Om Flyktingkatastrofen I (V): Den urspårade debatten

“Great anger is more destructive than the sword”

Native American proverb

Jag har sedan denna blogg såg sitt ljus avsiktligt låtit bli att kommentera invandring eller integration. Inte för att det är en ointressant fråga, utan för att debatten hittills alltid förts på ett ointressant och föga konstruktivt sätt.

För det första har själva grundproblematiken förenklats till ”för eller mot invandring”. För det andra förs hela debatten på grund av det om helt fel frågor. För det tredje sker huvuddelen av debatten i fel fora, och för det fjärde tycks syftet med debatten inte ens vara att ta sig framåt – utan ofta att spegla debattörens egna – förträffliga – person och grupptillhörighet i en ström av personangrepp riktade mot motståndaren. Syftet tycks vara att vinna sakdebatten genom att bara prata person, och därmed bli så osams som möjligt oavsett vad man har för grundinställning till frågan i sak.

”PK-journalist”, ”landsförrädare” och värre på den ena sidan.

”Rasist”, ”islamofob” och värre på den andra.

Om jag ska ha en enkel önskan i det debattklimat som råder vore det detta: Ingen borde ens ha en åsikt utan att först a) lyssna på professor Hans Rosling och b) faktiskt förstå vad hans fakta säger. Nu och inför framtiden. Sedan skulle jag å andra sidan c) vilja påminna om att Hans Rosling är öppen med att han också har åsikter, som inte ska misstas för fakta bara det är han som yttrar dem. Han är en synnerligen påläst, kompetent och trovärdig människa med stort hjärta – inte profet eller sanningsmaskin.

Mer fakta i debatten är avgörande om den någonsin ska resultera i något konstruktivt, men tyvärr; allt eftersom som världen blivit allt mer komplex och svårbegriplig har redaktionerna slimmats. Av ekonomiska skäl drivs journalistiken från olönsamma försök att förklara vår värld till lönsam jakt på klickbara känslostormar – som snarast bidrar till att göra den sämre.

Knappt någon har råd med riktig grävande journalistik. Resultatet blir därför som Hans Rosling undslapp sig i danska DR2:  ”Man kan inte använda sig av medierna om man ska förstå världen”. Dessvärre lutar jag åt att den Rosling-kommentaren nog är ren fakta – inte åsikt.

Ett grundläggande faktum som är avgörande för att förstå varför flyktingströmmarna är så stora och så många människor rör sig i världen på jakt efter en ny framtid just nu är följande:

Världen har aldrig i världshistorien varit så frisk, välmående och fredlig som just nu.

Vi tar det en gång till:

Världen har aldrig i världshistorien varit så frisk, välmående och fredlig som just nu.

I ljuset av denna insikt är det förvirrande paradoxalt att läsa krigsrubriker om krig och flyktingkatastrofer, och ”den största flyktingvågen sedan andra världskriget”. Men poängen är att även ”fattiga” människor idag har större krav än att bara överleva en dag till, vilket gör migrationsströmmarna mångdubbelt större och mer globalt rörliga. Och trenden kommer bara att öka. De allra flesta har råd med en flygbiljett och en smartphone – och de är flitiga användare av internet för att söka information och kommunicera globalt. Dagens fattiga och flyktingar är pålästa, har mer kännedom om hur omvärlden ser ut och har större makt att påverka sin egen situation än vi vant oss vid tidigare i historien.

Dagens flyktingar vet i vilket land man kan maximera chanserna att få uppehållstillstånd och en biljett in de mest attraktiva samhällena i OECD-länderna. De har järnkoll på sina landsmän och släktingar i exil, och vilka länder som kan erbjuda de bästa möjligheterna till en ny framtid. Det är precis samma sätt att resonera som du och jag har – och det är inget konstigt med det. Flyktingarna är varken mindre värda eller i mindre behov av en ny framtid för att de är pålästa och relativt sett mer välutbildade och mindre fattiga än flyktingar var förr.

Det finns ingen anledning att generalisera och utmåla flyktingar som vare sig hjältar eller giriga lycksökare. Det borde räcka att man förstår att de är människor. Sådana finns det alla sorter av, och alla drivs inte av ädla syften. Glöm dock aldrig att de allra flesta – oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (eller rentav politisk åskådning) är alldeles vanliga, hyggliga människor som du och jag.

