Om varför Sverige saknade tiggare när du växte upp

polis

Professor Bo Rothstein skriver i ett intressant debattinlägg om att förbjuda människor att ge till tiggare. Det logiska resonemanget är stringent, och parallellerna med den svenska prostitutionslagstiftningen är faktiskt relevanta. Nu tycker jag förvisso hans förslag trots de goda föresatserna är principiellt svårmotiverat och tycker inte att tiggeri borde kriminaliseras – i någon ända.

Sedan tycker jag redan nu Sverige sedan länge passerat Peak Nytta när det gäller införandet av nya pekpinnar och förbud kring vad vi gör med och av vår privata sfär.

Men – nog om detta. Jag tänker inte fördjupa mig i just tiggarfrågan. Istället tänkte jag avliva en myt om varför Sverige i princip saknade tiggare och uteliggare tills för femton – tjugo år sedan. Det brukar nämligen ivrigt argumenteras att detta beror på att vi då hade ett mer humant samhälle och brydde oss mer om varandra.

Huruvida det är sant att vi faktiskt var humanare och mer omtänksamma förr är jag för det första inte säker på alls – men oavsett vi var det eller ej är min övertygelse att de frånvarande tiggarna inte hade ett dugg med någon forntida högre nivå av empatisk upplysning att skaffa.

Faktum är helt enkelt att det betraktades som de facto-olagligt att tigga eller vara uteliggare fram till mitten eller slutet av 90-talet.

Uteliggare och tiggare omhändertogs raskt, effektivt och utan omsvep för tvångsvård. Antingen av missbruks- eller psykiatriska skäl. De togs helt enkelt av polisen och sattes på anstalt.

Om de var alkoholiserade kördes de efter mellanlandning i arresten till ett s k LVM-hem. Om de inte var det blev det sluten psykiatrisk klinik – vare sig de var vad vi idag skulle definiera som psykiskt sjuka eller ej.

I praktiken innebär sådan tvångsvård en vistelse som av de flesta rentav upplevdes som en hårdare vistelse än ett fängelsestraff – i minst sex månader och utan domstolsprövning.

Några icke svenska medborgare – s k ”Utlänningar” som det hette och fortfarande heter i juridisk terminologi –  som sov ute eller tiggde hade vi inte. De flesta stoppades redan i den dåvarande tullen och sattes på vändande färja hem. De som slank igenom tullfiltret omhändertogs omedelbart av polis och kördes till samma färja utan omsvep. Vad som hände dem sedan de fösts ombord på färjan brydde sig ingen om. Det var tiggarnas eget – eller ”någon annans” – problem.

Ovanstående processer där polismyndigheten själv fattade i princip alla verkställighetsbeslut är vad jag hävdar egentligen var anledningen att vi saknade tiggare och uteliggare i det humana samhälle där vi brydde oss om varandra:

De jagades intensivt av oss poliser, låstes in och sattes på anstalt eller skickades per omgående ut ur landet.

De juridiska förutsättningarna ser i allt väsentligt likadana ut. Anledningen att man inte sätter uteliggare på anstalt är att LVM-hem är för dyra och få, och att man stängt snart sagt alla psykiatriska kliniker.

Det finns inte längre någon möjlighet att avvisa EU/EES-medborgare för att de ”saknar tillräckliga medel för vistelsen” – men möjligheterna för polismyndigheten att på eget beslut direktavvisa tiggare och prostituerade finns fortfarande kvar; i Utlänningslagens (2005:716) 8 kap 2§ ges polismyndigheten rätt att avvisa personer ”om det kan antas att han eller hon under vistelsen i Sverige eller i något annat nordiskt land inte kommer att försörja sig på ett ärligt sätt”.

Just lydelsen ”ett ärligt sätt” är en intressant juridisk konstruktion i det att det inte står ”olagligt”. Utlänningslagen medger således fortfarande vidtagande av tvångsåtgärder mot enskild inte för att personen gjort något olagligt – utan för att vederbörande försörjer sig på ett förvisso lagligt sätt, men som strider mot någon form av allmän moraluppfattning. Vad man avser är i första hand tiggeri och prostitution, och det är fortfarande polismyndigheten som beslutar om avvisning.

