Stämningsmusik från BA01

I den första spellistan har varje kapitel i Ett halvt år, ett helt liv fått ett eget stycke musik jag själv tycker fångar stämningen, eller som vi spelade just där och då.

I den andra spellistan har jag rekonstruerat Sturms SISU-band, den C90-kassett som spelades varv på varv i vår SISU-pansarbil Ragnarök under tråkiga transportsträckor. Det spelades upp på en freestyle-spelare vi (som vanligt) i strid med gällande bestämmelser själva kopplat in på Ragnaröks intercomsystem.