Om varför Islamiska Staten (IS) är här för att stanna

 photo IS_zps4e5b394f.jpg

Media börjar äntligen vakna för Islamiska Statens (IS) sanna ansikte. Det är bra att medvetenheten om denna domedagssekt sprids, men om jag ska vara ärlig tror jag inte västvärlden har en chans att bromsa IS som ett växande globalt säkerhetspolitisk hot. De västerländska parlamentariska demokratierna saknar – tyvärr, och på sätt och vis också tack och lov – verktyg för att hantera IS:

Tyvärr, eftersom det sannolikt innebär att IS under överskådlig tid etablerat sig som ett slags institutionellt och systematiserat brott mot mänskligheten för lång tid framöver.

Tack och lov, eftersom västvärlden sannolikt skulle behöva sänka sig till deras nivå för att stoppa dem, vilket man inte bör göra utan att noggrant tänka sig för huruvida det är värt det – innan man gör det. IS skulle sannolikt behöva utplånas med ett så kompromisslöst våld att det knappast ryms inom de fördrag och konventioner som skiljer en civiliserad stat från IS.

”Den som kämpar mot monster, måste ge akt på, att han inte själv blir ett monster” (Friedrich Nietzsche)

Vi skulle behöva bli det vi säger oss vilja stoppa och själva bete oss lika hänsynslöst som IS för att bli av med dem, vilket förstås är precis vad de räknat med. De har listigt målat in västvärlden i ett hörn där vi är dömda att förlora hur vi än gör.

Visst, man måste göra så gott man kan. Det går att skicka stridsflygplan för att ge flygunderstöd, bomba utvalda mål med drönare eller kryssningsrobotar, skicka rådgivare, specialförband och vapen till kurdiska Peshmerga och på olika sätt försöka stötta alla de som nu slåss mot IS. Men det kommer tyvärr inte att räcka.

Realistiskt sett skulle det krävas en insats i storleksordning med förra Irakkriget för att allvarligt skada IS. Irakkriget och ockupationen därefter kostade oerhört mycket i både blod och pengar, och det är ganska lätt att konstatera att ett 315 000 soldater i ett gigantiskt krig, följt av åtta års ockupation med upp till 176 000 man bevisligen inte heller löste något permanent. Om det hade gjort det skulle inte stora delar av Irak nu ligga under IS kontroll – mindre än tre år efter att den sista ockupationssoldaten lämnat landet.

IS tajming i att utropa kalifatet är perfekt; med situationen i Syrien som lackmustest för att västvärlden nu slutligen mattats ut säkerhetspolitiskt. Efter att sedan 1991 ha drivit dyrköpta insatser i  Irak, Afghanistan och Libyen hänger väst på repen och tvingas backa ur större internationella åtaganden för att istället koncentrera sig på ekonomin på hemmaplan. Det finns varken finansiering eller politisk kraft att uppbåda för att enas om den gigantiska militära insats som skulle krävas för att ge IS riktig huvudvärk.

I det läget kliver IS fram ur det fördolda och bildar ett slags surrealistisk stat, som i sig utgör ett unikt fenomen; man har skapat den – mig veterligen – första statsbildning i modern tid som officiellt gjort gränslös ondska till statsbärande doktrin.

IS driver en kompromisslöst brutal linje som gör dem osårbara för alla sanktionsmedel ur den globala storpolitiska portföljen: De är ointresserade av handelshinder, bojkotter eller ekonomiska sanktioner, eftersom de överhuvudtaget inte är intresserade av pengar. Och de struntar frankt i om hela världen får veta att de bedriver folkmord, eftersom de själva stolt marknadsför sådana som en självklar grund i statens åligganden. IS-anhängare poserar glatt med namn och bild offentligt i sammanhang den mest störde massmördare annars skulle göra allt för att förneka att han ens befunnit sig i.

IS vill helt enkelt skapa en primitiv förmedeltida krigarkultur – med moderna vapen. IS har ett budskap lika enkelt som brutalt: Lyd – eller dö! Paradoxalt nog tror jag de inte trots, utan tack vare sitt grymma budskap och sin simpla mördarkultur har potential att växa till något av det farligaste vi sett sedan andra världskriget: Kompromisslösheten ger dem ett skimmer av osårbarhet och makt – vilket utgör en oemotståndligt berusande lockelse för många sökande unga män. 

Folkmord och etnisk rensning är i sig inget unikt för IS; det har varit en ovedersäglig del av nazismen, fascismen och kommunismen. På senare år har det förekommit åtskilligt mördande på t ex Balkan, i Mellanöstern och i flera afrikanska länder. Krigets våldsamhet har alltid kunnat förvända synen på folk och skapat mördare. Men aldrig förr har vi sett en statsbildning så skamlöst göra urskillningslöst folkmördande till officiell doktrin, och stolt marknadsföra den i sin externa kommunikation.

Inte ens Pol Pot, Stalin eller Hitler vågade erkänna offentligt att de var simpla mördare. Ingen av dem skulle kommit på tanken att marknadsföra sina soldater i vare sig egen eller internationell media, stolt leende med avhuggna människohuvuden uppradade framför fötterna. De förstod att deras maktbas skulle undergrävas om mördandet blev en allmänt vedertagen sanning. Därför bedrev de propaganda som framgångsrikt sådde tillräcklig osäkerhet kring om övergreppen verkligen förekom eller bara var rykten. Allt för att inte förlora massans stöd.

IS har inga sådana skrupler överhuvudtaget. De har inga anhängare som skäms för att vara mördare. Tvärtom. Mördandet av oskyldiga ses som en beundransvärd dygd. Det görs officiellt och utan minsta skam i kroppen. IS och deras anhängare anser sig nämligen företräda Gud. Och den som tror sig vara Gud behöver inte ta hänsyn till några människor överhuvudtaget. Som Gud är det en självklar rätt att bestämma över andras liv och död.

Den som inte är kräsmagad kan med enkla medel ta del av mängder av filmer och bilder som publiceras av IS och deras anhängare på nätet, även om det inte är något jag rekommenderar. Jag har kontrollerat saken och kan verifiera att internet långt ifrån lider någon brist på av IS stolt förevisad slakt, mord, avrättningar och övergrepp i text, bild och film. Den mest bisarra bild jag ramlade på innan illamåendet fick mig att ge upp var en IS-anhängare som tagit med sig sin familj till den nya Islamiska Staten från Australien. Han lät sin sjuårige son posera med ett avhugget människohuvud. Sjuåringen håller med ett fast grepp i den dödes hår upp hans huvud mot kameran med sin lilla pojkhand. Hans pappa har stolt lagt ut fotot på Facebook till allmän beskådan.

IS är sannolikt den i grunden mest människofientliga statsbildning vi sett i efterkrigstiden. De får i jämförelse Pinochet att verka vara en hyvens kille, Al Qaeda att verka återhållsamma, talibanerna att kännas som progressiva rättvisekämpar och Nordkorea att likna ett trivsamt land att uppfostra sina barn i.

IS är nu ett faktum; de har etablerat en världskänd, fanatisk, sektliknande statsbildning, och de lockar tillräckligt många nya anhängare för att leva vidare och växa. De använder ordet islam på samma sätt som Hitler använde ordet socialism; Hitler kallade sig nationalsocialist samtidigt som han satte socialister i utrotningsläger, liksom IS säger sig stå för islam medan de mördar oskyldiga muslimer.

Med hänvisning till Nietzsches monstercitat i början av inlägget brukar dessvärre fanatism oftast sluta i att man förvandlas till sin egen antites.

När IS säger sig verkställa den gode Gudens vilja i evigheten ser alla vi andra – oavsett vi är muslimer, judar, kristna eller ateister – dem för vad de egentligen är på jorden, här och nu; Satans mördare.¹

De kommer å andra sidan inte att diskriminera någon; även om de just nu prioriterar slakt av icke-muslimer kommer de på sikt urskillningslöst att mörda alla som har egen vilja eller tankeförmåga och inte förbehållslöst hoppar jämfota av glädje för att bli slav under just IS anti-islam. Oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Med kompromisslöst hat mot allt mänskligt och total likgiltighet inför allt människovärde lockar de märkligt nog mängder av bittra, besvikna och vilsna fanatiker från hela världen. Åtskilliga av deras anhängare är märkligt nog både födda, uppväxta och universitetsutbildade i västländer. Bland annat har enligt Säpo ”ett betydande antal svenskar” anslutit sig till IS.

De är unga män födda i Sverige, skolade i svensk skola, många av dem rentav med högskoleutbildning. De har följt de kommunikéer och statusuppdateringar i sociala medier där IS förevisar groteska bilder över massavrättningar, halshuggningar och människohuvuden spetsade i mängder på järnstaket. Kvinnor våldtas och förslavas. Barn mördas. Och dessa unga män bestämmer sig medvetet för att; ja, det där är något jag vill lämna allt här i Sverige för att bli en del av.

Något måste ha gått allvarligt snett. Så snett att vi inte ens förstår vad vi ska göra åt det.

Så vad göra? Tyvärr tror jag inte västvärlden kan hantera den här utmaningen överhuvudtaget. Vad är egentligen alternativen?

Går det att stoppa inflödet av anhängare?

Driften som får unga män från hela världen att ansluta sig till IS går inte att informera bort. De har gjort ett medvetet val, och det är inte bristen på kunskap som är problemet. Ingen av de unga män som lockas av IS budskap kommer att låta sig övertalas, eller ens lyssna på logiska argument från det samhälle de hatar. Det är för sent för värdegrundsdiskussioner. Den som tycker det verkar som en lockande idé att avrätta småbarn kommer inte att ändra sig för att han får coachning, erbjuds praktikplats på kommunen, eller för att man inför en sannolikt verkningslös lag mot terrorträning. Vi kan således inte ens klara det lättaste; att stoppa rekryteringen från västländer. Hur svårt är det då inte att bromsa inflödet från det upptagningsområde hela resten av världen utgör.

