Vapen

My beautiful picture

Vakt- och eskortpluton vid BA01 var – för 90-talets början – en synnerligen välutrustad pluton. Arbetsuppgifterna bestod av vakthållning på campen, eskort av konvojer, förstärkningsstyrka vid särskilda händelser och spaning/rekonoscering. Vid VIP-besök skötte Vakt- och eskortpluton personskyddets yttre ring, medan MP-troppen skötte inre ring/närskydd

Plutonen bestod av 44 man, fördelad på en bataljonsledning om Chef, två ställföreträdande chefer och plutonsjukvårdare, samt åtta Vakt- och eskortgrupper.

Varje Vakt-/eskortgrupp bestod av fem man:

  • Gruppchef
  • Stf Gruppchef (Skytt Tksp)
  • Sjukvårdsman
  • Signalist
  • SISU-förare

Personligt vapen för de fyra förstnämnda var en varsin automatkarbin Ak5. SISU-föraren bar en Ak5B (med tillhörande bildförstärkarsikte att montera vid behov). SISU-förarens AK5B var att anse som grupputrustning, och användes vid behov av andra gruppmedlemmar.

Handgranater som användes var Spränghandgranat m/56 och Rökhandgranat m/56.

Minor som fanns vid Vakt- och eskortpluton omfattade Stridsvagnsmina 5, Stridsvagnsmina 6, Fordonsmina 13 och Truppmina 12– inga minor användes dock skarpt under BA01.

My beautiful pictureFörfattaren med Ak5B, bildförstärkarsikte och ”tyst klädsel” vid en satsning mot återkommande intrång på Camp Oden innan stängsel hunnit byggas upp.

I plutonens fyra SISU-pansarbilar – som bemannades av en femmannagrupp i taget – fanns under uppdrag en 12,7 mm Tung kulspruta, en Ksp 58 i lavett baktill, ytterligare en Ksp 58 upphängd på motorrumsväggen, ett Grg m/48  med pansarpränggranater, spränggranater och rökgranater höger bak och ett antal Pansarskott m/86. Vagnen var försedd med tre rökkastare på varje sida framtill. De laddades med för ändamålet avsedda sprängpatroner till 6 st Rökhandgranat m/56 och avfyrades alla samtidigt med hjälp av en röd ”nödstoppsknapp” (den röda knappen mellan framrutorna på andra bilden nedan).

Mörkerutrustningen utgjordes av ovan nämnda Bildförstärkarsikte till Ak5, Bildförstärkare körning och Bildförstärkare Span 6. I vagnen fanns också tillgång till Mellanlys, Närlys och lyspistol. Plutonen hade också tillgång till ett termiskt sikte för spaning, TOW Night Sight.

Under slutet av BA01 tillfördes även ett antal Pistol 88 till Vakt- och eskortpluton.

My beautiful picture

My beautiful pictureMy beautiful picture