Anledningen att ingen avvisas är sannolikt att polisen helt enkelt inte vågar använda sig av lagen. Det blir helt enkelt för stor mediestorm (med REVA-debatten i färskt minne). Själv önskar jag fortfarande att någon politiker eller journalist någon enda gång tog sig tiden att läsa igenom vad som faktiskt står i den svenska utlänningslagen – och upplyste Sveriges befolkning därom – istället för att förfasa sig över hur den tillämpas i enskilda fall.

Den svenska Utlänningslagen ser nämligen i allt väsentligt ut som den alltid gjort. Den innehåller många märkligheter för vilka vi rentav börjar tala om bojkott om de ens diskuteras i t ex USA. Vore det då inte bättre att driva opinion för att förändra själva lagen istället för att som idag göra små mediala nålstick, förfasa sig över enstaka tillämpningar och hänga någon tjänsteman som faktiskt följer den?

–     –     –

Om Morgonsur

Morgonsur förmedlar Magnus Ernströms personliga tankar och åsikter kring i första hand säkerhetspolitik och rättssamhälle, och är oberoende från alla myndigheter, organisationer, politiska partier eller företag.
Detta inlägg publicerades i Rättssamhälle och märktes , , , . Bokmärk permalänken.

28 kommentarer till Om varför Sverige saknade tiggare när du växte upp

 1. kaisa skriver:

  Det var väl uppe till prövning om bestämmelsen stred mot EU-rätten? Jag har inte koll på vad som hände i fallen. En snabb googling ger att JO 2011 verkar ha ansett att utvisning av tiggare inte var förenligt med EU-rätten men däremot 2012 ansåg att utvisning av prostituerade inte var i strid med EU-rätten. Du kanske har mer koll på detta?
  http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2011/Nr-6-2011-Argang-77/Fel-att-avvisa-tiggare/

  Klicka för att komma åt 4468-2011.pdf

 2. Peter Mattsson skriver:

  Jag vill absolut inte framstå som okänslig även om det här kan komma att låta så. Att människor från andra länder ska behöva komma till Sverige för att tigga är i sig helt fruktansvärt men vad är det som sker när vi låter det fortgå? De flesta som tigger är Romer från Rumänien. De kommer till Sverige i hopp om att få jobb men hamnar oftast på andra sidan av våra sociala skyddsnät. Vi vet att Rumänien inte bryr sig om sina medborgare, speciellt de som redan är utstötta. När vi låter det här pågå flyttar Rumänien med glädje över sitt ansvar på de personer som försöker hjälpa tiggare med pengar. Det resulterar i att du och jag personligen anser oss kunna sova lugnt en natt till. Lyfter man blicken lite längre än så ser man ganska snart att det här inte på något sätt hjälper de utsatta en längre tid. Här måste EU gå in stenhårt för att någon förändring ska ske. Jag har inget alls emot att låta dem stanna i Sverige men ta då hand om dem och deras familjer på ett värdigt sätt och tvinga deras regeringar att böta för det.

  Vad gäller de svenska medborgare som av någon anledning inte har bostad och tigger. Är det sämre att tvinga in folk under tak och försöka vänja dem av från missbruk än att låta dem bo under en bro? Vi måste ställa oss frågan vad som är humant. Det kanske inte är rätt att sätta dem i psykiatriska institut men många av dem kan säkerligen behöva någon form av terapeutisk vård. Att kriminalisera hemlöshet eller tiggeri tror jag inte är rätt väg men att bara låta det fortsätta är ju inte heller nån lösning.

  Det kanske inte var bättre för men det är inte bra nu heller.