Finns det en politisk lösning?

IS livsluft är att spotta hela den globala politiken i ansiktet. Det är vad som gjort dem starka, och det är vad som kommer att få dem att fortsätta växa – och de vet om det. Ju mer de kritiseras, ju mer de målas upp som hot – desto starkare blir de.

Går det att strypa IS ekonomiskt?

Förutom att de redan lär vara världens rikaste terrororganisation är fanatiker inte särskilt ekonomiskt känsliga. De är billiga i drift, drivs av övertygelse och det kommer alltid att finnas gott om villiga bulvaner och smugglare som tryggar ett fortsatt tillräckligt inflöde av pengar, vapen och ammunition. Uppstår en brist plundrar man dessutom bara någon lämpligt stad i närheten, som vore man en här från medeltiden. Det finns alltid någon annan som kan gå hungrig så länge man tillhör en grupp skrupelfria beväpnade män i en obeväpnad omgivning.

Finns det en militär lösning?

Jag hävdar att en global kraftsamling och målmedvetet militärt våld vid det här laget är det enda som skulle kunna försvaga IS. Tillräckligt mycket motgångar skulle antagligen också dämpa nyrekryteringen – men inte få den att upphöra. Politik är att vilja². Men IS går tyvärr inte att vilja bort från jordens yta. Det finns tyvärr ingen annan lösning än att fortsätta politiken med andra medel³; Krig.

I krig är politik inte längre bara att vilja. Det är också att våga, och att ha uthållighet nog att envist fullfölja. Ända in i kaklet. Även när det kostar pengar, blod, död och politisk prestige.

Det är här västvärlden kommer att fallera. IS är för många, för välutrustade, för välorganiserade, för militärt skickliga, för gränslöst brutala, och för medialt medvetna för att något av de länder som har den faktiska militära förmågan att kväsa dem ska ha det politiska modet, offerviljan och uthålligheten att göra det. Ett krig mot IS kommer att bli ett dyrt, smutsigt krig på liv och död. För länder som just dragit sig ur Afghanistan med blotta förskräckelsen är det inget alternativ att ge sig in i en ny, värre situation.

Tanken på att varje dag se nya avhuggna soldathuvuden spetsade på pålar spridas världen över i sociala medier blir omöjlig att hantera för politiken om de stympade människohuvudena med död, glasartad blick har både ett namn, en adress, en familj och vänner i EU eller USA.

I den krigströtta koalition som lämnar Afghanistan är det nog dessvärre på det sättet att när det är militärt nödvändigt är det politiskt omöjligt att göra något. När det är politiskt möjligt är det militärt för sent(4).

Och, som sagt, i samma sekund man lämnar kommer IS att återuppstå.

Med ovanstående sagt framstår IS nu tyvärr som starka och framgångsrika. Styrka och framgång lockar, och i och med det kommer IS att växa sig starkare. De kommer, såvitt inget oförutsett inträffar, att gynnas av en lång period av global säkerhetspolitisk splittring under vilken de kan konsolidera sin makt. IS är här för att stanna. Och det bådar allt annat än gott inför framtiden.

–     –    –

P.S. Läs även Cornucopia?, samt den artikel i Expressen/KvP han rekommenderar – som förklarar hur fridsam islam under femtiotalet kidnappades av fanatiker och förvrängdes till sin egen motsats – grunden för dagens islamister D.S.

–     –     –

Fotnötter (Att jag stulit citat från just svenska socialdemokrater skall inte ses som något politiskt ställningstagande i vare sig den ena eller andra riktningen. Citaten passade i sammanhanget och det roade mig att de gjorde det, helt enkelt):

¹ ”Det fantastiska är ju att detta fortsätter, att dessa satans mördare ska få hålla på.” Olof Palme med anledning av att fem unga baskiska nationalister avrättats av Francoregimen 1975.

² ”Politik – kamrater – det är att vilja något.” Olof Palmes tal vid SSU:s kongressfest, 1964

³ “Kriget är blott en fortsättning på politiken med andra medel”, Carl von Clausewitz, Om kriget (Vom Kriege) 1832-34

4 Travesti på förre finansminister Kjell-Olof Feldts reformparadox: ”Det som är ekonomiskt nödvändigt är ofta politiskt omöjligt, och när det har blivit politiskt möjligt är det ekonomiskt för sent.” 

Annons

Om Morgonsur

Morgonsur förmedlar Magnus Ernströms personliga tankar och åsikter kring i första hand säkerhetspolitik och rättssamhälle, och är oberoende från alla myndigheter, organisationer, politiska partier eller företag.
Detta inlägg publicerades i Säkerhetspolitik och märktes , . Bokmärk permalänken.

118 kommentarer till Om varför Islamiska Staten (IS) är här för att stanna

 1. Mr Mr skriver:

  Nå, när det gäller ondskefulla statsbildningar får IS mig mest att tänka på den gamle baronen Ungern-Sternberg och hans försök att återupprätta teokratin i Mongoliet. Det fanns inga mobilkameror på 20-talet men ganska många vittnesmål tyder på samvetslös grymhet.

  Det realistiska alternativet är samma stöd som i Libyen – beväpna IS fiender samt ge dem flygunderstöd och liknande.

  • Morgonsur skriver:

   Ja, det är vad som går att göra på kort sikt.

  • Martin skriver:

   Men du är naturligtvis blind för de ojämförligt mycket värre grymheter och utrotningar och massmord som Bolsjevikerna och den röda sidan begick under det kriget som Bolsjevikerna och den röda sidan startat? Du är kommunist.

 2. Mr Mr skriver:

  Angående Expressenartikeln kan man framhålla några intressanta punkter:

  Sayyid Qutb gick och tänkte ut sin hat-ideologi som utbytesstudent i USA. Det är signifikativt, att man erbjuds den ”moderna världen” men aktivt väljer att förskjuta den. Hatet och föraktet mot västerlandet är så att säga inbyggt. Jämför med Bin Laden, han bodde i grottor och höll sig inte med mer modern teknologi än han behövde för att föra krig. Då förstår man också att man förskjuter allt som har med det moderna samhället att göra – till exempel mänskliga rättigheter.

  Ett annat exempel är att Al-Qaeda motiverade attentatet mot ett FN-kontor med att FN hjälpt till att avbryta folkmordet i Indonesien. Eftersom det var icke-muslimer som mördades till förmån för muslimer var det inte bra agerat at FN, tydligen. Ett tänkande fullt i paritet med nazisterna med andra ord.

  Ytterligare exempel är s k takfir – man tar sig rätten att peka ut andra muslimer som ”hädare” och göra dem till måltavlor. Man mördar alltså aldrig ”oskyldiga muslimer” utan de är ideologiska fiender som försöker korrumpera och förstöra det sanna islam.

  Allt ovanstående leder alltså till att man helt oförblommerat kan stoltsera med folkutrotning.

  IS har alltså, som du skriver, gott om förtecken som visar vilken människofientlig, super-auktoritär hat-ideologi det är. Fullt i paritet med nazismen eller stalinismen.

  • lavazza1891 skriver:

   ”IS har alltså, som du skriver, gott om förtecken som visar vilken människofientlig, super-auktoritär hat-ideologi det är. Fullt i paritet med nazismen eller stalinismen.”

   Eller feminismen.

   • ..... skriver:

    Finns ju så många feministiska organiserationer som begår folkmord, idiot.

   • Akhenaton skriver:

    Det är en tidsfråga, anser jag; om feminism, tills det första massmordet sker. Och med det menar jag att gärningsmannens/kvinnans motivation stöds av ideologi. Hur störd den än är, vilket den brukar vara vid dylika attentat. Enligt mitt veterne har feminismen kapats, och blivit en fixering vid kön/plumbing och våld, det kan helt enkelt gå åt helvete.

   • rint0 skriver:

    barnmisshandel kan ske genom tex att tvinga barn att inte bete sig könsstereotypt med olika utstuderade manipulationsmetoder, som består av både tvång, förbud och propaganda.

    folkmord kan även ske mot ofödda barn, även kallat ”sena aborter” (dvs inte outvecklade foster, utan barn försedda med hjärna och känslor)

    folkmord kan även ske genom att man skapar fejk-diagnoser, som tex ett beteende som testosteronet ger upphov till, diagnostiseras och kallas ”ADBPWORHFKSX…” hos unga pojkar, varefter de skall ”behandlas” med diverse kemiska mediciner som skall dra ner deras testosteronhalt eller kompensera den med ett ämne som motverkar testoseronets inverkan på pojken

    folkmord borde det absolut kallas, båda dessa sätt att förstöra den mänskliga fortplantningen, både genom att utplåna könsskillnader, och genom att döda ofödda barn.

    Detta var ett svar till den som skrev ”Finns ju så många feministiska organiserationer som begår folkmord, idiot.”

  • Morgonsur skriver:

   Intressanta synpunkter. Jag arbetar på ett inlägg som är inne på delar av det du skriver. Det kommer vad det lider.

 3. Anonym skriver:

  Mycket bra och välskrivet. Får hoppas att du har fel.

  • Morgonsur skriver:

   Ja, det får vi verkligen. Samtidigt ska man inte övertolka vad jag skriver. Vi kan få problem med terrordåd i Sverige, men IS har ju, om jag uttrycker mig milt, en lång väg kvar innan de kan hota Sveriges existens…

 4. Kvan skriver:

  Bara för att väst inte förmår göra något åt situationen så behöver väl inte det betyda att inget kommer att göras. Jag är inte speciellt insatt men jag antar att både Ryssland och kanske framförallt Iran är mycket oroade av utvecklingen. Känns inte troligt att Iran kommer acceptera ett dårhuskalifat som grannland. Det vore intressant att höra en liknande analys angående vad dessa länder (och kanske även andra icke-västliga länder) skulle kunna göra för att ”sätta IS på pottan”.

