprängda bussar, eller några IED:er i Afghanistan eller Irak. Om man har livlig fantasi kanske sarin, en smutsig bomb eller ett taktiskt kärnvapen i en västerländsk stad. Fruktansvärt, horribelt, men knappast längre det globala Armageddon jag tillbringat en stor del av mitt liv att på hel- halv- eller deltid förbereda mig för att möta. Sannolikheten att något värre än enstaka terrordåd skall inträffa är dessutom oerhört låg, även om underrättelsetjänsten skulle fråntas möjligheten att godtyckligt spela in samtalet till frun från tjänsteresan eller katalogisera våra privata partybilder från Ibiza.

Sannolikheten att Snowdens avslöjanden innebär någonting vare sig positivt eller negativt för de som verkligen hotar den globala världens oskyldiga skattebetalare, eller ens deras verktyg – terroristerna – är oerhört låg. Något Snowden sett till själv genom det sätt på vilket han läckt information. Även om väl ingen var direkt förvånad över Snowdens uppgifter var det bra att få ett kvitto på vem som egentligen kontrollerar vem i förhållandet mellan våra västerländska statsbildningar och deras medborgare.

För terroristerna eller andra stater är det knappast en nyhet att vi alla behandlas som potentiella säkerhetsrisker och att allt vi säger, skriver eller gör som kan sparas på en hårddisk också gör det. De räknar redan med total övervakning av allt de säger och gör. De enda som inte gör det är vi andra, med våra liv.

Så – mot bakgrund av ovanstående – vad har Edward Snowden nu begått för fruktansvärda brott som gör honom så jagad att ett litet oberoende land som Österrike lydigt trampar på såväl diplomatisk kutym som internationella konventioner och gör husrannsakan i Bolivianska regeringsflygplan? Visst, jag kan lugnt konstatera att Snowden juridiskt sett har brutit mot såväl anställningsavtal som amerikansk lag. Han är således formellt sett en brottsling. Precis som Nelson Mandela, Dawit Isaak eller Martin Schibbye alla är brottslingar. Formellt sett.

Men, i sak? I vad av det Snowden gjort manifesteras detta grova brott?

Edward Snowden har avslöjat för oss som berörs hur vi alla övervakas i minsta detalj.

Vi. Alla. Övervakas och arkiveras. I detalj. Utifall att. Världens invånare delas på våra regeringars uppdrag in i två kategorier; dömda och ännu inte dömda.

Om någon föreslagit något så horribelt under 70-talets kalla krigs-atomvapenhot hade många nog hellre valt döden i atomvintern än tanken på att Orwells 1984 faktiskt skulle bli verklighet. Så hur kunde detta ske? Jo, världens stater övervakar sina medborgare av samma anledning som hundar slickar sig på snoppen; för att de kan. Och den nya tekniken har gett dem mer än de kunnat drömma om i sin vildaste fantasi.

De har säkert också demokratiskt stöd för det, av väljare som desperat griper efter varje halmstrå av inbillad trygghet och för varje strå mer än gärna betalar med stora skäppor frihet. Men om det finns någon fråga majoriteten har föga med att skaffa så är det min privata konversation. Den är min. Min privata.

Jag brukar alltid framhålla USA:s konstitution som ett av världshistoriens stora föredömen. Andan av frihet, oberoende, integritet och maktdelning och -begränsning i den konstitutionen gör nu den amerikanska staten tyvärr allt för att glömma, förringa eller avskaffa.

Jag tycker det är mer än synd. Även om konstitutionen har sina märkligheter och baksidor är min personliga åsikt att USA antagligen hade varit diktatur i flera omgångar sedan oavhängighetsförklaringen 1776 om inte dess konstitution varit så stark, omhuldad och oföränderlig. Om inte annat hade USA redan för minst ett halvt decennium sedan varit den demokratur landet är på god väg att bli, dragandes hela västvärlden med sig som lydiga knähundar.

Så långt USA, som ändå inte har så många alternativ. Man kan som amerikansk nationell företrädare inte gärna ignorera att någon bryter mot nationell lag – oavsett hur behjärtansvärt motivet än må vara. USA måste låta juridikens kvarnar mala. Men för oss som inte drabbas av den amerikanska jurisdiktionen finns den internationella asylrätten. Så vad gör vi åt Edward Snowden i Sverige? Eller i Europa? Ja, förutom då att begå internationellt förkastliga semi-krigshandlingar och halv-övergrepp genom att muddra regeringsflyg från Bolivia?

De vanligtvis svulstiga förkunnelserna om yttrandefrihet och ansvar lyser med sådan frånvaro att yttrandefrihetsintresserade med anlag för torgskräck avrådes från deltagande i debatten. Hela det politiska Europa springer benen av sig för att slippa ha en åsikt, och än värre, behöva ta något ansvar. Anledningen är sannolikt att de amerikanska fingrarna inte är ensamma i syltburken. Den sylt man kokar på NSA slukas säkerligen också ivrigt (för att de kan) av det politiska Europa som nu med ännu icke avslöjade syltröda munnar ivrigt försöker att inte se, inte höra och – för helvete – inte prata!