Men; varför flyktingarna sätter sig i livsfarligt överfulla båtar på Medelhavet trots sitt historiskt sett goda materiella välstånd och avsaknaden av överhängande hot mot liv och hälsa – och varför du själv skulle göra exakt likadant – tänker jag förklara i nästa inlägg. Åter till den springande punkten.

Om man har missförstått världen och dess mekanismer kommer debatten att hamna snett redan från början. Där har Sverige dessvärre trålat runt länge. Hela den fantastiska – men skrämmande och potentiellt problematiska – världsutveckling Hans Rosling förklarar, och som vi lever mitt i, har förenklats och förminskats till att gälla huruvida vi personligen är ”för eller emot fler flyktingar”.

Frågan är fel ställd. Det kommer att komma fler flyktingar vare sig EU-ländernas befolkningar vill det eller inte. Frågan är hur man hanterar detta faktum på ett rakt, konsekvent, öppet och tydligt sätt. För det hela är inte omöjligt att påverka – vilket jag återkommer till i sista inlägget i artikelserien.

Men alla de hot och möjligheter framtiden bjuder lyser med sin frånvaro i den svenska debatten. För den genomsnittlige mediekonsumenten syns inte ens någon debatt, eftersom vederbörande – förutom möjligen något enstaka yttrande från Sverigedemokraterna – bara ser ena halvan av den. För att ta del av den andra halvan måste man tillhöra den lilla bubbla av extremt intresserade av medier och politik som följer de s k alternativa medierna, däribland s k ”hatsajter”.

Dessa sajter är de som i Sverige ”står för de kritiska frågorna”. Tyvärr ofta i en insinuant ton där varje nyhet tolkas genom starkt ideologiskt färgade glasögon, som om Sverige vore problemfritt bara det vore tomt på människor som härstammar från Mellanöstern eller Nordafrika. För den som ägnar sig åt noggrann källkritik och kompletterande efterforskningar (vilket  man också måste göra när man läser ”gammelmedia”) gör de trots det nytta. Om man sållar det grövsta lyfter de ofta upp nyheter som rimligen borde ha synts i ”gammelmedia” – men inte gör det. Då och då finns också riktigt bra artiklar som lyfter relevanta nyheter och beskriver befogad oro och problem som borde debatteras i större skala för att de inte ska bli än värre.

Men; eftersom vi i den lilla debattbubblan nu redan har läst mängder av ensidiga argument mot fler flyktingar fokuserar debattmotståndarna i bubblan – ”gammelmedias” journalistkår – allt på argumenten för motsatsen – för fler flyktingar. Logiskt sett borde det då bli någon form av balans, eftersom alla sidor ju har fått komma till tals. Problemet är bara att de flesta mediekonsumenter inte trålar runt bland obskyra nischsajter på yttersta vänster- och högerkanterna. De läser dagstidningar och följer public service. Och där finns ju bara halva debatten.

Resultatet kan bli märkligheter som när Expressen slår på stora trumman för scoopet att man släpper ”nätfenomenet Julia Caesars” identitet; avslöjandet blir förstasidesnyhet överallt och fyller snart sagt varje hörn av de etablerade medierna. Journalistkåren går i spinn. Allt medan huvuddelen av Sveriges befolkning – som bara läser etablerade dagstidningar och följer public service höjer förvånat på ögonbrynen och undrar ”Julia…vem..?”

Sedan ett par veckor tillbaka har så ”flyktingkatastrofen” fått alla spärrar att släppa. Gammelmedia har i all välvilja gått ”all in” för att försöka vinna debatten en gång för alla, och gör det på ett sätt som får allt fler journalister, som t ex Johan Hakelius i Aftonbladet, att fråga sig vad den egna yrkeskåren egentligen sysslar med. Det har spårat ur; eftersom den bild som förmedlas som sagt är grovt förenklad (för eller emot fler flyktingar) och dessutom bara ger halva argumentationen (för) blir den totala medieupplevelsen slående likt propaganda av, ja, närmast Nordkoreanskt snitt.

