Organisation BA01

Organisation för BA01 + NORHELIWING 1993-94

organisation-001-kopia1

Organisation.001 kopia2.jpeg

I början av september 1993 – inför avfärd till Bosnien – släpptes ett informationshäfte om bataljonen, i vilket verksamhet, chefer, organisationsskisser, historik om insatsområdet, ”Rules of Engagement” m m presenteras. Häftet kan du läsa som pdf-dokument här: Nordbat 2 930908