Asyl, ja. Hur var det nu med det begreppet?

Meningen med asyl är att någon som begått ett faktiskt brott mot ett visst lands lagar kan skyddas i ett annat land. Själva asylbeslutet blir ett ”statement” att asyllandet anser att det i ursprungslandet förvisso olagliga har varit moraliskt rätt. (Just detta är en av de huvudsakliga anledningarna att jag anser att alla som förespråkar ”världsregering” borde tänka en gång till. Vart flyr man som ”obekväm” och var söker man asyl om allt styrs av samma makthavare?)

Många länder kräver att asyl söks först efter man satt foten i själva landet, d v s efter inpasseringskontrollen. Konstruktionen är nog snarast en kvarleva från en värld där alla visste vem som var vän eller fiende i kombination med en önskan om att begränsa antalet faktiska asylsökande. Så många söker ju asyl idag, och de flestas asylhistoria är svår att kontrollera. Bättre då om man krånglar till det lite.

I dagens luddiga, globaliserade värld med diverse mer eller mindre dolda allianser och beroenden innebär det döden för asylverktyget så som det egentligen är avsett. ”Visst, jag kanske ger dig asyl. Lås bara fast dig själv i handbojorna här, så skall jag fundera lite och bestämma hur jag gör efter ett prat med min polare som kräver ditt huvud på ett fat…”

Men i fallet Snowden finns en asylhistoria som är allt annat än svår att kontrollera. Den står att läsa innantill på löpsedlar och i regeringsuttalanden världen över.

Om jag, med god eftertanke och hyfsat med information, analyserar Snowdens brott, som vi nog alla kan anse hyggligt lett i bevis att han begått; vem kan överhuvudtaget anse att vi vanliga gräsrötter i världen inte behöver veta det alla terrorister redan vet – att allt vi någonsin yttrar i lättja, övermod, ilska, sorg, berusning, glädje eller villfarelse i privata konversationer kommer att dyka upp tjugo år senare för att sätta press på oss när vi haft fel åsikt eller förargat valfri statsbildning? 

Vem är egentligen ”offret” för Snowdens brott? Vem kan anse att det är ett så grovt brott att avslöja att vi alla övervakas och att våra liv sparas på hårddisk? Läs förra meningen igen och tänk. Noga. Tycker du, den i vars namn Snowden jagas, att det är ett brott mot dig?

Vad kan egentligen vara mer asylskäl än Edward Snowdens gärning? Utan vinning och utan bedömbar skada för någon – annat än möjligen för organisationer, företag och politiska strukturer – gav han hela sitt liv för att upplysa oss, världens medborgare om sådant vi rimligen har rätt att veta.

Världen har hittills svarat med en gäspning och en fråga om var han tänkt bo och vad hans flickvän tycker om att han sagt upp sig från sitt välbetalda jobb.

Kan vi inte bättre?

Den avsiktliga tystnaden och undvikandet av denna heta potatis från den svenska regeringen är förståelig. Ett rakryggat ställningstagande vore politiskt omöjligt. Det skulle kosta för mycket i försämrade relationer med USA, och dessutom kan det förstås hända att den svenska statsmakten i denna fråga heller inte har helt rent mjöl i påsen. Det kan jag förstå. Men den trötta, avmätta och ambivalenta hanteringen av själva principfrågan från media är smått förvirrande.

Media serveras världens största och mest genomtänkta avslöjande av hela vår nya, högteknologiska samhällsordnings baksidor. Och för första gången lyckas man skriva spaltkilometer och sända i timtal i  total, okritisk objektivitet och helt utan att det går att spåra en enda åsikt eller värdering.

Vore det inte ett enda obegripligt undantag i en massiv djungel av vinklad journalistik skulle jag rentav jubla, men i en journalistkår som annars även på nyhetsplats brukar ta tydlig ställning om både det ena och det andra är det för en gångs skull märkligt tyst. Det har förvisso skrivits en hel del ledarspalter om att det ”nog” var bra att han läckte det alla visste, kanske med någon förnuftig spekulation om vad som kommer att hända härnäst. Men några som helst förslag eller kritiska frågor om vilken ståndpunkt Sverige borde ta går för första gången på länge knappt att hitta alls, vilket är smått unikt. 

Min undran är hur det egentligen står till med Sverige och ”världens mest generösa asylpolitik”? Borde vi inte rentav för att befästa vår tätplats aktivt erbjuda Edward Snowden asyl trots att han formellt inte ansökt? Han – om någon – torde både behöva och förtjäna asyl i dess allra renlärigaste tolkning. Inget asylärende kan någonsin ha varit tydligare eller lättare att ta ställning till.