 3. Roger Klang skriver:

  Jag har ett par gånger sett hur utländska gangsters kört upp i lyxbilar till tiggare på knä och skapat ögonkontakt. Förbjud yrkestiggeriet! Vad gäller dina påståenden om hur det gick till med omhändertagande av hemlösa på 90-talet så är det uppåt väggarna. På 90-talet så kunde man bara omhänderta någon i psykvården om den personen ansågs vara en fara för sig själv eller andra, om den personen inte ville bli omhändertagen själv. Däremot så bodde de flesta hemlösa på härbergen men drack friskt eller knarkade. Ett fåtal bodde på gatan. Stämmer inte detta med dina erfarenheter?

  Roger Klang

  • Morgonsur skriver:

   Som du säger kunde man inte ges tvångsvård om man frivilligt underkastade sig vård enligt dåvarande Socialtjänstlagen. Men om man underkastade sig SoL skulle man ju inte vara uteliggare eller ägna sig åt tiggeri, gick resonemanget på ett ungefär.

   Man behövde inte utgöra en fara för sig själv eller andra, utan det räckte om man ”saknade förmåga att taga vård om sig själv”.

   Huruvida det stämmer med mina erfarenheter från 90-talet beror på om vi pratar 1992 eller 1999. Skillnaden däremellan är väsentlig.

   Uteliggare har alltid funnits, men de var betydligt färre 1992 än 1999. 1992 fanns de i princip enbart i Stockholm, och i ett fåtal. 1999 hade i princip varje halv- till medelstor stad åtskilliga uteliggare.

   Men som du säger bodde de flesta på härbärgen huvuddelen av tiden.

   • Roger Klang skriver:

    ”Som du säger kunde man inte ges tvångsvård om man frivilligt underkastade sig vård enligt dåvarande Socialtjänstlagen.”

    Jag menade att man inte kunde underkastas tvångsvård ÄVEN om man inte lät sig frivilligt vårdas, om man inte var en fara för sig själv eller andra. Att tas in ”på papper” lät sig inte göras så lätt, om man inte var knarkare eller alkoholist. Psykiskt sjuka utan drogproblem och utan diagnos föll därför ibland mellan stolarna då de ofta inte hade någon sjukdomsinsikt och trodde att allt var som det skulle med deras liv (enligt högre makter).

  • kgb35 skriver:

   Jag tror mig också sett dessa som står vid sidan om och övervakar tiggarna. Det känns som att det är en bransch där alla stenar inte är vända på.

 4. Roger Klang skriver:

  Bo Rothstein är ute och cyklar! Ingen ska tala om för mig vem jag får eller inte får skänka pengar till! Så länge som jag inte ger till terrororganisationer som Al Shabab. Förbjud tiggeriet och prostitution. Det är ok för mig att bägge parter i en prostitutionsaffär lagförs, men inte bara köparen för då kan det lika gärna legaliseras. Det är bara feminister som bestämmer vad som får debatteras i mainstreammedia. Jag kunde ha använt ett grövre vokabulär, men jag avstod.

  Roger Klang

 5. Kingedward24 skriver:

  Är helt övertygad om att de huvudsakliga anledningarna till frånvaron av tiggeri förr är de du anger. Pga av den mer hårdföra och direkta hanteringen av polisen blev Sverige givetvis begränsat intressant som mål för de personer som försörjer sig på tiggeri, avvisningarna vid gränsen blev nog inte så många.
  Tycker Rothsteins förslag är intressant. Ibland är det nyttigt att vända på resonemanget. Det som skulle vara intressant att veta är om den totala situationen för dessa människor är bättre eller sämre nu jämfört med tidigare, och om det har ett samband med politiken som ändrats. Långt ifrån självklart.
  En annan intressant vinkel är frågan om varför människor blir tiggare. Är det på grund av en misslyckad socialpolitik i Europa, eller därför att det faktiskt går att försörja sig på det? Många verkar knyta samma tiggeriet direkt med dagsaktuella frågor om bidragens storlek, skatterna etc. Men i själva verket består tiggarna till stor del av människr med mycket liten kontakt med samhället, och som torde påverkas i liten grad av justeringar i transfereringssystemen. För mig talar detta snarare för att lösningarna ligger på andra områden; du pekar ur psykvården som en institution som i stort sett tömdes för 15 år sedan. Andra orsaker behöver utredas på plats i de länder där de nya tiggarna kommer ifrån; är de fler nu än förr och varför, eller tar de sig bara till Sverige oftare eftersom de numera inte avvisas?
  Tror slutligen i att Rothstein tar fel i sitt angreppsförslag; det finns en stark moralisk skillnad i att betala någon för att nyttja dennes kropp gentemot att ge pengar utan annan personlig egen vinning än ett bättre samvete. Prostitutionsjämförelsen haltar för mycket. Det skulle inte finnas någon förståelse i det allmänna rättsmedvetandet för en dom i ett ”allmosefall”, och den förståelsen är viktig i långa loppet för att upprätthålla en lag, och i förlängningen andra lagar. Kriminaliseringen, om det är den vägen som finns att gå, måste gälla handligen tiggeri, inte giveri.