  • Morgonsur skriver:

   Jag tror att endast lite mindre parlamentariskt och opinionsmässigt känsliga länder skulle kunna hantera problemet. Men det kommer även då att återkomma. Det är nog dags att fundera över ”damage control” och långsiktiga lösningar. Då måste varje land börja på hemmaplan, och tänka igenom vad man står för – om man nu står för något – och hur långt man är beredd att gå för att hävda sin ståndpunkt.

 5. bashflak skriver:

  Enligt egna uppgifter har IS ca 25000 krigare, enligt en delandra bedömare inte mer än 10000. Det är mycket så länge de håller sig till infiltration och terror. Men i militära termer är det bara 1 division lätt infanteri, så när de nu försöker sig på traditionellt frontkrig, torde de vara en munsbit för vilken disciplinerad nationalarme som helst, särskilt om motståndaren har flygunderstöd från USA. Så länge IS saknar luftherravälde, är deras tunga vapen värdelösa, de utgör bara feta bombmål.

  Så här långt har de vunnit genom att motståndarna (Iraks arme och lokala miliser) lämnat walk-over. Det kommer inte kurderna att göra. Inte heller Jordanien, Turkiet, Iran eller några andra stora grannländer. Däremot är IS en fara om de lyckas behålla det lilla kalifat de erövrat, varifrån de kan infiltrera övriga världen med förhärdade terrorister, samtidigt som de rekryterar nya.

  • Anonym skriver:

   Det absolut sämsta alternativet är att möta IS med reguljära mekaniserade förband. Det skulle troligen spela IS rätt i händerna då det dels skapar perfekt Killing- ground för asymmetrisk krigföring mot favoritfienden från väst, dels ger IS ”underdog” ställning vilket troligen stärker deras sympatier hos potentiella rekryter. Specialförband vilka tillför lokala styrkor särskilda förmågor , sk enablers, tillsammans med kvalificerade luftburna resurser är lämpligaste medicin mot IS. Jmfr inledande strider mot talibanerna i Afg ~2001.

   • Morgonsur skriver:

    Instämmer. Men vad som än görs blir det ”länge och dyrt”.

   • Andreas skriver:

    Det gäller väl ganska allmänt vad det gäller militära insatser att det inte finns några snabba ”fixar”. Har det gått så långt att det behövs en militär insats utifrån så får man nog också räkna med att vara kvar ett tag för att inte samma eller liknande problem ska återkomma.
    Möjligen skulle det gå med kortare insats om den görs i ett väldigt tidigt skede innan samhällsstrukturen slåtts sönder, men det finns nog ofta alltför mycket prestige inblandat för att det ska vara politiskt möjligt.

   • Luntan skriver:

    Konventionell krigföring tar för lång tid och är inte effektivt. Ett förslag: Låt IS erövra en stad som tömts på vettigt folk. Och därefter kan man ju neutronbomba den?

  • Morgonsur skriver:

   Jag tror det är precis som du säger. Men en av IS styrkor är också att de är territoriellt rätt obundna, och därmed svåra att helt slå ut.

   • martin skriver:

    En avgörande fördel med SF som strider sammansatt med lok styrkor är förmåga till uthållighet ( militärt och politiskt). Ett team på 3-4 man per kompani lokal milis ökar stridseffekten mångfalt. Litet logistiskt och personellt ”footprint” på marken ger också politisk uthållighet ( färre kistor hem, liten eller förnekbar inblandning om 3:e person kommer till skada etc). ekonomisk kostnad för massivt flygunderstöd i form av prec.bombning och ISR kommer man dock inte undan.

 6. Nisse skriver:

  För att något försöka balansera pessimismen när det gäller IS:s framfart:

  Iran och Turkiet är grannar. De kommer aldrig att acceptera IS ens som en lös statsbildning, och de besväras inte heller av västerländska hämningar när det gäller att möta våldet med effektiva motmetoder. Dessvärre lär de inte bry sig särskilt mycket om minoriteters rättigheter i området heller.

  Det IS har emot sig är att ingen i hela världen vill ha dem där. Kina och Ryssland är livrädda för islamism inom sina gränser, Saudiarabien förstår att IS är dåligt för (olje-) affärerna och västvärlden är trots allt emot även den är impotent av de skäl du nämner för tillfället. Summa summarum: IS kommer att krossas men möjligen av ”fel” skäl.

  • Anonym skriver:

   Så frågan är…vem har finansierat dem? Vem gynnas av kaos i regionen. Israel, Wall Street/Washington, Quatar och Saudiarabien. Det är där all finansiering och utbildning kommer ifrån.

   • Morgonsur skriver:

    IS har bundit stora naturresurser till sig och lär ha plundrat friskt där de far fram. Det påstås att Saudiarabien och gulfstaterna har åtskilliga villiga finansiärer som sitter på gott om pengar. Jag rekommenderar även ett besök på Per Gudmundsons blogg, där han gör en snabbanalys av frågan – och som även innehåller för mig hittills okända påståenden om svenska kopplingar.

  • Morgonsur skriver:

   Allt kan hända, men om något ska ske på allvar måste det nog ske från länder som är tämligen politiskt okänskliga (skrupelfria) och har tillräckligt stark militärmakt. Det är t ex knappast någon slump att IS dragit sig ur Jordanien.

  • CB skriver:

   Där har du tyvärr fel Nisse. Iran håller jag med om, de stöder Hezbollah som just nu är bland de som strider hårdast mot IS och andra Islamister i Syrien. NATO-landet Turkiet gör tyvärr motsatsen. Väst har tyvärr valt att titta bort än så länge men IS skulle inte vara så starka som dom är i Syrien utan Turkiets hjälp. IS har ofta tillbakarykt in i Turkiet när det passar dem och åtskilliga rapporter har beskrivit hur IS-krigare blir omhändertagna i en sjukvårdskedja på de sidan gränsen. Genom Turkiet får IS en stor tillförsel av manskap och vapen och även utfartsport för att sälja olja på svarta-markanden. Obekräftade uppgifter talar om IS-baser långt in på Turkisk mark.

   Turkiet är inte den enda staten som föredrar sinnessjuka Salafister istället för Shia-muslimskt dominerade regeringar i Syrien och Irak. Saudi-arabien och Qatar har samma synsätt.

 7. Stefan Broman skriver:

  Hmm…i Guds namn?
  Nej, inte i Guds namn, i Allahs namn. Det är mycket stor skillnad mellan den Gud som beskrivs i kristendomen och allah som muslimerna tillber. Gå inte på bluffen om att kristna, judar och muslimer tillber samma Gud. Så är inte fallet, beskrivningen av de egenskaper Gud besitter är väldigt olika mellan religionerna.
  Kalla aldrig Allah för Gud, eller en spade för hacka.

  • TangoS skriver:

   Allt som IS gör idag är saker som Mohammed gjorde på 600-talet

  • Morgonsur skriver:

   Ordet ”Gud” skall läsas i generell mening. Jag satte felaktigt stor bokstav, för annars hade någon antagligen blivit kränkt av min respektlöshet mot högre makter:-)

  • Martin skriver:

   Har du hört talas om folkmordet i Jeriko som beställdes av den kristna/judiska guden och som bokstavstroende från dessa religioner anser vara moraliskt försvarbart.
   Även dödandet av de inföddas hjälte Goliat hyllas trots att han föll när han försvarade sin befolkning mot attackerande stammar som sedan tidigare gjort sig skyldiga till folkmord (Jeriko).

   Så vitt jag förstår så är både den kristna/judiska guden samt Allah mordiska bestar. Båda två översittare/kålsupare. Det som står i bibeln/koranen kan generellt inte anses moraliskt försvarbart i dagens samhälle.

   Det är tur att vad som anser moraliskt har utvecklats sedan dessa skrifter skrevs.

   /Martin

   • Roger Klang skriver:

    Tänk om vi kunde öppna huvudet på och titta in i en av ISIS små skallar, vad för svart ondskefull geggamoja skulle då sippra fram? Djävulens egna tankar! Du kan inte ens föreställa dig ondskan.

  • Forsno skriver:

   Guds namn råkar vara Jahve i alla tre religionerna; ”allah” är det arabiska ordet för gud på samma sätt som ”god” är det engelska och ”gott” det tyska.

  • Jonas X. skriver:

   Vilket trams. Många andra religioner må vara olika, men judendom, kristendom, zoroastrism och islam är verkligen samma lika i grund och botten. Vi har till och med samma ord (god) för guden eftersom vi av någon anledning inte får nämna honom vid namn, och inte heller göra avbildningar.

   Det bara käbblas lite om vilka profeter som räknas efter den babyloniska fångenskapen, när det heliga folket tycks ha blandats upp något, och importerat drösvis med nya berättelser. Sen har vi kulturellt gått lite skilda vägar, men den heliga skrift är densamma, vilket inte gett någon hejd på funderingar åt teologerna genom åren.

   • Thordeus skriver:

    Medan jag är långt ifrån på det torra när det gäller komparativ religionsanalys så kunde jag inte hjälpa att undra om du inte har fel när du exempelvis säger att man inte får göra avbildningar av Gud.

    Såvitt jag vet är det inget problem med det inom kristendomen, men eftersom han förmodligen inte har en materiell form blir det ju bara en bildlig representation. Trots det har många försök gjorts. En av de kändaste torde vara Michelangelo i Sixtinska kaptellet i takfresken ”Adams skapelse” från 1511.
    http://sv.wikipedia.org/wiki/Adams_skapelse

    Sedan avbildar man ju naturligtvis Kristus hela tiden vilket var Guds son eller t.o.m Gud själv enligt somliga kristna.

    Detta medan ens avbildning av profeten i Islam har starkt motstånd som vi har märkt, för att inte ens tala om att avbilda Allah.