Varje lands regering som nekar asyl säger indirekt att det varit bättre om Snowden varit tyst. Att det inte är intressant huruvida du själv bestämmer vad som skall vara privat eller inte. Vi kan redan sålla Portugal, Frankrike och Österrike till listan i och med deras agerande mot Evo Morales bolivianska regeringsflygplan.

Som tur är för Sverige har Snowden klokt nog inte ens nämnt Sverige som alternativ (vilket i sig är ett underbetyg åt ”världens bästa asylland”). Det vore dessutom kanske ”politiskt omöjligt” att ge numera papperslöse Edward Snowden asyl i Sverige. Men borde inte Sverige i sådant fall utöva påtryckning i någon form för att fallet Snowden skall få en lösning? Borde inte Sverige, världens moraliska supermakt, stå för en åsikt i frågan? 

I den svenska grundlagen, Regeringsformens första kapitel, första paragraf, under rubriken ”Statsskickets grunder”står fortfarande att läsa

All offentlig makt i Sverige utgår från folket ”.

Det börjar kanske bli dags att bevisa att makten inte redan utgått från folket. Du som läser det här är en del av det folk makten utgår ifrån, eller redan har utgått ifrån. Du väljer själv vilket.

Jag önskar personligen Sverige på något sätt skulle göra mer än bara lamt titta på, som en strykrädd kappvändare till unge som står lite utanför ringen och storögt iakttar när de stora grabbarna skockas kring den lille töntige grabben med glasögon och resonerar om vilken ”behandling” han skall få. Att Sverige skulle tycka något, försöka hitta en lösning – även om tönten, som ju alla töntar alltid gjort, ”bett om det”. 

Snowden har gjort fel – men han har gjort det i bästa uppsåt. Han har brutit lag och lämnat allt för att ge oss alla svart på vitt hur det snokas i våra privata åsikter, barnkalas, semesterbilder, självutlämnande inlägg på forum och kontaktsajter, nyfikna porrsidebesök, politiskt inkorrekta kommentarer och intima kärleksförklaringar. Han har avslöjat hur vi alla godtyckligt behandlas som potentiella brottslingar och arkiveras i östtysk Stasi-stil. För detta har USA knappast något annat val annat än att döma honom till – minst – ett långt fängelsestraff.

Sådant brukar inte mötas med tystnad i det offentliga Sverige.

Var är de TV-sponsrade stödgalorna ”till stöd för”, insamlingarna och de svulstiga anförandena som brukar stå som spön i backen i Sverige? Blev det för nära? För obekvämt? Riskerar vi något – på riktigt – av att ta ställning? Är frågan inte sådär svartvitt politiskt självklar och okontroversiell att alla kan vara med i någon av de vanliga svenskt konsensus-solidariska galorna? Ni vet, de där galorna som är så där tryggt svenskt lagom att det enda de medverkande egentligen riskerar med det egna ställningstagandet efter all karriärbefrämjande gratisreklam är att andras pengarinte riktigt räcker till…

Ärligt talat; om inte Edward Snowden förtjänar asyl i varje samhälle som vill kalla sig civiliserat – vem gör det egentligen då?

–     –     –

Om Morgonsur

Morgonsur förmedlar Magnus Ernströms personliga tankar och åsikter kring i första hand säkerhetspolitik och rättssamhälle, och är oberoende från alla myndigheter, organisationer, politiska partier eller företag.
Detta inlägg publicerades i Rättssamhälle, Säkerhetspolitik och märktes , , , . Bokmärk permalänken.

45 kommentarer till Om Edward Snowden och begreppet risk

 1. Janne skriver:

  Jag tror Snowden är klok nog att inte söka asyl i Sverige. Vår historia med kryperi för våra kusiners (UK) kusiner (USA) förskräcker.

  Det han avslöjade var knappast förvånande, endast gravt naiva och/eller underbegåvade individer kan ha levt i tron att vad vi gör på nätet kan betraktas som privat.
  Trevligt med belägg dock.

 2. Anders Senior skriver:

  Det är väl inte konstigt om det är tyst i media, 80% av de som har åldern inne och arbetar i media är väl gamla Stasimedarbetare som tycker att denna övervakning är bra.

  Angående Jan Guillos avslöjanden finns det en annan sida av myntet, väl besläktad med vad som skrivs här, med den skillnaden att Guillo var inblandad upp till öronen själv, en part i målet….

  http://tankaromib.wordpress.com/2011/03/16/jan-guillou-juridikstudier-och-studielan-–-version-1-0-och-2-0-2/

 3. Cornucopia? skriver:

  Väl ruten som vanligt!