På ett fullständigt okritiskt sätt hyllas den svenska flyktingpolitiken: Älskad av folket, beundrad av en häpet imponerad omvärld och endast ifrågasatt av ondskans kreatur. Visst kunde den för all del vara ännu generösare, men nog är den bra fin ändå, oöverträffad i världen och nära perfektion som den är. Välartade och välintegrerade f d flyktingar radas upp och får berätta om sin fruktansvärda flykt, och hur tacksamma de är för att de fått gå på universitet och nu byggt ett nytt framgångsrikt liv som välartade medborgare i det fantastiska landet Sverige. Nyanlända flyktingar intervjuas och ord läggs i deras munnar om hur tryggheten infinner sig i samma ögonblick de lämnar de ondskefulla danskarna bakom sig och passerar gränsen till detta vårt Världens Folks Paradis på jorden.

Frånvaron av problematisering, fördjupande eller kritiska frågor, realistiska förslag eller förklaringar får en att förundrat höja ögonbrynen och undra om alla journalister – även de som fortfarande jobbar kvar på dagstidningar och i public service – slutat helt med journalistiken för att bli kommunikatörer de också.

Människor med kompetenser Sverige förvisso gärna borde kunna välkomna som arbetskraft omedelbart intervjuas i TV. Det är ett problem i sig att Sverige ignorerar viktig kompetens som skulle kunna göra stor nytta, visst är det så. Samtidigt har jag aldrig hört någon fråga om dessa kompetenta människor inte skulle kunna tänka sig att återvända för att använda sin yrkeskompetens där den behövs som mest; I Syrien, Turkiet och Libanon. Inte en enda fråga om de skulle se det som möjligt, önskvärt eller totalt uteslutet att åka tillbaka för att fortsätta arbeta på plats. Ingen frågar vad de i sådant fall skulle behöva ha: Trygghet för familjen i EU? Trygghet för sig själva i form av uppehållstillstånd och en anställning i ett svenskt hjälporgan?  Vilket stöd skulle krävas? Vilka resurser? Är det ens något de skulle kunna tänka sig eller ej? Varför? Varför inte?

Men tystnaden är total, och kreativiteten noll. Man missar chansen att intervjua kompetenta människor om hur vi skulle bättre kunna hjälpa alla de miljontals flyktingar som inte tagit sig till EU – den riktiga katastrofen – och huruvida t ex en nyanländ läkare i så fall skulle kunna tänka sig att ta en egen roll i det arbetet – nu, senare eller aldrig.

Relevanta frågor lyser med sin frånvaro, som om det vore ett fullständigt självklart faktum att Syrien är förtappat för alltid, och att den enda lösning som återstår är att tömma landet på folk. Det är som vore Syrien starkt radioaktivt, av en sorts strålning endast Bashar al-Assad, IS och kurdiska Peshmergastyrkor är immuna mot.

Tyvärr motverkar ensidigheten sitt eget syfte. Den svartvita (helvita) retoriken och underskattningen av mediekonsumenternas intelligens och förmåga att hålla mer än en enda tanke i huvudet genomskådas och sänker – med all rätt – förtroendet för medierna.

När det till bilder av vandrande flyktingar talas i braskande krigsrubriker om ”Flyktingkatastrofen i Europa” som vore det en oundviklig naturkatastrof, och reportrar i direktsändning upphetsat rapporterar om hur människor som ”flytt krig, svält och död nu äntligen kommit i trygghet på den tyska sidan gränsen” rynkar Nisse i Hökarängen pannan.

Ordvalen är välmenta, men blir överdramatiska. Eftersom de flesta känner människor som åker på semester både till Ungern och Turkiet utan att vare sig bli beskjutna av IS eller bombade av NATO uppstår kognitiv dissonans. Den implicita eller explicita beskrivningen av ”människor som flyr genom Europa undan krig, terror och död” krockar med den egna upplevelsen. Men – och det här är viktigt – även om ingen riskerar döden i Turkiet, Grekland, Serbien eller Ungern betyder det inte att flykten sker utan skäl, eller att flyktingarna inte förtjänar empati. Långt ifrån. Och det borde kunna beskrivas utan att vare sig romantisera eller överdramatisera.