 8. magnus skriver:

  Jag tyckte att Gary Brechers genomgång av IS var intressant; http://pando.com/2014/06/16/the-war-nerd-heres-everything-you-need-to-know-about-too-extreme-for-al-qaeda-i-s-i-s/

  Han har skrivit en del om dom och Irak på sistone, och verkar förfäkta åsikten att likt många andra i samma geschäft så är IS mestadels hype. Jag saknar den formella kompetensen för att bedöma om han har rätt eller fel eller mittemellan, men det låter inte helt osannolikt. Och i vilket fall så kan de ju såklart orsaka oreda genom att köra unga män genom organisationen och sen skicka tillbaks dom till ett öppet och sårbart samhälle för att ställa till med jävelskap.

  • Morgonsur skriver:

   Mycket bra analys. Rekommenderas. Jag tror tyvärr de har tagit steget från hype – även om deras rykte alltid kommer att överdrivas. Man får nog ta alla påståenden om IS och dela med två. Deras brutalitet finns knappast skäkl att betvivla.

 9. annacarlbro skriver:

  Din analys är förmodligen korrekt, men skrämmande. Det man kan hoppas på är att hotet från IS gör att länderna i regionen och övriga världen tvingas lösa problemet gemensamt.
  Men det är fel att hävda att islam har kidnappats, islam har snarare återvänt till sina rötter. Det du kallar “fridsam islam” har faktiskt mindre med islam att göra än IS agerande har. De fridsamma århundradena beror snarare på ett försvagat islam – militärt, ekonomiskt och genom sekularismens inträngande från väst.
  Det IS gör är exakt det Muhammed och hans efterföljare gjorde. Man spred islam med svärdet.

  • Morgonsur skriver:

   Varje religion eller ideologi är dess utövare och deras gemensamma gärningar. De muslimer jag känner har föga gemensamt med IS, liksom de kristna jag känner har föga gemensamt med Anders Behring Breivik eller dem som mördar abortläkare i USA.

   Även kristendomen spreds en gång med svärdet, bör man minnas. Fortfarande i åtskilliga sekler efter att Muhammed lämnat jordelivet. Men generellt sett har islam som generell religion globalt sett betydligt större problem med våld och förtryck än andra religioner i dagsläget. Det behöver adresseras.

   • annacarlbro skriver:

    Nej, kristendomen spreds inte med svärdet. Jag talar om begynnelsen, inte om senare tiders kolonialism med missionärer i släptåg.
    Jag talar om Muhammeds agerande och islams första århundraden.
    Självklart är en religion det människorna gör den till, men är källan giftig blir folk förgiftade varje gång de återvänder till den – som de gör nu. De återvänder till ursprunget och agerar i den ”perfekta människan” Muhammeds efterföljd. Något alla muslimer uppmanas att göra, men turligt nog oftast inte gör.

 10. Victor skriver:

  En fantastisk utveckling vore om Israel ställde upp jämsides med Jordanien, Syrien och Irak för att slå ut IS. En gemensam fiende brukar ju vara allt som behövs för att, om än tillfälligt, tidigare dispyter ska kunna läggas åt sidan.

  Stefan, alla Abrahamitiska religioner kommer ur samma källa och i samtliga av dessa abrahamitiska religioner utmålas följarna som det av gud upplysta och utvalda folket. Implicit så innebär detta att icketroende inte är upplysta eller utvalda av gud. Detta syns i t.ex. Israels historia (ok, Judarna är historiskt sett återhållsamma med civilistmord jämfört med kristna och muslimer), det märks i korstågen och det märks i de arabiska krigen.

  Cornucopia brukar skriva att det farligaste som finns är ”goda människor”, dvs folk som tror att de har en moralisk överlägsenhet gentemot andra. Det spelar ingen roll om de tror att de har gud, folket eller arbetarklassen med sig. Den upplevda moraliska överlägsenheten gör att man anser sig ha rätt att att inte sky några medel för det ”högre målet”. Hitler gjorde allt för det germanska folket, Mao, Stalin, Lenin mfl gjorde det för arbetarklassen, de religiösa gjorde det för gud. Alla har mördat miljoner.

  Framöver lär vi se liknande utfall om feminister och miljödårar tar makten. I fallet miljödårar så har t.ex Greenpeace stoppat Guldris med många dösfall som resultat.
  In 2012 the World Health Organization reported that about 250 million preschool children are affected by VAD, and that providing those children with vitamin A [-guldris-] could prevent about a third of all under-five deaths, which amounts to up to 2.7 million children that could be saved from dying unnecessarily.
  Från http://www.goldenrice.org/Content3-Why/why1_vad.php

 11. Roger Klang skriver:

  ”liksom IS säger sig stå för islam medan de mördar oskyldiga muslimer” Morgonsur

  Ska det inte stå ”medan de mördar oskyldiga Kristna”?

  Ja, Magnus. Det enda som kan stoppa Isis är mod och morske män. Mod och att s.k. statsmän faktiskt gör någonting. Du förutsätter dock att så kommer det inte att bli under överskådlig framtid här i Europa. Jag tror du har rätt så länge vi lever i ett land där en uppenbart socialistisk statsmedia lever på av medborgarna tvångsrekvirerade pengar och är en maktfaktor som ändå inte kan bli bortröstad – den tredje statsmakten kallas den och den har den överlägset största tyngden i medievärlden. Ve den som vågar sätta sig upp mot den! Jag säger som dokumentärfilmaren Michael Moore sade; Jag vägrar att leva i ett land som detta, och jag tänker inte flytta.

  Jag vill också säga att allt det som Stefan Broman skrev i kommentaren ovan var att slå huvudet på spiken. Jag kan inte förstå hur det kan finnas så pass många lama människor som har gett kommentaren tummen ned?

  Roger Klang

  • Morgonsur skriver:

   Ja, där ligger fokus, och det är kristna som lider mest, dör mest och slaktas på löpande band. På något sätt skulle det väl ändå gå att begripa något slags skruivad logik bakom att man mördar ”otrogna”. Men att man t ex mördar även muslimska imamer (!) för att de inte svär blind lydnad till IS gör själva paradoxen så mycket mer märklig. Det måste åtminstone vara lite krångligare att tolka in stödet för det om man bläddrar i Koranen…

 12. TangoS skriver:

  Allt som IS gör idag gjorde Mohammed själv

 13. JohJoh skriver:

  ” det är ganska lätt att konstatera att ett 315 000 soldater i ett gigantiskt krig, följt av åtta års ockupation med upp till 176 000 man bevisligen inte heller löste något permanent” (om Irak-kriget).

  Dagens under-statement.
  Snarare är det väl en tämligen direkt orsak till dagens elände…
  Varje väst-aggresion mot muslimska länder (oavsett rätt eller fel), med drönarattacker och invasioner skapar nya ”martyrer” som rekryteras till IS.

 14. Majsan skriver:

  Väl skrivet.

  Själv har jag förhoppningen att de kommer att falla sönder samt möta ökat motstånd. Stater brukar ju inte röra sig fort … Som andra redan skrivit, vem finansierar dem? Vem köper oljan från oljefälten jag läst att ISIS lägger sig till med? Det lär kanske nosas upp och dessa lär inte vara immuna mot sanktioner. Vidare så undrar jag om dessa finansiärer tänkt sig att det Kalifat de finansierar skulle ske fullt så brutalt, att det kanske kanske finns en möjlighet att stöd dras tillbaka. Bara baserar det på att de som är så rika att de har råd, jag har lite svårt att tänka mig att allihopa är som så urbota fanatiska islamister att de anser att ISIS är på rätt spår. Jag vill tro att det finns sinne för ekonomi och statsblldning.

  ‘Optimist’ …

  • Morgonsur skriver:

   Hittills har IS varit intresserad av pengar som medel, och inte mål. En optimistisk tanke är att de till slut får tillräckligt mycket pengar för att tillräckligt många i deras ledning ska börja bli giriga och skifta fokus från islamisk stat till egen vinning. Då kommer de att bli sårbara och slutligen sönderfalla inifrån. Realistiskt sett tror jag det är vårt största hopp för att de ska försvagas.

   Beträffande finansiering svarade jag så här till Anonym: ”IS har bundit stora naturresurser till sig och lär ha plundrat friskt där de far fram. Det påstås att Saudiarabien och gulfstaterna har åtskilliga villiga finansiärer som sitter på gott om pengar. Jag rekommenderar även ett besök på Per Gudmundsons blogg, där han gör en snabbanalys av frågan – och som även innehåller för mig hittills okända påståenden om svenska kopplingar.”

   • Majsan skriver:

    Den som lever får se.

    Ett snabbsurfande gav att Irans President kallar dem för ”festering tumor” (liksom Israel) och Saudiarabien har mobiliserat. Om det finns en stat som applåderar så hittar jag den inte på google, så med reservation för detta så verkar det råda sällan skådad enighet om hotet, så för en gångs skull så är nog terrororganisationen åtminstone inte statsfinansierad. Måhända kommer de då att hålla koll på egna potentiella finansiärer, om inte korruptionen är total.

    Något annat: Jag tror att till och med vänstersverige fördömer ISIS eller åtminstone håller käften (utom några, men de fick ju på pälsen) och om nu ISIS skulle göra slag i saken och göra Hamas sak till sin så hoppas jag på att ‘hjärnblödningarna’ står som spön i backen.

    Tack för en intressant blogg.

  • Roger Klang skriver:

   Kina köper oljan lätt. I valet mellan ett upplevt hot från islamism inom Kinas gränser och fortsatt ekonomisk expansion, så tippar det starkt över mot det senare.

 15. Martin skriver:

  Jag tycker Morgonsur är väl pessimistisk.