 4. Roger Klang skriver:

  Jag tycker att det är bra att Du tar ställning i den här frågan eftersom den nu står nära dig, Morgonsur. Men jag har ingen åsikt i frågan direkt, inga starka känslor vare sig för eller emot. Allt jag skriver om mig själv och mina åsikter i princip har hamnat på min blogg, så PRISM drabbar inte mig. Däremot så har och hade jag starka känslor emot något som är bra mycket viktigare för mig – Waterboarding (vattentortyr) – som hela det konservativa USA gudlöst omhuldade, förutom senator John McCain, själv tortyroffer som nedskjuten pilot i Vietnam. Jag har sedan waterboardingen på Guantanamo blev känd stått upp för principen att det är fel att tortera även i ett gott syfte. Om man har ”In God We Trust” tryckt på dollarsedlarna så ska man också leva upp till det valspråket, anser jag. Betyder inte waterboardingen, som blev känd i 2004, någonting för dina principiella ställningstaganden?

  Med vänlig hälsning Roger Klang

  • Morgonsur skriver:

   Jo. Sådant anstår inte en civiliserad nation.

  • Janne skriver:

   Oavsett eventuell moral, hur tillförlitlig är information man får fram genom tortyr?
   Tortyr är ungefär lika begåvat som att blunda för att man kanske dömer fel person för ett brott och glädja sig åt att brottet är uppklarat.

   Och Gud? Har du läst gamla testamentet? Snacka om vedervärdig typ.

 5. Per Gudmundson skriver:

  Skulle din åsikt ändras om det framkom, säg, att Snowden gjort sina avslöjande under inflytande av någon stormakts säkerhetstjänst, som Rysslands eller Kinas?

 6. Timo (Finland) skriver:

  Jag antar att han överhuvudtaget har tänkt att ha inget att sälja. I stället kan han ha känt plikt och inner tvång att akta som moralisk varelse. Kanske brukar det kallas naivt nuförtiden. Men US regeringens attityd kunde fungera på så sätt, att hans enda möjlighet återstår att sälja sig.

  Hur i världen kan en sån människa ha tappats i Ryssland, som är det mesta
  ärfaren i världen i att kontrollera även sina egna medborgare. Sverige och hela Europa stänger dörrarna!

 7. framsidan skriver:

  Kan vara instämma i det du skriver. Det är beklämmande att denna massövervakning förekommer och att Sverige genom FRA gör det samma som NSA. Lika beklämmande är att allt mörkas av politikerna. Hoppas väljarna tänker till nästa år när det är val till EU och Riksdagen

 8. Janne skriver:

  Ja du framsidan, hoppas kan du ju alltid…

  Jag tror Emile M. Cioran är mer insiktsfull än du:

  Klicka för att komma åt 8290_Att_hoppas_ar_detsamma_som_att.pdf

 9. Flute skriver:

  Jag håller helt med dig i denna fråga! Sverige borde erbjuda Snowden asyl! Han kan ju dessutom troligen ganska lätt ta sig hit – lättare än till Venezuela i alla fall.
  Det vi inte vet är vad Snowden ännu inte avslöjat. Han säger själv (och Guardian också) att det kommer mera. USA/NSA vet vid det här laget säkerligen exakt vad Snowden sitter på för information och det kan vara därför de jagar honom. Dessutom vill de säkerligen statuera exempel (à la Bradley Manning) ifall någon skulle känna sig inspirerad av Snowdens handlande.

 10. forsno skriver:

  Jag håller inte med om att Sverige bör erbjuda Snowden asyl, han är inte vårt problem och bör så förbli, men däremot så tror jag att hans avslöjanden kan få positiva konsekvenser för amerikanska förhållanden.

  De program som avslöjats lyder huvudsakligen under två amerikanska lagar: Foreign Intelligence Surveillance Act från 1978 som reglerar möjligheterna till utrikes underrrättelstjänst och Patriot Act från 2001 som mycket kraftigt expanderade möjligheterna till inrikes underrättelstjänst.

  Vår egen FRA lag påminner mycket om FISA; t ex har vår egen Försvarsunderättelsdomstol en förbild i deras Foreign Intelligence Surveillance Court.

  Det som upprört amerikaner i Snowdens avslöjanden är framförallt konsekvenserna av Patriot Act, d v s den numer omfattande övervakningen av de egna medborgarna, och det som signalerats från kongressen de senaste veckorna är att det är dessa delar man avser att reglera hårdare i samband med att Patriot Act ska förnyas härnäst 2015.

  Att övervaka utlänningar som dig och mig är dock tyvärr själva syftet med NSA och de programmen kommer med största sannolikhet inte att påverkas överhuvudtaget av efterspelet.

  Det viktigaste skälet till att inhämtingen kommer att forsätta är att den ger resultat.

  När USA slog tillbaka al-Qaida i Irak 2007 så var det med hjälp av en tredelad strategi: vinna över sunnistammarna i väst, “the surge” och McChrystals “maskin”. Den sista var integration av storskaliga specialoperationer och lika storskalig underrättelsinhämtning. En avgörande komponent i det senare var att man hade en databas som innehöll metadatat för samtliga mobiltelefonsamtal som ringts i Irak sedan invasionen. Det gjorde att när man identifierat ett telefonnummer gick det att se vem som ringts, när och varifrån flera år tillbaka i stort sett omedelbart.