 6. Tangosmurfen skriver:

  Var det inte humant med vård av missbrukare?
  Har aldrig förstått att det ska vara synd om den som får tvångsvård.

  • Morgonsur skriver:

   Det beror nog på syfte och genomförande. Jag lägger ingen värdering i huruvida tvångsvård är bra eller dålig – den är hur som helst nödvändig i vissa fall. Men jag kan konstatera att de flesta av de kriminella missbrukare jag träffat fruktade en LVM-vistelse mer än ett fängelsestraff, vilket i sig är intressant.

 7. Anonym skriver:

  Som alltid är du klok som en tok! Den juridiska förklaringen för varför vi inte hade tiggare när jag (och du) var små verkar rimlig. Själv har jag aldrig – av princip – gett pengar till tiggare eftersom jag tänkt att de då försvinner av sig själva och slutar besvära mig… Tills lite tidigare i december i år. Effekten av att ge till en tiggare var oväntad. När jag slängt min femkrona i burken, packade den tiggande damen kvickt ihop sitt illaljudande dragspel och försvann från platsen. Den femkronan måste ha varit det sista hon väntat på för att ha jobbat klart för dagen… Sensmoral? Tja, nä, ingen…

 8. Magnus skriver:

  Hmm… Elefanten…. elefanten…..
  Har t.o.m. du fått dålig syn eller en släng av PK?

 9. Pingback: Tiggare på gatorna | Täpp-Anders Sikvall

 10. Hampus Lindqvist skriver:

  Hej Magnus.
  Jag skulle behöva komma i kontakt med dig och hittar ingen mailadress. Om du inte vill lämna ut den här kan du maila mig på hampus.lindqwist@tele2.se så svarar jag med min fråga. Tack på förhand! /Hampus OBS Seriös förfrågan.

 11. Magnus skriver:

  Hampus, vad gäller saken?

 12. Vorben skriver:

  Varför skulle man driva opinion för att förändra lagen? Det är väl mycket mer angeläget att driva opinion för att tillämpa den så som man gjorde förr för att åtgärda problemet?

  • Morgonsur skriver:

   Antingen eller. Man kan inte i längden, som idag, ha en gällande lag som myndigheterna struntar i, eller åläggs att inte följa. Hela meningen med en lag är att den skall upprätthållas. Annars ändrar man den, eller stryker den.

 13. Anonym skriver:

  Jag är imponerad av de fattiga rumänernas koordinationsförmåga! för nu sitter de i varenda butiksdörr i hela Sverige, har butiken fler dörrar så finns det en i varje. Är det ett köpcentrum så finns det en i huvudentréerna och sedan i butikerna. Minibussarna från Rumänien rullar i en strid ström längs de svenska vägarna, jag har tappat räkningen på hur många jag sett under årets bilsemester, och nya butiksdörrar ockuperas i en strid ström ner till minsta COOP nära. Inte en krona har de fått av mig men det är uppenbarligen lönsamt annars skulle eländet ebba ut.