  Arabförbundets 22 stater har nyligen fördömt IS i ett gemensamt uttalande.
  http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2014/08/11/0811135048.htm

  Av dessa 22 länder är möjligen tre demokratiska. De andra styrs diktatoriskt. Ett beslut bör inte ta lång tid. Här finns naturligtvis resurser att nyttja för att krossa IS. Förutsättningen är då, att hotet från IS bedöms övertrumfa de inbördes konflikterna inom Arabförbundet.

 16. Chrille skriver:

  Von Clausewitz blir felciterad som vanligt…eller kanske snarare feltolkad, citatet är korrekt, men inte innebörden i det han försökte säga.

 17. David skriver:

  Finns det folk som är beredda att kränga vapen till IS finns det också folk som är beredda att köpa olja av dem till halva eller en fjärdedel av världsmarknadspriset.

  http://www.chathamhouse.org/expert/comment/15203

  http://www.oilandgas360.com/oil-companies-evacuating-iraq-isis-selling-black-market-crude-30barrel/

  • Majsan skriver:

   Tror inte det skulle vara så svårt för en bättre krigsmakt att enbart slå ut en hel del transport. Oljeledningar och tankbilar som vågar vara i närheten 🙂

 18. Forsno skriver:

  Jag tror att du övervärderar IS militära förmåga. Den amerikanska erfarenheten från att jaga deras föregångare i västra Irak 2006-2008 var att de var svåra att hitta men lätta att döda. När jihadister har begått misstaget att inte undvika öppen strid med västerländska förband så har de besegrats mycket grundligt (i t ex Afghanistankrigets inledning eller under den franska interventionen i Mali).

  Det finns ingen västmakt, eller koalition av västmakter, som är i närheten av att ens överväga en egen truppnärvaro i Syrien eller Irak (med annat är special- och underrättelseförband). Paddy Asdown, fd liberaldemokratisk partiledare i Storbritannien, hade fö en intressant artikel kring vad stationen betyder på ett mer strategiskt plan för regionen framtid häromdagen:

  http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/aug/14/western-intervention-isis-iraq-muslim

  Problemets kärna är snarare som du nämner att just där takfiris är som starkast är västvärlden som svagast; viljan att vinna och villigheten att göra uppoffringar för att göra det. För att komma med ett eget citat (av Napoleon) så förhåller sig moralisk styrka till fysisk som tre till ett.

  Det är inte bara något som får konsekvenser för vilka medel västerländska samhällen kan tänka sig att acceptera på slagfält i Mellanöstern utan även i det egna samhället. Vill vi vinna? Då behöver vi nog acceptera övervakningssamhället, drönarkampanjer och periodvis deltagande med trupp i ett hundraårigt globalt försvarskrig mot det heliga krig bin Ladin startade. Jag skulle göra det men jag är nog i försvinnande liten minoritet.

  • Morgonsur skriver:

   Militär förmåga är inte statisk. Den militära kärnan i IS lär vara tusentalet tjetjenska anhängare, som lär ha en helt annan militär förmåga än de jihadister som hittills invecklat sig i strider med västerländska förband. Hur som helst är västerländska förband förstås överlägsna IS. Problemet är att de förband IS kommer att möta inom överskådlig tid inte kommer att vara västerländska. Och som militär förmåga räcker det ju att man lyckas betvinga motståndarens vilja. I IS fall lyckas de rentav ofta bara genom sitt rykte – vilket de noggrant bygger upp genom brutalitet. Det påminner en del om MC-kriminalitet. Om man går in hårt och sedan vårdar sitt brutala rykte måste någon våga syna korten. Och jag tror inte det kommer att hända. De som skulle kunna sätta hårt mot hårt har just nu varken tid, lust eller råd att göra just det.

   • Forsno skriver:

    Tjetjenerna har varit den hårda kärnan i ISI/ISIS/IS i över ett årtionde. Under det andra slaget om Fallujah 2004 var de jihadis som utmärkte sig som regel tjetjener (bland dem den lokale militäre befälhavaren – i alla fall enligt Bing West), men det gick bra att döda dem med (i alla fall för amerikanska marinkåren).

    Spektakulära mord, utpressning och annan terror fungerar deprimerande bra, men i det här fallet mest på sunnis eftersom de andra inte har någonting att förlora. Kurderna kommer att slåss. De har inget alternativ annat än landsflykt. Om väst med flygstridskrafter kan neutralisera IS tyngre vapen och hindra dem att uppträda i större förband så är det fråga om små grupper av lättbeväpnade män oavsett hur motiverade eller hänsynslösa. Så jag hyser inga tvivel om att peshmergan kommer att rensa bort IS från de kurdiska områdena.

    Frågan är mer hur det går i sunnitriangeln och i östra Syrien. Regeringsombildningen i Irak kan kanske vara en ljusning (marinkåren vann till slut kontrollen i Anbar genom att vinna över de lokala stammarna – eller möjligen så förlorade ISI den genom att stöta sig med dem).

   • Mats Wern skriver:

    Det var Mongolernas strategi

  • Roger Klang skriver:

   Då är jag också i en försvinnande liten minoritet. Som jag ser det så är våra valmöjligheter små om vi vill leva i frihet. Det är långt ifrån det optimala, men valmöjligheterna är små.

   • PA skriver:

    kriga mot islamister med quranen som vapen
    enter the piglet ammo.
    en hollowpoint med en plugg grissvål instucken i spetsen.
    tyill och med Allah skickar dom vidare till islams eget helvete, därmed har man demonterat motståndarens dödslusta,
    detta fungerade perfekt i phillipinerna slutet av 1800talet för jänkarna när jihadisterna där mopsade sig för mycket, det blev lugnt tills usa lämnade pfhillipinerna helt.

   • Roger Klang skriver:

    PA:

    Det är ju genialt.

 19. Savox skriver:

  En av min pappas gamla musikelever gräver sin egen grav nu…

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nu-kravs-ny-lag-mot-terrortraning_3821742.svd

 20. RH skriver:

  Hej

  Jag tycker du missar en del i din annars bra analys. Men du får liksom inte med den där punkten om hur de lokala Sunni-stammarna ligger bakom IS nuvarande explosiva uppgång.. och att man faktiskt kan falla rätt hårt om det stödet försvinner (halshuggs fel personer av någon förvirrad påtänd jihadist….Blod och klan är fortfarande nr 1)

  Izzt Al Douri är en mätkig man. Tidigare vicepresident hos Saddam Hussein (sekulär Baathist), den siste ledaren i kortleken som aldrig fångades.
  Han är t.ex. nu en av huvudstrategerna i IS organisation, men också från en släkt som i det närmaste kan jämföras med ett av våra Europeiska furstehus, som varit nära makten i ”irak” ända sedan profetens tid.

  Det är mäktiga klanledare som honom som kan stoppa IS framfart imorgon om de bara vill. Inte ens IS skulle klara av sitt skräckvälde om lokala arabstammar slutjar stödja dem, något vi sett exempel på i Syrien där Beduin-stammar byter sida och kastar ut ISIS (även om de till viss del delar ideologi) på grund av att de är utländska översittare.

  Tack för mig.

 21. Anonym skriver:

  I mina mest upprörda stunder när jag läser om IS så önskar jag att britterna som de var i sina fornstora dar fortfarande fanns. Vi pratar om krigsmakten som uppfann koncentrationsläger, sköt judar och muslimer med kulor doppade i grisblod för att sen begrava dem med grisarna.

 22. rolf skriver:

  Vem skapade IS?
  Hade vi haft dessa terrorister om Bush låtit bli att invadera Irak?
  Nu har vi en riktig fiende och då gör vi inget, Saddam hade inga massförstörelsevapen.
  Bush är en klåpare han har skapat IS med sin fanatism.
  IS liknar Hitlers fanatism våld plundring, om vi bara dödar judarna så vi tyskar det bra.
  FN måste agera alla länder måste ställa ett ultimatum lägg ner vapnen eller dö.
  Alla ekonomiska tillgångar ska beslagtas.

  • Rotoco skriver:

   Vi hade med allra största sannolikhet inte haft IS utan Bush och Blairs invasion. USA:s och Malikiregimens vansinnesattacker mot Falluja är en viktig bakgrundsfaktor till att IS kunnat få stöd av sunnier i Irak.

   • Magnus Redin skriver:

    Både inblandning från makter utanför regionen som har slagit slit och ”30 åriga kriget” mellan Shia och Sunni har skapat den svaghet och kaos som ger IS möjlighet att växa. Den här typen av problem lär återkomma tills den muslimska världen har löst sin konflikt med någon form av kulturell utveckling och den kan bara komma inifrån dem själva.

   • Roger Klang skriver:

    Nej det är fel Rotoco! Vi hade inte haft IS om inte Obama hade lämnat Irak. Varje sådan handling ses som en seger bland islamisterna. Varje handling som inte innebär att man avslutar ett engagemang med ett hejdundrande blodbad ses som svaghet. Man har att välja på evigt krig/ockupation eller en hederlig avslutande cleansing. Se på romarna, de visste hur en slipsten skulle dras! Jag tänker då på bland annat de judiska territorierna som var under romersk överhöghet i hundratals år. För du tror väl inte på att terrorism är ett nytt påfund? Varför tror du att korsfästning var ett sådant populärt dödsstraff.

 23. Roger Larsson skriver:

  Varför kommer IS krigare som skadats till Israeliska sjukhus, det finns tydliga källor för att så sker.

 24. Nisse skriver:

  Hur då anti-Islam?

 25. Anti Islam?? Vad i vad IS gör är inte sunnah? Det finns ett antal åtgärder som det inte är för långt gånget för i väst som inte är alls på samma nivå som det IS håller på med. Det vet författaren ovan men precis som när det gäller anti Islam epitetet ovan så handlar det om att mörka och bana väg för dom krafterna. Varför man vill se IS växa och ta fart utan åtgärder är en gåta, om man förutsätter att människor har skrupler.