  Idag är McChrystals ”maskin” Standard Operating Procedure för JSOC.

  Så USAs myndigheter kommer liksom alla andra globala aktörer, privata som offentliga, att fortsätta att lägga miljarder på Big Data. NSA är ovanligt resursstarka spelare på det här området men inte på något sätt ensamma eller unika.

  Som enskild individ bör man agera därefter.

 11. Magnus Redin skriver:

  Jag önskar föra in protokollsanteckningen att jag som ofullkomlig varelse ändå vill försöka göra världen en aning bättre att leva i. Jag hoppas på fler Snowden när statliga organisationer har gått bärsärk, de gör nytta och personligt känns det ändock ganska bra att få en något deprimerande världsbild verifierad. En får vara glad om sparade elektroniska spår i alla fall inte fejkas så ofta…

  • forsno skriver:

   NSA har inte gått bärsärk; all de program Snowden avslöjat har lagligt stöd. Det han bidragit med är att konkretisera vad dessa lagar innebär i praktiken.

   Eftersom Patriot Act skrevs när World Trade Center fortfarande var en rykande ruin så tror jag att det är väldigt nyttigt ifall USA har en ny, och mer nykter, debatt om avvägningen mellan den gemensamma säkerheten och den individuella integriteten.

   Oavsett var de väljer att dra den gränsen så behöver dock alla internetanvändare över hela världen bli mer medvetna om att de inte är i det egna vardagsrummet; och vi kan nog tacka Snowden för att ha tydliggjort det med.

   Men jag tycker fortfarande inte att vi ska ge honom asyl.

   • gruelse skriver:

    @forsno 09:07

    När det gäller den individuella integriteten, med sina eventuella begränsningar, i USA, så anser många kritiker att USA är på en ”slippery slope”.

    Foreign Intelligence Surveillance Court (FISA), har utom allmänhetens kontroll, beslutat om övervakning och avlyssning på fler områden utöver terrorism, såsom kärnvapenspridning, spionage och cyberattacker.

    ”While President Obama and his intelligence advisers have spoken of the surveillance programs leaked by Mr. Snowden mainly in terms of combating terrorism, the court has also interpreted the law in ways that extend into other national security concerns. In one recent case, for instance, intelligence officials were able to get access to an e-mail attachment sent within the United States because they said they were worried that the e-mail contained a schematic drawing or a diagram possibly connected to Iran’s nuclear program.”
    http://www.nytimes.com/2013/07/07/us/in-secret-court-vastly-broadens-powers-of-nsa.html?_r=1&

    Det gäller således inte bara terrorism! Vilket är nästa område som läggas in under FISA:s jurisdiktion?

   • forsno skriver:

    @gruelse 13:17

    FISA (d v s lagen inte domstolen som förkortas FISC) har mycket lite med terroristbekämpning att göra; den är som sagt från 1978 och reglerar underrättelseinhämtning om utländska förhållanden (precis som vår egen FRA-lag).

    Både FISC eller vår egen Försvarsunderrättelsedomstol lyder under strikt sekretess och skulle omöjligen kunna arbeta på något annat sätt.

   • gruelse skriver:

    @forsno 13:17
    Min kommentar handlade om Foreign Intelligence Surveillance Court – domstolen, inte lagen. Den av mig givna akronymen för domstolen var dumt vald, eftersom den kan förväxlas med motsvarande lag, även om man som textförfattare får hitta på egna förkortningar på långa ord och fraser. Jag borde ha använt akronymen FISC.

    Uppenbarligen ger FISC sitt godkännande till att läsa epost, som sänds inom USA och som misstänks innehålla information om kärnvapenspridning, cyberattacker och spionage. I vissa icke-kriminella kretsar i USA ser man med oro på den utökade avlyssningen och övervakningen. Det gäller även om den utökade övervakningen och avlyssningen är motiverad på rationella grunder, för då är den symptom på något annat.

    Jag tycker USA borde ta sig en funderare på varför det behövs utökad övervakning inrikes? Vari ligger det kloka i nyliberal anda att utsorka nationens underrättelsearbete på privata företag i en globalistisk värld, t.ex. det företag som Snowden var anställd på? (Att länder har spionerat på andra länder och datatrafik som passerar nationsgränsen, är inte det väsentliga här.)

    Om den utökade övervakningen/avlyssningen av både kriminella och icke-kriminella görs i det lovvärda brottsbekämpningssyftet, så anser jag att man istället borde undersöka grogrunden till denna typ brottslighet. Det borde vara effektivare för ett civiliserat, långsiktigt rättssamhälle, ty en massövervakning kan ju tolkas som att alla är misstänkta i någon mån. Risken för missbruk av avlyssningsdata och feltolkningar av information, kan komma att öka med ökad informationsmassa att genomsöka. Är också inte ”risken för missbruk av avlyssningsdata och feltolkningar av information”, något som USA retoriskt använder i sin jakt på Snowden?