Flyktingarna vandrar inte där för att hela världen står i brand, utan för att deras eget hemland gör det. De vandrar inte där för att de är fattiga, utan för att den påstått ”gemensamma europeiska flyktingpolitiken” – som Sverige i allra högsta grad är en del av – gör det till ett fullständigt logiskt och självklart val.

Även om det är en personlig katastrof för varje flykting längs de europeiska vägarna – en pågående katastrof de ofta levt i under flera år – känns begreppet ”flyktingkatastrofen i Europa” överdrivet och felriktat. På det stora hela rullar vardagen på som vanligt för oss som bor här i Europa. Vi går till jobbet som vanligt, betalar samma skatt, lyfter samma lön och äter samma tacos till fredagsmyset innan vi åker till stugan och gör i ordning för hösten. Om man tycker några tiotusental huvudsakligen friska och starka, hyfsat välutbildade, synnerligen målmedvetna, asylsökande är en ”europeisk katastrof” kan jag inte annat än undra vilken rubrik man kommer att välja i framtiden, när de migrationsströmmar världen har att vänta kommer igång på allvar.

Nå, just flyktingarnas situation och deras högst normala och mänskliga drivkrafter kommer jag att fördjupa mig i nästa inlägg. Just nu nöjer jag mig med att konstatera att vi  har en sorgligt tjatig debatt som – närapå uttömmande – kan sammanfattas så här:

Den ena sidan hävdar att människorna som kommer flyr undan en säker död, att de själva inte har något ansvar alls för sin situation och att den självklara lösningen är att öppna alla gränser för alla. Det enda problem man egentligen har att arbeta med är att så många svenskar fortfarande inte förstått detta, och att allt kommer att lösa sig bara svensken får veta mer om den hemska situation flyktingarna flyr ifrån och hur stora umbäranden de genomgått på vägen hit.

Den andra sidan hävdar lika bestämt att migranterna bara är ekonomiska flyktingar, och att den självklara lösningen är att dra ner invandringen till ett minimum för att istället hjälpa flyktingarna på plats. Det enda problem man egentligen har att arbeta med är att så många svenskar fortfarande inte förstått detta, och att allt kommer att lösa sig bara svensken får veta mer om att de flesta flyktingar faktiskt har både pengar och iPhone – och saknar formella flyktingskäl enligt FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna.

Så vem har rätt?

Om du frågar mig tror jag båda sidor har poänger – men ingen av dem är rätt ute. Båda sidor har underskattat orsakernas komplexitet, överskattat den egna makten att fixa det problem man inte ens har förstått, utsett fel fiende och som lök på laxen generaliserat så till den milda grad att man tappat bort det viktigaste –  flyktingen själv.

Flyktingen blir för båda sidor ett objekt istället för en människa:

Den ena sidan pratar idealiserat, nästan dyrkande, om flyktingen som ett  oskyldigt, bräckligt, närmast mytiskt väsen. Ett hjälplöst offer utan eget ansvar i behov av stöd, som man närmar sig med djup vördnad och nedslagen blick.

Den andra sidan pratar cyniskt om flyktingen som en sniken lycksökare. En fripassagerare på välfärden som bara stökar till Sverige. En svikare i behov av en spark därbak så han åker hem och tar reda på det stök han redan ställt till med i sitt eget land.

Ingen av sidorna i debatten tycks i flyktingen se en jämlik människa att respektera i all hennes mänskliga värdighet, med de högst mänskliga drivkrafter, fel, brister – och förmågan att fatta övervägda beslut och ta ansvar – vi alla har.

Och eftersom hela debatten går ut på att käbbla om person – vems människosyn som är mest fel, naiv eller allmänt föraktlig – kommer debatten i sak ingenstans. I mitten sitter flyktingarna i kläm. Och där lär de förbli, för eftersom två ilskna läger i den svenska debatten nu grävt ner sig i varsin skyttegrav där viktig tid slösas bort medan människor dör. Eftersom man slåss om vilken av två felaktiga problemformuleringar som ska gälla är debatten hopplös. Den kommer aldrig att leda någonvart, utan gör bara alla mer osams.

