Uniformer, märken och utmärkelser

Uniformer BA01

My beautiful picture

På bilden bärs den tilldelade uniformen enligt reglementet; Fältuniform m/90, Kroppsskydd 90, Stridssele 304 K, ljusblå hjälm m/90 utan beteckningar. Det var vanligt – om än ej reglementerat – att bära ett extra första förband i vänster axelrem precis som Vakt- och eskortplutons legendariske plutonsjukvårdare Bo Nilsson demonstrerar på detta foto.

Samtliga soldater bar ljusblått FN-märke på höger ärm och nationsbeteckning på vänster ärm

FN-märke och nationsbeteckning

veba01

Plutonsmärke, Vakt- och eskortpluton

Under slutet av missionen togs ett tygmärke för Vakt- och eskortpluton vid Stab- och trosskompaniet fram utifrån den design jag gjort utifrån en idé av Jonas Khan vid 4:e V/E-grupp. Motivet föreställer Oden på sin åttabenta häst Sleipner. Jag hann aldrig bära märket själv p g a byte till Militärpolistroppen 1 februari 1994. I senare design blev färgen mörkare olivgrön, samt att spetsen på Odens spjut Gungner vändes åt andra hållet.

Kompanimärken

Kompanierna tog fram egna märken som syddes fast på väskor m m. Såvitt jag minns var det dock endast Tionde pansarskyttekompaniet som bar sitt kompanimärke på uniformen.

skanna0008.

Stab- och trosskompaniet (Victor Lima)

skanna0007

Åttonde Pansarskyttekompaniet (Romeo Lima)

ba01_9pskkomp

Nionde Pansarskyttekompaniet (Sierra Lima)

primusacies

Primus Acies – ”I främsta ledet”, Tionde pansarskyttekompaniets (Tango Lima) kompanimärke.

Gradbeteckningar

Kragspeglar

För all personal gällde kragspegel m/58 med tecken för Armén. Det förekom dock också – i enstaka fall, såsom för bataljonchefen själv – truppslagstecken för pansartrupperna.

thumb_img_5539_1024-kopia

Kragspegel m/58, Armén

Grader och gradbeteckningar

1983 genomfördes befälsreformen Ny befälsordning (NBO) i Försvarsmakten, vilket medförde att alla stamanställda blev yrkesofficerare. Graderna korpral, furir och sergeant tilldelades därefter endast värnpliktiga grupp- och plutonsbefäl, medan t ex graderna fanjunkare och överfurir försvann. I utlandsstyrkan anställdes dock personal enligt ett äldre system – det befälssystem som gällde mellan 1972 och 1983. Vid BA01 fanns därför följande militära gradbeteckningar representerade (officiellt fanns dock – mig veterligen – ingen anställd korpral):

jjj2h

Sedan 2009 har Försvarsmaktens befälssystem i det nya yrkesförsvaret NATO-anpassats, vilket gör att några grader som fanns under BA01 försvunnit, några har bytt namn, och några har tillkommit.

Armbindel för Militärpolis och vaktbefäl

De olika FN-bataljonernas egna s k ”Bataljons-MP” bar MP-armbindel med bokstäverna MP i röd text. Kopplat till BH Command fanns också en central resurs – ett renodlat militärpoliskompani (MP-COY) som bar MP-armbindel med vit text. Svensk MP-armbindel – med vit text – bars trots detta av bataljonens MP i början av bataljonen innan de särskilda FN-armbindlarna levererats.

Under slutet av bataljonen tillkom även en armbindel för ansvarigt vaktbefäl vid Vakt- och eskortpluton – en svart bindel med texten ”GUARD” i gult.

Bat-MP                                        MP-COY

Namnbrickor

På gamla foton kan man med hjälp av färgen på namnbrickan lista ut vilket kompani en person tillhörde under BA01. Om vederbörande bär blå/gul namnbricka rör det sig med största sannolikhet om en tillfällig besökare från Sverige. Bataljonen använde följande färger:

Bataljonsstaben – Vit namnbricka med svart text

Stab- och trosskompaniet – Gul namnbricka med svart text

Militärpolistroppen – Svart namnbricka med vit text

8. Pskkomp – Blå namnbricka med vit text

9. Pskkomp – Grön namnbricka med vit text

10. Pskkomp – Röd namnbricka med vit text

Medaljer

thumb_img_5546_1024

FN-medalj, för insats i UNPROFOR, forna Jugoslavien.

thumb_img_5546_1024-2

Svenska Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i brons.

”Baccisribbor”

Det finns en tradition att vid olika utlandsmissioner ibland ta fram s k baccisribbor. Det innebär att soldaterna designar och beställer egna – icke officiella – utmärkelsetecken för att visa att man förtjänat sin plats vid någon enhet, befattning eller vistelseort. Baccisribbor är inte tillåtna att bära till uniform, men innehavet av en svårfångad baccisribba kan icke desto mindre föra med sig minst lika stor – eller större – stolthet som vilken officiellt utdelad medalj som helst. Jag känner till två baccisribbor från BA01.

veribba

Vakt- och eskortpluton

thumb_IMG_5542_1024.jpg

Åttonde pansarskyttekompaniet, Vares