   • forsno skriver:

    @gruelse 01:03

    Jag tror inte att man behöver ta till konspirationsteorier för att förklara att Patriot Act går så långt; lagen antogs 26 oktober 2001. Om man ger en säkerhets- eller underrättelsetjänst befogenheter så kommer de som regel att utnyttja dem så långt det går för att ta in så mycket information de bara kan. Det ligger i verksamhetens natur.

    Jag håller med om att outsourcing av myndighetsutövning är ett väldigt stort problem. Speciellt när den är kopplad till statens repressiva funktioner. Om vi har tur så har Snowden väckt den frågan med, men jag är rädd att den aspekten än så länge lyser med sin frånvaro i de politiska reaktionerna i USA.

    Det är viktigt att skilja på polis- och underrättelsearbete för de har helt olika rationalitet.

    Polisarbete handlar om brottsbekämpning. Underrättelsearbete handlar bara i undantagsfall om brottsbekämpning här är istället syftet vanligen att skapa beslutsunderlag så uppdragsgivarna får ett informationsövertag.

    Om det finns en brottsmisstanke i egentlig mening, eller inte, är sällan intressant från ett underrättelseperspektiv.

   • steelneck skriver:

    Fel. Patriot Act skrevs mer än ett år före 9/11, men det var något fullkomligt politiskt omöjligt att få igenom politiskt förrän tornen revs till en rykande ruin. Det var sas. USAs riksdagsbrand, ett ”Pearl harbor event” sedan dess har administrationen i allt högre grad kunnat pissa på USAs mycket fina konstitution och snurrat upp rättssytemet på läktaren så fort de viftat med terrorkortet.

 12. Aktieingenjören skriver:

  Jag är oerhört kluven till övervakningsfrågan. Däremot är jag chockerad över hur svenska politiker och media från sakfrågan. Man verkar älska att gnälla när det inte finns något värt att gnälla över men flyr som en rädd hund då verkligheten kommer nära.

  Gällande just övervakningen kan jag till viss del förstå motivationen till att övervaka. Taimour Abdulwahab hade till exempel en Facebooksida som var mycket tydlig med att allting inte stod rätt till och jag hoppas att SÄPO fortfarande håller koll på hans Facebookvänner.

  Men i fallet med PRISM har man onekligen gått för långt och jag har svårt att se hur man ska kunna hålla en bra balans för en demokrati. Kanske är helt enkelt det bästa att vi ser övervakning som en serie konflikter mellan underrättelsebehov och integritetsförsvarare. Genom kontinuerliga konflikter kan vi hela tiden växla mellan för mycket och för lite övervakning vilket gör det svårt för terrorister att kringgå systemet samtidigt som kartläggningen begränsas.

  • forsno skriver:

   Själv har jag mycket lågt förtroende för den svenska säkerhetspolisens förmåga att bedriva sin verksamhet effektivt; de har missat för mycket av vikt och när de har beordrat tillslag så har det ofta visat sig vara på felaktiga grunder.

   Så jag tror inte ens att de har insett att de borde haft koll på Abdulwahabs Facebook; deras uttalanden efter attentatet var i alla fall tydliga med att det var deras officiella ståndpunkt (precis som de höll fast vid att det inte funnits någon hotbild mot Anna Lindh även efter att hon bevisligen mördats).

   Jag kan inte se att det är uppenbart att PRISM går för långt. Det är ett IT-system för att automatisera hanteringen av domstolsbelsut, frågor baserade på dessa och svaren i form av utdrag från Microsofts, Facebooks och Googles med fleras kunddatabaser.

   Dessa IT-jättar driver just nu juridiska processer för att få offentliggöra dessa domstolsbeslut och för att få offentliggöra omfattningen på vad de lämnar ut för att demonstrera för sina kunder att:
   1) de inte lagt sig platt för myndigheterna utan har försökt hålla emot i rätten
   2) omfattningen är betydligt mycket mindre än vad många antagit

   Utan att veta hur domstolsordrarna är formulerade, vilka frågor som ställts baserat på dem samt vilket typ och volym av data som lämnats ut är det närmast omöjligt att säga ifall PRISM-programmet drivs på ett rimligt sätt eller inte.

   Klart är att PRISM hanterar data begärda enligt både FISA och Patriot Act. Lika klart är att PRISM inte innebär direktaccess till kunddatabaserna.

   • Aktieingenjören skriver:

    Med tanke på att t.ex. Microsoft Outlook har PRISM-relaterad funktionalitet som säkrar att man kan läsa dokument innan de krypteras så finns det ett stort handlingsutrymme för USA att få fram affärshemligheter från konkurrenter. Det är vad jag kallar för långt oavsett den formella ordervägen för att få fram information.