Och ingen tycks ha tänkt på hur svårt det är att leda och  ledas genom stora komplexa utmaningar om man ägnar tid åt att vara osams om vad problemet borde vara istället för att sluta tjafsa, våga lyfta blicken, se världen som den är i all dess jobbiga komplexitet och hjälpas åt att ta ett steg framåt.

Tillsammans.

–     –     –

Nästa inlägg – II. Flyktens drivkrafter

Lästips: Den svenska artikel jag läst hittills som antagligen beskriver grundproblematiken mest rättvisande jämför flyktingströmmarna med den svenska emigrationen till Amerika. Tyvärr är det ingen svensk skribent som lyckats producera något liknande ännu, utan artikeln är skriven av Fraser Nelson, chefredaktör för brittiska tidningen The Spectator.

Om Morgonsur

Morgonsur förmedlar Magnus Ernströms personliga tankar och åsikter kring i första hand säkerhetspolitik och rättssamhälle, och är oberoende från alla myndigheter, organisationer, politiska partier eller företag.
Detta inlägg publicerades i Rättssamhälle, Samhällsekonomi, Säkerhetspolitik och märktes . Bokmärk permalänken.

38 kommentarer till Om Flyktingkatastrofen I (V): Den urspårade debatten

 1. Sverige skriver:

  Enligt FN-definitionen är ingen av de som kommer till Sverige flyktingar. De kanske var flyktingar när de lämnade sitt hemland men när de senare lämnade det första säkra land de passerade på vägen hit blev de immigranter. Detta har Sverige skrivit under på men vägrar följa. När det blir krig i Baltikum och de flyr över havet till Sverige, då har vi för första gången sedan andra världskriget riktiga flyktingar här. Tyvärr kommer vi då varken ha plats eller resurser att ta emot dem på ett värdigt sätt.

 2. Bornagainchristian skriver:

  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ongoing_armed_conflicts
  S Å vad är du egentligen? en simpel lögnare? en hjärntvättad liberal eller spelar du bara dum?
  Gör mig en tjänst och avsluta min prenumeration – jag vill aldrig någonsin ha med dig att göra.

 3. Ingemar skriver:

  Oerhört bra och välbalanserat inlägg. Du har fångat den här frågan mitt i prick.

  Journalisterna har i mitt tycke fullständigt svikit sitt uppdrag – att allsidigt belysa flera/samtliga sidor av en konflikt – och försöker berätta för oss läsare vad vi ska tycka istället. De underskattar kraftigt läsarnas intelligens. Även om det hittills har varit en mindre mängd människor som läser Avpixlat, Nya Tider och allt vad de heter, så borde mediabranschen vara fundersamma över att så många ändå gör det. Och att antalet verkar öka närmast explosionsartat.

 4. Magnus Redin skriver:

  Briljant, jag är inne på samma spår men kan inte uttrycka det lika klart och djupt som du har gjort. Det skall bli intressant att se om jag håller lika mycket med de följande fyra delarna.

 5. petter skriver:

  Tack för ett bra inlägg. Jag tycker om din poäng att det som borde vara ett meta-problem (mediadebatten) har blivit ett huvudproblem. Jag ser fram mot fortsättningen.

 6. G skriver:

  Först och vill jag berömma ett mycket väl skrivit inlägg.

  Några egna reflektioner. Vi vill faktiskt rädda värden, en ”Gilla” eller ”Dela” i taget. Men problemet är att när vi närmar oss kärnan så är det bara en ”åsikt”. Sällan vill vi ta hänsyn till verklighetens komplexa händelsekedjor, finansiella realiteter med mera, utan det viktiga är att ha en åsikt. Tyvärr får dessa ”goda” åsikter förbli omotsagda, för vem vill inte rädda alla, överallt hela tiden?

  Mvh
  G

 7. Ajajaj Magnus! Jag hade så stora förhoppninar på din artikelserie, men jag gav mer eller mindre upp direkt vid helgonförklaringen av Rosling. Han HAR tyvärr inte tillräckligt bra koll på immigrationsområdet för att uttala sig på det sätt och i de kanaler han gör, utan bör hålla sig till det han verkligen kan. Immigrationssnacket borde blivit kvar vid fikabordet…

  Om du däremot hade sagt Tino Sanandaji så… Där har du en kille som dels har koll på fakta och dels är HÖGT respekterad i migrationsfrågor.