 26. Rutger Börjesson skriver:

  Det var mycket skrivande för att inte komma fram till det självklara: förbjud islam i västvärden. Agera mot stater som stöder IS. Ex.vis Saudi.
  Vi har med gränslöst våld tidigare stoppat Islams framfart – vi kan göra det igen. Vi måste använda de medel som krävs. Vi riskerar inte att bli monster för evigt då vår kultur är överlägsen den arabiska/islamska. Men vi måste visa det. Det hyckleri och den kulturmarxism som präglar västs ledare och politik gör oss svaga och har banat väg för IS.

 27. Hugo skriver:

  Det många inte fattar är att det IS gör är ÄKTA islam. Det är ingen misstolkning eller dylikt. Khalifat, krig, avrättningar, slaveri är faktum inom ISLAM. Att andra muslimer inte tillämpar detta detta betyder absolut inte Islam är oskyldig från dessa handlingar. Målet med Islam är att hela världen ska lyda under en Khalifa.
  Man kan inte vara delmuslim, dvs tillämpa endast det fina inom Islam. Man säger att Koranen är guds ord direkt från gud via profeten muhamed. Ingen muslim skulle våga såga att så inte är fallet. Fler och fler ”arga” muslimer inspireras och radikaliseras här hemma och i muslimvärlden. Vad är då lösningen?
  Lösningen är som alltid SANNINGEN! Islam måste exponeras, inte daltas med. Precis som Nazismen. Folk måste informeras. Det inte rasism att säga att Muhamed var pedofil. Detta är faktum tillsammans med en massa annat. Man måste skämmas över att vara muslim precis som många svenskar skäms över att tro att det finns en skäggig gubbe bland molnen.
  Kärnan av problemet är ideologin ISLAM, inte muslimer som ”misstolkat” Islam.

  • Morgonsur skriver:

   Jag har lärt mig att man ska vara försiktig med att tillskriva andra en åsikt eller en känsla. Vad som är ”riktig islam” finns det bevisligen olika åsikter om. Det råder dock knappast någon tvekan om att IS anser sin islam vara den enda riktiga. Och i det mördar man andra muslimer, som följer ”fel” islam. De muslimer jag själv lärt känna genom åren är tämligen sekulariserade och har intet att göra med dagens radikala IS-muslimer mer än namnet. Det är som att jämföra en ”kristen” som mördar abortmotståndare, eller Anders Behring Breivik med någon som tror på Gud och är medlem i Svenska kyrkan.

   Generellt sett finns fler och större problem inom svensk islam än inom kristendomen. I den mån pastor Åke Green var ett problem skulle det vara intressant att se en motsvarande granskning även inom andra starka religioner i Sverige.

   Att lägga korten på bordet och öppet redovisa islams både fördelar och baksidor vore önskvärt. Hittills har man tyvärr ansett att en öppen och ärlig debatt även om islams dåliga sidor har varit ”islamofobi”, och att det kan ”spela främlingsfientliga krafter i händerna”. Personligen tror jag tvärtom. Öppenhet och ärlighet motverkar skadlig mytbildning, och det är alla betjänta av. Även alla Sveriges muslimer, som har all rätt att tro vad de vill. Men ingen svensk – muslim, kristen, jude eller ateist – har rätt att bete sig precis hur som helst under förevändningen att vederbörandes tro rättfärdigar det.

 28. Anonym skriver:

  Good article

 29. Jakob skriver:

  Tänkvärt! Men måste alla bekymmer vara framförallt västerlandets sak att lösa? I regionen finns ju tillräckligt med makter som har ett intresse av en återgång till status quo. (Tycker åtminstone jag, som egentligen inte har någon koll på något, men det gäller väl de flesta.)

  Det verkar som att alldeles för många hänger sig åt någon sorts slentrianmässig islamofobi. Så klart kan man konstatera att modern islam generellt har större bekymmer med våldsamma randrörelser än kristendomen och det stämmer ju att islam ursprungligen spreds med svärdet på ett helt annat sätt än kristendomen och att sådant rimligen sätter litet spår i hur religionen ser sig själv. Av de europeiska folken kan jag bara komma på två-tre exempel där omvändelsen till kristendomen till stor del var våldsam – när saxarna råkade ut för Karl den store, de baltiska stammarnas kristnande och finnarnas kristnande och vad gäller de två senaste kan man nog hävda att mission och – särskilt vad gäller balterna – lokala stormäns spel – var minst lika viktigt. Sedan dök ju idén om rättfärdigt/heligt krig upp först med Augustinus och den doktrinen har ju aldrig östkyrkan – kalifat, turkar och tatarer till trots – aldrig ställt upp på. Dock är ju variationen inom religionerna enorm – deras katolska majestäter och Roger II av Sicilien hade ju helt klart olika idéer om hur man skulle hantera muslimer på samma sätt som att Akbar och Nur-ed-Din kanske inte hade kommit helt överens de heller.

  Och. Historien säger ju inte allt om varken modern islam eller kristendom och framförallt så är det ju direkt idiotiskt att tala om ‘islam’ som en monolitisk kraft. Problemet här är extrema sunniter och de är stora problem för de flesta; mer moderata sunniter, kristna, yaizider och shi’iter. För de två sista är de ju direkt dödliga problem, satansdyrkare resp. kättare som de ju är enligt tokskallarna (de kristna kommer ju trots allt undan med att betala jizya-skatt, även om tokskallarna helt tydligt inte har något emot att plåga ihjäl kristna när andan faller på). Man kan ju konstatera att Iran, Hizbollah, kurderna och västerlandet befinner sig på samma sida här, även om det nog kan ta litet tid att inse det. Detsamma gäller ju så klart även Turkiet, även om Erdogan nog trivs lagom mycket med situationen. USA:s hatkärleksförhållande med de sunnitiska gulfstaterna komplicerar ju saker och ting, men här kan ju finnas en möjlighet för rapprochement där ingen behöver förlora ansiktet. Dessutom innebär det väl slutet på Israels fullkomligt vanvettiga försök att ställa till krig med Iran. Iran, trots det otrevliga prästväldet är en del av lösningen, inte problemet. Då är ju gulfstaterna och Israel betydligt mycket mer skadliga för freden i regionen.

 30. Nemo skriver:

  Väldigt intressant skrivet.

  För egen del jag inte jag undvika ett tankeexperiment. När IS nu till slut tuggat i sig hela norra Irak och stora delar av Syrien. Vad kommer hända när de kommer fram till gränsen mot Israel?

  Jag är rätt övertygad om att är det en enda sak i hela världshistorien där Israel och Iran är överens så är det i frågan om vad man tycker om att ha IS som grannar. Varken Israel eller Iran är heller kända för att föredra silkesvantarna när det gäller att lösa konflikter.

 31. KZ skriver:

  Om du vill lära dig lite mer om hur IS bildades (dvs av USA), och varför (genom sin totala okunskap om Mellanöstern och ren klantighet) rekommenderas denna dokumentären: ”Frontline – Losing Iraq”.

  Filmen behandlar hur USA klantade sig i Irak och hur USA både beväpnade, betalade och tränade dem som senare kom att bilda IS. Man ska ju även ha klart för sig att det är samma grupp människor som ingår i ISIS/IS och som slagits mot Assad i Syrien och som tränats i både Jordanien av USA och i Turkiet. Även Sverige har ju varit med om att bekosta denna grupp. Allt detta genom att personer beslutar om saker utan någon som helst kunskap om vare sig Mellanöstern eller islam – eller är kanske avsikten att skapa kaos i hela regionen?

  Filmen speglar åtminstone en bild av Irakkriget som startades genom en ren lögn och ger även svar på några frågor även om inte hela sanningen visas.
  Jag förmodar du är bekant med den amerikanska neokonservativa tankesmedjorna American Enterprise Institute (AEI) samt ”Project for the New American Century” (PNAC), att känner till vilka som ingår i dem och sympatiserar med dem samt vilken agenda de har. Inom parantes så är Viktoria Nuland, som torde vara bekant via Ukrainakrisen, gift med Robert Kagan, medgrundare av PNAC och medlem i Council on Foreign Relations (CFR) och The Brookings Institution. Det kan man kalla för ett sammanträffande…..

 32. KZ skriver:

  Jag läste nyligen i internationell media att man har indikationer på att ISIS/IS organiserar om sig en aning för att utföra terrorhandlingar i USA och Europa vilket inte lär bli alltför svårt då så pass många har västerländska pass och inte behöver visum för sina resor. Lägger man därtill den massinvandring som sker till Sverige från alla oroshärdar runt om i världen där enbart asylsökande i år beräknas uppgå till runt 90,000 som enligt Migrationsverkets prognos kommer uppgå till närmare 1 miljon under de närmaste 5 åren om även anhöriginvandringen medräknas. Enligt vår statsministers skall vi ju inte bara öppna våra plånböcker utan även våra hjärtan inför denna framtid trots att flertalet (ca 90-95%) asylsökande inte visar ID-handlingar, varför vi inte vet vilka de är, var de egentligen kommer ifrån, vad de gjort eller deras avsikt. Vi vet med andra ord inte hur många krigsförbrytare vi ger nya identiteter till.
  Snacka om naiva och oansvariga politiker liksom en verklighetsfrånvänd mediakår i mellanmjölkens land.

 33. 8in8 skriver:

  Thank you
  Blog fantastic
  …………………….
  http://www.8ii.in

 34. Bobbob skriver:

  Får vi hoppas till Gudarna att Migrationsverket tar in Yazider och Kristna ENBART denna gång i MÅNGDFALLDENS NAMN. Det är ju knappast mångfaldigt att bara ta in fundamentalistiska muslimer från Nord Afrika och Mellanöstern varje gång….

  Tar migrationsverket in överväldigande majoritet Islamist så är det ju då uppenbart att de är köpta.