    SÄPO:s arbete är det svårt att kommentera om. Däremot anser jag att de hade rätt gällande hotbilden kring Anna Lindh. Hade du kunnat läsa Mijailo Mijailović tankar kvällen innan hon mördades så hade det fortfarande inte påverkat säkerhetsbilden kring Anna Lindh. Att han ändå mördade henne handlade om en kombination av olyckliga omständigheter och de reformer inom psykiatrivården som genomfördes under 90-talet.

    Det är helt enkelt en väldigt stor skillnad i att ha fel och att få fel (vilket jag faktiskt skrivit om ur motsatt perspektiv på min egen blogg: http://aktieingenjoren.blogspot.se/2013/06/att-ha-ratt-eller-att-fa-ratt.html).

   • forsno skriver:

    @Aktieingenjören 15:03

    Krypteringen i Outlook.com gäller mot internet. Microsoft har hämtat data till NSA direkt från den underliggande databasen.

    Att få fram uppgifter om ekonomiska och affärsmässiga förhållanden utomlands är en av uppgifterna för bland annat amerikansk underrättelsetjänst.

    Vilket visar att hotbildsmodellen inte hade med möjligheten till en psykiskt förvirrad gärningsman; vilket i sin tur visar att den var i grunden felaktig. Då borde SÄPO erkänt sitt misstag och rättat till det; inte gjort bort sig offentligt med en så uppenbar non sequitur. Att en så senior och publik regeringsmedlem saknade livvaktsskydd vid någon tidpunkt på dygnet är mycket oprofessionellt.

   • Aktieingenjören skriver:

    Om du anser att NSA får göra vad de vill gentemot vänskapligt sinnade stater så får det stå för dig och jag ser ingen poäng med att resonera i frågan.

    Gällande SÄPO var deras uppgift att bedöma hotbilden gentemot Anna Lindh som politiker. Att hon dog var självfallet tråkigt men i det här fallet handlade misslyckande men enligt de riktlinjer och värderingar som fanns vid tillfället var det här en typ av oväntad händelse som kunde drabba ett statsråd likväl som en vanlig människa.

   • forsno skriver:

    @Aktieingenjören 23:48

    NSA tar lika lite hänsyn till svenskars integritet som FRA tar till balters, och jag är lika upprörd över att spioner spionerar som jag är över att det blir blött av regn, men du har nog rätt i att det är meningslöst att debattera livsåskådning här.

    SÄPO har inte i uppgift att stå för livvaktsskydd av alla vanliga människor.

    Det finns ingen ursäkt för att en svensk stats- eller utrikesminister vid någon tidpunkt efter 28 februari 1986 saknar livvaktsskydd dygnet runt. Ingen ursäkt och bara två förklaringar: omfattande individuell inkompetens och/eller en organisation med så allvarliga brister att den är helt oförmögen att lösa ålagda uppgifter.

    Bägge problemen går tyvärr dessutom att dölja bakom sekretessen myndigheten jobbar under så meningsfulla reformer är väldigt svåra. Läkare begraver sina misslyckanden och SÄPO hemligstämplar sina.

 13. madwax skriver:

  Frågan jag fastnar i vad kan jag göra? Rent konkret? Jag håller med i allt som du skriver men vad är nästa steg?

 14. Örjan Lundberg skriver:

  Historiskt sett, har väl Sverige erbjudit asyl till AFS medborgare under såväl Vietnam som Korea kriget? Hittar dock inte så mycket källor kring det, men jag har kännedom om två sådana personer.

 15. Cosmoskitten skriver:

  ”Spy-spotter: joke about scary visit came true

  A German man who called on Facebook friends concerned about American secret service operations to join him in a walk around a US army spy centre near his home, found secret service men at his door checking his political leanings.

  Daniel Bangert, 28, told The Local he had joked about US spies reading what he had written – and had even told his friends he was waiting for a knock on the door – when it actually came.”

  […]

  ””Then they told me I should not put the meeting on the internet, that I should not write about it,” he added. ”
  http://www.thelocal.de/national/20130715-50859.html

  Så, tysk säkerhetstjänst gör en politisk undersökning av de som är kritiska till massövervakning, samt säger åt kritiker att inte skriva om massövervakningen.

  (Med reservation för att jag inte läst några primärkällor i detta ärende. Min tyska är kass. Har precis hittat uppgifterna om Daniel Bangert)

 16. Cynisk skriver:

  Jag är mycket tveksam till Snowdens bakomliggande motiv till sitt agerande, inte minst sedan han valt Ryssland som sitt tillhåll. Det han avslöjade är inget jag häpnat över utan något som jag sett som mer eller mindre självklart.