  Men kudos till att du anstränger dig och försöker få till en debatt, det är det alldeles för få som gör, även om det finns några. Kolla in Tino (ovan), Johan Westerholm (ledarsidorna.se), Tomas Gür, Hanif Bali, etc. Välkommen in i gänget Magnus!

  • RH skriver:

   Fast tycker inte han fastnar så mycket vid Rosling eller hakar upp sig för mycket på de felaktiga detaljerna. Drog samma slutsats som dig innan jag faktiskt läst hela inlägget.
   Är väl inte så mycket här som skiljer från t.ex. Tinos beskrivning?

   • @RH: Så är det nog. Alldeles för lång artikel för att LÄSA hela, men jag har skummat den i alla fall. Kritiken står fast, och det finns mer (som: varför fokusera på extremisterna på respektive kant i stället för att peka läsaren till de ställen där det faktiskt finns en nyanserad debatt?, eller varför är texten så ini helskotta lång? 😉 ), men den stora majoriteten som inte redan är insatt kan nog se fram emot resten av avsnitten.

  • Morgonsur skriver:

   Roslings fakta är viktig ur tre hänseenden; omfattningen av problemet, den historiskt sett höga utbildnings- och inkomstnivån bland flyktingarna och den globala rörlighet de därför har. Jag skulle inte konsultera Hans Rosling i det kommande avsnittet ”Vad göra?”. Där är hans åsikter värda ungefär lika mycket eller litet som någon annan.

   Jag kommer att hänvisa till en mängd kompetenta människor i kommande inlägg – när problematiseringen börjar på allvar. Men först ska jag i morgon beskriva flyktingens drivkrafter. Det blir subjektivt och partiskt ur flyktingens perspektiv. Men om man inte satt sig in i flyktingarnas högst relevanta känslor och drivkrafter kommer man att missa problematikens omfattning.

   Många är insatta, men tyvärr känner jag att långa inlägg (de kommande är dock kortare) behövs för att bottna för dem som fortfarande tror att frågan är så enkel som ”fler eller färre flyktingar”. Vilken inställning man än har kommer utfallet till slut att bli ett annat än man kanske önskat.

 8. Ska du släppa min kommentar eller tål den här bloggen inte lite sanning?

 9. Pingback: Judarnas roll i massinvandringen | Marie från Tyresö

 10. Här kan alla läsare ta del av min kommentar som Morgonsur försöker dölja ifrån er:

  https://mariefrantyreso.wordpress.com/2015/09/15/judarnas-roll-i-massinvandringen/

  När ni läser min text så kommer det att bli uppenbart för er att anledningen till att han inte släppte igenom min kommentar är för att han då skulle stå svarslös inför mina mycket rimliga spörsmål.

  Varsågoda och läs och avgör själva vem av oss som har bäst argument och mest ärlig debatteknik.

 11. cbdurietz skriver:

  Välformulerat och intressant. Ser fram emot fortsättningen.

  Två omedelbara reaktioner på kommentarerna här.

  1) Jag tror aldrig att jag har sett så många tummar ner i någon tidigare kommentarstråd på den här sajten – och märkligt nog är det de mest nyanserade kommentarerna som dragit på sig flest nedåt-tummar.

  2) Någon här – jag nämner inga namn – har just bevisat din hypotes.

  Keep up the good work!

 12. Morgonsur, apropå ”judarnas roll i massinvandringen”…….

  Göran Rosenberg höll ett tal vid riksdagens öppnande idag där han sa följande: ”Mångkulturen är Europas öde och utmaning vare sig européerna vill det eller inte”.