 35. Lucas Vasile skriver:

  Varför följer du inte pengarna bakom organisationen? Varför nämner du inte deras ledare och var och utav vem han har tränats? Varför berättar du inte om Snowden dokummenten som nämner IS eller ISIS att vara en USA led operation?
  Men visst propagera med Nietzsche…men det du skriver är just bara propaganda för att skrämma folk. Inget du skriver är för att lösa problemet och berätta om sanningen om varför ISIS är där och vem som har satt dit IS/ISIS och i vilket syfte! ”All things are subject to interpretation. Whichever interpretation prevails at any given time is a function of power not the truth.”

  • Morgonsur skriver:

   Jag ser helt enkelt ingen realistisk lösning på problemet på kort sikt, och definitivt ingen som jag har makt att genomföra. På lång sikt måste både Sverige och västvärlden fundera över sitt syfte. Vad är det som väst/Sverige står för som är värt att gå i döden för? Jag har svårt att tro att någon skulle offra livet för ytterligare en pappamånad, eller gratis inträde på landets muséer. Inte ens för att kvotera in kvinnor i börsbolagens styrelse faktiskt – även om man kan tro det ibland när man följer debatten.

   Jag har levt större delen av mitt liv fullständigt på det klara vad kärnvärdena i Sverige var. Till viss del har de försvunnit på grund av att världen blivit en bättre plats (muren föll), till viss del har jag upptäckt att värdena var en chimär (Sverige spelade efter VK2 betydligt mer fult mot östblocket än jag visste).

   Idag har jag svårt att se vad det skulle vara för värden en vanlig svensk skulle anse värda att offra livet för. Det vore intressant att göra en SIFO-undersökning i frågan.

   Du är varmt välkommen att lägga upp en kommentar med länkar till material som förklarar vem som ligger bakom IS, och jag är oerhört nyfiken på de dokument du nämner. Har du en länk så lägg gärna upp den.

   Om du har förslag på en realistisk lösning på problemet blir jag ännu gladare.

   • Magnus Redin skriver:

    Ja, vår självutnämnda intelligentia skulle kunna göra nytta!

    Själv håller jag på att jag kan riskera mycket för att behålla egen och grannars frihet och jag kan riskera mycket för att förhoppningsvis väcka konstruktiva tankar. I praktiken har jag bara debatterat under eget namn på internet sedan innan webben uppfanns samt nattvandrat en del i mitt bostadsområde, det är inte i närheten av att vara en utlandsmission edyl…

 36. Sven Wallin skriver:

  Ett försökt till abstraktion, ska nog ändå inte publiceras.

  Följ oljan, i högre grad, i den myllrande diskussionen avseende intressen; stormaktsintressen, klass (vänster – höger), Kristendom – Islam liksom diktomin mellan demokrati och diktat (klansamhälle), där demokratin nog fungerar bra inom en klan, men inte mellan klaner?

  Den största geopolitiska förändringen sker efter 1a VK då fem större imperier faller samman, varpå demokratiska nationalstater uppstår, vilande på etnisk samhörighet. Turkiets folkmord på armenier är ett exempel, och Gulfstaternas insteg på nationalstatsarenan en annan. Denna ovandling, från elitokrati till demokratiska stater, sker tämligen omgående efter 1a VK:s slut, och sker inte bara i Europa utan även mellanöstern, inkl den gryende konflikten mellan palestinier och ca 100.000 judar som flyttar dit under 20-talet, som senare skapar en demokratisk stat som vilar på stamtillhörighet. Kort sagt, kartan från 1918 kanske spökar lite, med anledning av att det tillkommit nya stormakter (imperier) som ändrar förutsättningarna och påverka i det lilla.

  Olika förvirrade vanarter av Islam, som lärt sig internet, är intressant, men kanske ska fokus ligga på resurser, kamp om resurser? Till syvern och sist handlar människans kamp om intressen, tex jakten på energi, företrädesvis olja. Det finns goda skäl att anta att oljan i Saudi är mer ändlig än andra fyndigheter, i förhållande till nuvarande produktion och kommande behov. Utan att vara oljegeolog verkar det som att de näst största, för att inte säga största, fyndigheterna finns i Iran och Irak. Då är rimligtvis relationen med de regimer som kontrollerar eller kan komma i kontroll av en bit av kakan, det mest relevanta. På det vis som utgången av 1a VK handlade om,

  Det verkar inte heller vara kontroversiellt att påstå att Sunniislamska områden är fattigt på olja, medan shiadominerade och Kurddominerade områden är rikt på kvarvarande olja.

  Om man ser det så, en kamp om ändliga resurser, så sitter Shiagrupperna på de höga korten, jämte kurderna. Sunnislamska maktordningar, med några undantag (tex slavgeneralsystemet), har mest använt sin tid åt att ta sina halvbröder av daga och bekämpa intern rivalitet, och därmed lätta att spela ut mot varandra. Det vi ser nu är med all sannolikhet detta. Turkarna vill bekämpa kurderna, shia bekämpar sunni, alaviterna håller sig väl med Ryssland och Iran och Hisbollah (shia). Det är nog mer en kamp om olja, genom ombud, än en kamp om religion, som ingen längre har kontroll över. Syrien har ingen olja, men är upp marschområde mot Iran, och gräns mot Rysslands intressen. Oljan ska pumpas upp, raffineras och transporteras, i säkerhet. Vore marknaden perfekt skulle priset vara högre, och vår västerlänk ekonomi klarar inte av mer belastning.

  Kanske ska man fokusera mindre på islam vs väst, och mer på kampen inom Islam, tolkningen av en lära är ett medel, mot målet makt, och makt en förutsättning för att komma åt resurser. Efter Shahens fall stöttade tex USA inte Iran (utan Irak), det blev tom ett litet krig, som inte mullorna. När Sadam senare gav sig på Kuwait, blev det ny oro i leden. Efter Sadams och Bathpartiets frånfälle i Irak, har huset Sauds i inflytande i regionen ökat drastiskt (och Sverige skulle tom genom S försorg bygga en vapenfabrik), samtidigt som engelsmännens uppdelning av Kurdernas landområden inte verkar kunna vara bestående, dvs vi ser en ny nation födas. Saud och olika sunniklaner är allierade med USA, pga oljan och inte för deras progressiva kvinnisyn, tillika arvfiender med kurder, perser och shiagrupper.

  Irak kan inte styras demokratiskt, har det visat sig, och då är allternativet en despot.
  Sannolikt kan ingen nation som inte är etniskt homogen styras demokratiskt, (och USA eller verige är inget undantag). Det är bara en fråga om tid, och våra politiker, ser vi ju, arbetar för högtryck med att fånga in alla minoriteters intresse, i relation till några 100.000 infödda män mellan 30 och 60 vars föräldrar tillhörde statskyrkan.

  Irak kommer rimligen delas upp efter sina folkgruppers maktordning, och det blir en kamp om herravälde över arealer med olja som förs med under falsk flagg. Kan man sno åt sig ett hörn av ett oljefält, kommer man åt all olja i fyndigheten genom att borra på tvärs under jord. Irans olja kommer däremot ingen åt (ännu), medan oljan i Irak är lättåtkomlig från flera håll. Saudis oljeriggar har man nått vägs ände.

  En stormakt som inte fallit i gunst, genom att ta parti för tex kurderna sak, kanske väljer att stödja ett lokalt rövarband för att minska kurdernas inflytande över oljefälten, och det finns ingen (rationell)anledning att tro att kontrollen över några av jordens mest värdefulla naturtillgångar av en slump tillfaller en gäng tossebollar som hugger huvudet av några minoriteter. Detta är rimligtvis en genomtänkt plan, som handlar om herravälde, och mycket lite av vad som egentligen styr framgångarna kommer i dagens ljus, inkl initierade militärbloggar. Sedvanligt styrs utrikespolitikens primat, av inrikespolitikens, och förklaringsmodellerna därefter.

  Kurdernas autonomi och innehav av olja är centralt för väst, endera lägger Kina rabarber på konfekten eller så får USA och Västeuropa köpa oljan i konkurrens med andra, eller så får man förhindra kurderna att skapa stabilitet för att idka handel med olja. Kamp- och stridsviljan hos kurder eller andra förtryckta minoriteter är rimligtvis inte mindre än hos tillresta illegala kombatanter, som känner sig vilsna i mellanmjölkslandet, och vem gör inte det. Det intressanta är mer att Sverige tar emot relativt stora flöden människor på flyt från regioner som befinner sig i konflikt pga kamp om naturresurser.

  Turkarna har inte bara problem med kurder, utan framför allt interna problem mellan ett fattigt fotfolk, och den (tidigare) militära eliten, sedan har turkarna problem med armenier och naturligtvis perser, och att kurderna hjälpte USA i Irak ställde till det ordentligt. Kurder, armenier, perser och turkar har trots allt lite historia oh organisation att luta sig mot. Saudi är en kollos på lerfötter och rämnar så fort de inte kan leverera olja. Tjetjenerna är en joker, stor vilja, och mot Ryssland, men ändå inte förfärande många, klart att de inte slåss på Rysslands/Irans eller kurdernas sida.

  Ska man spela på oddset, verkar det onekligen luta mer åt att shiagrupperna och att kurderna tar hem spelet i Irak, dvs de sitter framgent på mest olja och har mest historia att luta sig mot.