  Men Sverige bör värna om sina förbindelser med USA och inte aktivt erbjuda Snowden asyl. Om denne står på svenskt territorium med mössan i hand så får vi hantera den frågan då. Vi kan ju passa på och benåda Stig Wennerström postumt också.

  • Janne skriver:

   Vad får dig att tro att Snowden skulle söka asyl i Sverige? Han är troligen inte totalt obegåvad.

   • Cynisk skriver:

    Inget, eftersom jag inte tror det. Det var hypotetiskt. Vi tycks ha liknande uppfattning i detta.

  • Fredrik skriver:

   Att Snowden valt Ryssland är fel. Snowdens vilja är att få asyl i ett sydamerikanskt land. Han har tvingats att stanna i Ryssland eftersom USA förstört hans möjligheter att resa genom att dra in hans pass. Det är USA som tvingar Snowden kvar i Ryssland.

   Fantastiskt välformulerat och logiskt resonerat av Morgonsur.

 17. Rutger Börjesson skriver:

  Ser dagligen tyska nyhetsprogram. Sedan Snowdons avslöjanden är det en debatt om USA:s avlyssning. Tyskarna verkar upprörda och bekymrade.
  I Sverige är det nästan ingen debatt och i den mån någon av de politiskt korrekta svenska nyhetskanalerna rapporterar något är det om hur det går för Snowdons asyl. Allt för att den viktiga frågeställningen om USA:s och avlyssning inte skall diskuteras.

  • manen skriver:

   tyskarna har ju vissa historiska erfarenheter som vi i Sverige tyvärr tycks sakna..

   • Roger Klang skriver:

    Exakt vad menar du att vi borde ha för erfarenheter egentligen?? 1,9 miljoner våldtagna tyskor? Två av våra två senaste krig förlorade? Hyperinflation? 33-procentig arbetslöshet? Du menar kanske Hitler och Lili Marlene?

    Roger Klang

 18. Arne Strand. skriver:

  Ja sant är ju som yttrat är –

  ” Stater har ingen Moral bara Intressen ” !.

  Självfallet måste då en Stat hålla på Formaliteterna,
  även som i detta fall – Snowdens avslöjanden inte är några avslöjanden för den Vakne.

  Statens uppgift är ju att Offra sig För och skydda Folket och Individen,
  men oftast Offrar individen utanför Staten för sina Egna intressen.

  Arne Strand.

 19. Timo (grannland) skriver:

  Ha det så bra med Obama. End of the era of the Swedish way of exporting moral, since åtminstone Palme.

  • Roger Klang skriver:

   Jag var tvungen att ge Timo tummen upp. Vår regering har inte en aning om vad moral är, och de är rädda för att avslöjas som charlataner. Därför så tänker de: ”hur tänker någon med moralisk ryggrad? Jag tror att man måste vara en god människa när man tar emot människor från tredje världen som svenskar. Då har jag gjort vad jag kan för att ge sken av att jag är god och moralisk. Samtidigt kan jag göra karriär och det är ju vad jag vill. Makten framför allt, alltså måste jag bli den bästa skådespelaren.”

   Deras största mardröm är att avslöjas som de airbags de är.

   Mvh till Finland, begå inte samma misstag som vi att inte se människor för vad de är.
   Mitt råd till finnarna är att; låter någon som en airbag så är han också den banala ondskan personifierad.

   Roger Klang

  • Roger Klang skriver:

   @Timo: Det ska sägas att jag har försökt att vrida allting rätt i det här landet. Jag har försökt att bli politiker inom moderaterna. Och hur det går till inom åtminstone moderaterna skulle ni inte tro om jag berättade. Det är de sämsta människorna som tar sig fram. Det är dem med armbågar som tar sig fram. Inte dem med integritet. Det var annorlunda inom socialdemokraterna förr i alla fall. Men sedan kom Mona Sahlin och Håkan Juholt. Genast de blev politiker så korrumperades de. För Palme och Göran Persson så kanske det aldrig inträffade att de blev korrumperade under sin ämbetstid. De hade integritet. Lennart Sacrédeus (Kristdemokraterna) är ett modernt undantag från regeln om att bara korrumperade människor tar sig fram, men Lennart blev marginaliserad av alla korrumperade politiker och trycktes ut ur politiken. Good for him!

   Roger Klang

   • Timo (grannland) skriver:

    @Roger Så skönt att du finns överhuvudtaget (och även jag, och mögligen kan också utverka på något sätt då och då). Idearna däremot tycks vara eviga. As for Snowden tycker jag mycket om dessa kanske islamiska men först och främst moraliska tankar: https://www.youtube.com/watch?v=FaZLy350EGU (Kanske återstår vi alla i Norden som förlorare.)

 20. steelneck skriver:

  Det här var något av det bästa jag läst på ämnet Snowden. Riktigt bra Magnus.

 21. Pingback: Om Manning, Snowden och en icke-debatt | Morgonsur

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s