  Vi européer har alltså ingenting att säga till om för det har Rosenberg bestämt och Rosenberg är inte Eskimå……. 😉

  http://www.expressen.se/kultur/ett-hus-for-manga-hem/

  • Morgonsur skriver:

   Jag har en gång hört en vit europé prata om ”de vitas utsugning av Afrika”. Det bevisar alltså att både du och jag i lönndom är medlemmar i en gigantisk organisation som konspirerar mot alla svarta afrikaner? Snälla, håll dig till din egen blogg. Om du har det fantastiska folkliga stöd du påstår för dina teorier om den judiska världskonspirationen lär ni ju ha det så trevligt. Om inte annat lär du snart blända världen med dina fantastiska argument i form av filmer där du sett någon som råkar vara jude säga något som du lyckas tyda som ett tecken på en konspiration mot dig.

   Om jag visar dig en film på en Ku Klux Klan-medlem från amerikanska södern som säger att ”det är den vita europeiska kulturen som ligger bakom USA:s storhet” – kan man av det dra slutsatsen att du kan åka till USA och få tacksamhetsmedalj av Barack Obama?

   Vad det nu än är du egentligen vill uppnå finns det ingen här som ser det du ser. Vad det nu är du egentligen behöver får du nog finna hjälp på annat håll.

 13. ulf dahl skriver:

  Det är en stor skillnad mellan Svenskarnas Migration till USA och dagens Svenska. Svenskarna som kom till USA förväntade sig inte ett ett nytt hus och livslång försörjning. Dom som kommer är dom stora förlorarna i Globaliseringen och det förändras inte med flytten till Europa. Om dom kom för att arbeta och bidraga till samhället ,skulle migrationen vara mindre bekymmersam.I nu läget tar dom stora resurser i anspråk,Ta ett ensamkommande ”barn” från Afrikas horn han kan kosta upp 3000 kr om dagen Om det handlar om utbildning en Syrisk sjuksköterska har en kortare utbildning än en Svensk Undersköterska ,Så kan man hålla på hur länge som helst.

  • Morgonsur skriver:

   Det finns en hel del ekonomiska ställningstaganden man måste göra förr eller senare. Återkommer i ämnet.

   • peterhjalmarsson skriver:

    Jag ramlade över det här sex veckor senare och konstaterar att vi väntar med spänning på ditt Alexanderhugg som ska lösa den här gordiska knuten.

 14. Jag har en gång hört en vit europé prata om ”de vitas utsugning av Afrika”. Det bevisar alltså att både du och jag i lönndom är medlemmar i en gigantisk organisation som konspirerar mot alla svarta afrikaner?

  Snälla säg att du driver med mig?!?! Under andra världskriget så deltog inte alla världens länder i kriget men ändå kallar man det för ett världskrig. Man brukar prata om nazityskland trots att det inte var varenda tysk som var nazist. När Sverige spelar fotboll mot Nigeria så är det inte varenda svensk och nigerian som intar fotbollsplanen men ändå pratar man om just Sverige mot Nigeria.

  Samma sak gäller judarna. Det är självklart inte varenda jude i hela världen som smider planer utan den judisk-sionistiska eliten som gör det pga att de är judar; för sitt eget judiska folk. Det betyder inte ens att alla judar gillar det den judisk-sionistiska eliten gör. Ett bra exempel är Gilad Atzmon som tar starkt avstånd ifrån vad sionistsvinen sysslar med. Men likt förbannat så handlar det ändå om en judisk konspiration eftersom de inblandade är judar och för att de gör det för sitt judiska folk.

  Fattaruuu trööög?!?!!?? =p

  Vad det nu än är du egentligen vill uppnå finns det ingen här som ser det du ser

  Du får tala för dig själv. Du kan inte svara för vad alla dina läsare ser eller inte ser, eller om de ser det jag ser eller inte. Jag tror nog mycket väl att många av dina läsare kan se saker som du inte ser och hålla med mig. Det viktiga är inte om de håller med dig eller mig, bara de får chansen att själva bilda sig en egen uppfattning om det jag skriver. Det är allt man kan begära av andra männsikor.

  • Morgonsur skriver:

   Ja, du har då inte bara gett oss alla chansen att bilda oss en egen uppfattning – du har tvingat oss till det. Tyvärr på ett sätt som för det första skjuter bredvid målet, för det andra inte ger en särskilt smickrande bild av dig som person.

   Jag tycker det är synd, för du kanske rentav har något viktigt att säga under alla utbrott och generaliseringar.