  • Roger Klang skriver:

   Jag ger ibland om det är någon gammal kvinna eller en ung vacker kvinna. Men bara några kronor. Jag skiter i om detta är fel. Så jag antar att jag får vad jag förtjänar. Jag är fortfarande emot tiggeri rent principiellt. Men det är politikernas sak att sätta stopp för det följt av polisingripande. Jag föraktar alliansen för deras ondskefulla feghet. De förtjänar att förpassas till historiens glömska. Ingen kommer att komma ihåg dem om 100 år. Man ska sätta in stöten där det gör som ondast.

 14. Pingback: Under folkhemsidyllens matta | bekveam

 15. Pingback: Fem år med Morgonsur | Morgonsur

 16. kallesbror skriver:

  Ang Rumäniens Ekonomiska stöd från EU.
  Har man kontroll på vart pengarna från EU tar vägen? Man kan börja undra hur det fungerar när politikerna i EU inte kräver en redovisning. ”Köps” dessa för att ingen kontroll ska ske. Pengarna går kanske ner i politikernas egna fickor. Finns det några säkra uppgifter?
  Om inte pengarna används till det de är avsedda för måste de ju ”ta vägen någon stans”. Ska pengarna inte då återkrävas?
  Bertil Samuelsson

 17. ollenils skriver:

  Jag kan beskriva det jag kommer ihåg hur slutet åtti och början nittiotal såg ut. Jag var där och hade flertalet bekanta i kategorin ni talar om uteliggare/alkoholister/laglösa.
  Att bli uteliggare på den tiden var helt enkelt skitsvårt, det enda kravet socialen hade var att man sökte 10 jobb på AF per månad och att dom hade stenkoll på din ekonomi. Detta enkla krav gav dig lägenhet och mat för månaden.Man hade tid på sig så att säga att reda upp sitt liv i sin egen takt.
  Dom som blev uteliggare hade grava missbruksproblem/psykiska störningar eller något annat handikapp. Dom lyckades med det tills dom störde någon i en trapp eller i nån park, då kom snuten och hämta dom, sedan blev socialförvaltningen inkopplad osv. Så det nån har sagt att det inte fanns uteliggare då stämmer ganska bra faktiskt, det var otroligt ovanligt.
  Inte nog med detta så fanns det ju svartjobb och jobb så man kunde ta ett nytt varje dag.
  Man kunde leva utanför systemet ett bra tag faktiskt.
  Alkisar det fanns dock precis som nu. Dom gamla stammisarna satt på sina vanliga ställen i dom olika köpcentrumen/parkerna osv. Visst åkte även dom in på avgiftning mm ibland men ingen större (dina närmaste kunde sy in dig)tvångsintagning fanns.Psykstörda satt på Beckomberga som var ett otäckt ställe men enligt min mening ett nödvändigt ont. Idag hade man definitivt inte fått behandla folk som man gjorde där, men jag tror om man gjorde smärre förändringar där till nått modernt så hade det varit 100ggr bättre än det dom gjorde 94-95……dom släppte ut alla galningar med en pillerburk och satte dom i egna lägenheter. Efter detta som har visat sig om och om igen när galningar får ryck och springer runt med yxor och mördar barn på dagis mm mm, så har ju den typ av uteliggare eller brottslingar stigit rejält.(har ett par stycken i staden jag lever i idag som slår skolbarn och polisen får inte göra nått åt dom). Ok åter till uteliggare av idag. Ute liggarna som har kommit till Sverige och sitter utanför våra butiker överallt i landet kom i och med rörlighetsavtalet (EU)2006 där man har rätt att röra sig fritt som medborgare i EU.Så det kan ni skylla EU för om ni tycker det är jobbigt. Fö såg jag nått om att kåkfarare va räddare för behandlingen än kåken……Det är väl inte ett dugg konstigt, ena stället ska man sitta av tiden andra stället vänder dom ut och på allt som rör dig dina känslor mm för att försöka få en rätsida på ditt samhällsvidriga beteende.

  /Vänsterpacket

 18. Pingback: Under folkhemsidyllens matta | bekveam

 19. Pingback: Om Flyktingkatastrofen III (V): Juridiken | Morgonsur

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s