   Jag har verkligen försökt sträcka ut handen, mer än du förtjänat, men tyvärr biter du hårt i allt som kommer i närheten på ett sätt som helt enkelt inte fungerar bland normala människor. Du borde lära dig lyssna bättre, så kanske du kunde lära dig utväxla annat än hat – även om det ”bara” är på internet. Någonting säger mig att du är en väldigt ensam människa.

 15. helena kjellberg skriver:

  Bravo äntligen en artikel med substans 😊tack !

 16. Pingback: Artikelserie på Morgonsur: Om Flyktingkatastrofen | Morgonsur

 17. Pingback: Om Flyktingkatastrofen II (V): Flyktens drivkrafter | Morgonsur

 18. Pingback: Om flyktingkatastrofen V (V): Vad göra? | Morgonsur

 19. Sven skriver:

  “Glöm dock aldrig att de allra flesta – oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (eller rentav politisk åskådning) är alldeles vanliga, hyggliga människor som du och jag.”

  Just detta är den ömmaste punkten i hela debatten och den som klyver Sverige i två delar. Påståendet att alla människor är likadana som vi själva är uppenbart osant i mångas ögon och motsäges dagligen av rapporter från Syrien, Afganistan, Somalia m.fl. Består verkligen befolkningarna i t.ex. Syrien av “vanliga, hyggliga människor som du och jag”? Är det så dom ser på varandra, tror du? Hur kan du då förklara inbördeskriget i Syrien? Är det inte tvärtom så att dom hatar varandra p.g.a. åsiktskillnader som just “etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning” för att inte tala om könsöverskridande identitet? Det är nog dödsstraff på det. Hatet mot oliktänkande är ett av stamkulturens mest utmärkande drag. Vad får dig att veta att invandrare från stamkulturer betraktar oss som vanliga hyggliga människor? Hatet mot ursprungsbefolkningen är väl rätt så synligt i alla anklagelser om rasism.

  • Morgonsur skriver:

   Olika kulturer har olika värderingar, och även ”vanliga hyggliga människor” kan hata andra människor av olika anledningar. Men normalt sett vill de flesta – oavsett religion eller ideologi – bara vara i fred och ägna sig åt sin familj.

   Svenskar är inte på något sätt vaccinerade mot att begå bestialiska våldsdåd. Tyvärr kommer vi nog att få se allt mer av polarisering i framtiden. Men riktigt farligt blir det inte förrän någon tillräckligt inflytelserik börjar trissa ”vanliga hederliga människor” oavsett tro/ideologi för att vinna makt eller pengar. Den dag det händer, Gud förbjude, kommer även ”pursvenskar” att hänge sig åt ren barbarism.

   • peterhjalmarsson skriver:

    Svenskar är visserligen inte ”vacinerade” mot att begå bestialiska våldsdåd, men onekligen så är vi uppfostrade i en miljö där i stort sett ingen av oss har behövt uppleva auktoritetsfigurer som förnekar människors lika värde och uppmuntrar till våld mot oliktänkande. Sådant är mycket vanligare i många andra länder, och att ta in ett antal nysvenskar med den bakgrunden innebär förstås en risk man måste räkna med. Det är INTE samma som som att inte släppa in dem, men man måste räkna med ökade kostnader för underrätelseverkamhet, konflikter, etc.

 20. Sven skriver:

  “Olika kulturer har olika värderingar, och även ”vanliga hyggliga människor” kan hata andra människor av olika anledningar. Men normalt sett vill de flesta – oavsett religion eller ideologi – bara vara i fred och ägna sig åt sin familj.”

  Jag tror faktisk inte att det spelar någon roll att de flesta muslimer är mer intresserade av sina familjers välmåga än av islamism. Man kan ändå inte få islam utan islamism. Med alla invandrare från muslimska länder följer oundgängligen en liten andel terrorbenägna islamister eftersom dom ingår i familjerna. I terrorns efterföljd ser man aldrig några upprörda eller ursäktande uttalande från muslimer. En talande tystnad. En tyst acceptans av att blod är tjockare än vatten. Med FN:s definition av rasism är araber och afrikaner snarast att beteckna som fullblodsrasister.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s