  De stora nycklarna sitter Malthus och Darwin på, dvs fortplanting, mängd, förmåga och resurser. Länder med jämlikhet planar ut, och länder som behåller ojämlikhet och har resurser producerar fler mannar. De största förändringarna kommer säkert här hemma, av demografiska skäl. Bara att räkna nativitet; 2, 2, 2, 2 eller som i Israel 2, 1, 0,5 eller 2, 4, 8, 16 eller varför inte 2, 8, 16, 64. Kampen om väljarna förändrar kartan, ska man vara ärlig ser vi väl en ganska tydlig regional indelning även i Sverige efter folkslag. Södertälje är ett exempel, Flen ett annat. Människor röstar med fötterna, precis som under folkvandringstiden eller 1840-talets första emigrationsvåg. Just nu finns få lediga landområden, väldigt många människor, och väldigt lite olja som upprätthåller ordningen. Folkgrupper som inte kan kontrollera ett landområde och skaffa sig resurser, få endera leva i missär, starta ett erövringskrig, blanda sig med andra eller fly och hitta en annan födkrok i ett land som tar emot dem.

  Turkarna är visserligen Sunni, men ett eget folkslag med en egen statsreligion, liknande Wasas koncept. När/om USA (och därmed Europa) till slut stöder Kurderna, att bygga en stabil stat, som kan exportera olja på en öppen marknad, blir det lugn och ro. Iran kommer inte väst åt, på grund av Ryssland, vilket till övervägande del inte är negativt. Att ryssarna pumpar upp krigsmakten är nog mest försvar, det finns väl heller inget av realt värde i Väst, så det är mer fråga om vi kan kränga på dem feminismen och exportsuccén mångfald.

  Blir det ordning i mellanöstern, minskar flyktingtrycket på Sverige, blir det oordning med kraftigt förändrad etnisk och demografisk struktur, så löser sig Sveriges ställningstaganden via röstsedeln, samt vilka politiker som vill åta sig uppdraget att leda folket. Att grupp ställs mot grupp ser vi redan, frågan är mer i hur hög grad etniska konflikter uppstår inom en nymornad mångfaldsnationalstat? Det verkar tex inte vara lika lätt längre att vara öppen med mosaiska sympatier, eller för den delen något så apart som Svenska intressen utifrån ett nationalstatsperspektiv, men perspektiven ändras snabbt, precis som före, under och efter 1:a VK.

  Allierar vi oss med kurderna, progressiva västturkar och Iran(ier), så är det utpräglad svens pragmatism, och ska vi fortsätta att berika nationen med sunniislam och patriarkala klansamhällen, som F1 förfäktar, så kanske vi bidrar till att etablera en annan världsordning, varför inte att etablera ett kalifat med Sunnislamister, som tronar på ett bit öken, med eller utan olja.

  Kanske ska man hålla tummarna för att Hillary vinner nästa val? Frågan om IS står och faller med de eliter som trots allt rår över världen. USA tog över ledningen i världen 1918 och EU är en lam anka. IS framtid styrs över hur USA väljer väg, vila sig mot stabilitet eller destabilitet, för att tillgodose sina intressen. För egen tror jag på Darwin, kusink-llarna kommer inte att klara av samordna enfald, förtryck av kvinnlig sexualitet och aggressivitet för att hålla ett område med naturresurser särskilt länge. Däremot går det ganska lätt att ta över en valförsamling, det är bara att räkna röster över tid, och rösta på mångfald. Under alla omständigheter är USAs olja slut, Kina har ingen och Ryssland har en del resurser kvar, inkl intressen i Iran och Svarta havet, så nyckeln ligger nog mer i Turkiet och Iraks kommande statsbildning. Stöttar USA kurderna, så ändras hela spelplanen. Om oljan sinar först i Saudi, så gäller det att vara kompis med rätt lokala krafter i Irak, om man nu inte är på god fot med perserna?

 37. Grönvita skriver:

  Mycket bra inlägg. Tack! Paradoxalt att ett problem som framstår som enkelt eftersom IS beskrivs närmast i termer av svart/vitt kan verka så svårt att lösa. Inga tveksamheter. Ren ondska.
  Om inget görs kommer deras bas att både utökas och konsolideras vilket borde leda till att vi, västvärlden den store satan, förr eller senare hotas också i våra hemländer. Så hur agera för att stämma i bäcken?
  Klart vi måste stötta de lokala och närmast belägna intressenterna som är direkta motståndare till IS oavsett om det är stater, grupper, klanledare eller annat kombinerat med militärt stöd.
  På hemmaplan borde vi agera enligt det Brittiska förslaget att omedelbart befria dem som reser för att stödja IS deras pass. De har därmed förverkat rätten vara medborgare med oss.
  Beträffande Svenska kärnvärden så vore det berikande med en offentlig diskussion på en nivå något högre än marginalskattefrågor och eventuellt förändrad föräldraförsäkring så här i valrörelsetider. Att bygga ett starkt civilförsvar kombinerat med ett militärt försvar baserat på allmän värnplikt är en bra grund för att stärka de gemensamma värdena i oss medborgare. Om inte annat vore det bra att göra i god tid innan IS, resurskonflikter och annan ofärd inte bara knacker på vår dörr utan exploderar mitt i våra vardagsrum. I alla fall om vi själva vill ha en chans påverka vad som sker med oss och inte enbart, som nu, vara helt utlämnade till yttre omständigheter och andras högst eventuella välvilja.

 38. Andrea Nordin skriver:

  ”De är unga män födda i Sverige, skolade i svensk skola, många av dem rentav med högskoleutbildning.”
  Där tror jag du har helt fel Tror majoriteten av IS anhängare i Sverige är Nysvenskar födda i MENA länder. Har du någon uppgift på hur många av de anhängare SÄPO varnar för faktiskt är födda i SWE!?

  • Morgonsur skriver:

   Jag är fullt övertygad om att de flesta anhängare är födda i andra länder än Sverige. Poängen med att påpeka att det förekommer även anhängare som är födda i Sverige är att problemet är av annan och mer malign art. Det visar att det finns grundläggande problem med integrationen; om inte ens en uppväxt i detta land, tjugotalet år i det svenska samhället med ett helt utbildningssystem som gör allt för att plantera en någorlunda normal värdegrund, i ett samhälle där människovärde och tolerans trummas ut i all offentlig kommunikation och i all media, och där inte ens en skolning i kritiskt tänkande på högskole/universitetsnivå hjälper – vad göra då?

   Att någon söker sig till Sverige från en annan kultur, där IS-liknande värderingar inte är lika kontroversiella – och återvänder till den andra kultursfären efter att man upptäckt att man inte passar in i Sverige är betydligt mindre märkligt.

 39. Pingback: Shamaran Petroleum Corp.: Q2-rapport och lägesuppdatering Irak/Kurdistan | accumus

 40. Anonym skriver:

  Sveriges invandringspolitik saknar all sans. Terrorister och infiltratörer,alla är välkomna.
  http://www.jpost.com/National-News/African-migrants-begin-third-day-of-protest-in-Tel-Aviv-337332

 41. Doris Day skriver:

  Lets take it in steps:
  1) ban the fascist book the koran like we did with mein kampf. Some mindfucks less to start with.

 42. fredrik skriver:

  IS kan utplåna sig själva, dom begår hemskheter som får alla att hata dom.
  USA och andra länder kan jaga terroristerna med drönare tillsammans med lokala militära förband.
  IS kan inte klara sig mot drönare, dom utplånas en efter en.
  FN måste utfärda en order om att alla pengar ska beslagtas, den bank som inte samarbetar ska få 5% av sina tillgångar beslagtagna, personer ska ställas inför rätta för krigsbrott om dom hjälper IS.

  Alla som säljer vapen till IS ska avrättas för krigsbrott.

  Om alla länder går samman så är dom förintade.
  Jag är inte så förtjust i drönare och vad USA delvis har använt dom till men att använda drönare mot IS är jag för.
  Drönare är effektiva mot terroriströrelser.
  Hela svenska folket är nog nu för en användning av drönare mot IS.
  (flyg ska även användas)
  Det enda som kan vara ett problem är svaga politiker som inte vågar göra något.
  Vi la ner vårt invasionsförsvar och skulle vara på den internationella arenan, nu är det dags.

 43. Martin skriver:

  Enda anledningen till att ”massmedia äntligen vaknat” är att USA inte längre är allierat med ISIS för att störta Assadregimen. ISIS gänget har funnits flera år innan och betett sig precis likadant. I Syrien främst. Regelmässigt avrättat tillfångatagna, utrotat minoriteter, våldtagit etcetera. Bara det att då var det i USAs intressen.

  Dessutom, anldeningen till att ISIS har tagit makten i Irak är helt och hållet USAs angreppskrig på USA. Saddams regim var sällsynt grym och brutal. Men ISIS är minst lika hemsk och angriper och utrotar minoriteter mycket hårdare. Och dessutom har det dött över en miljon människor mellan att USA invaderade Saddam tills han ersatts av ISIS.

  Om ni förväntar er att USA ska göra något bättre där nera är ni inte kloka. USA ut ur mellanöstern, USA ut ur Europa, DET är vad som skulle kunna göra världen litet mindre hemsk, efter en tjugo år eller vad det tar för det kaos USA skapat att värka ut. Tills USAs förstörelseverk har självläkts något litet så kommer enorma grymheter och massmord att begås. Men det är oundvikligt, det kan ingen ändra på. Förutom att göra det ännu värre.

 44. anonym skriver:

  Krig mot IS är totalt meningslöst utan kompromisslöst stöd från lokalbefolkningen, gerillakrig kan bara föras effektivt om folket stöder det. Att fanatiker i arabländerna enkelt kan finna sådant stöd mot väst måste anses som bortom all tvivel bevisat efter irak och afghanistan, så det enda alternativet är att låta dessa mördare göra vad de vill med sin region och skydda våra egna.

  Att anfalla IS är precis lika orimligt som anfall på sadam och ghaddaffi var. Dessa statsbildningar är inte våra angelägenheter och vad de gör med sina civilbefolkningar inte något vi bör bry oss om. Krig i ”medmänsklighetens tecken” är en förbannad lögn och inget folk kan genom utländsk militär befrias från sig självt med mindre än något som den totala våldtäkten på en nation som invasionen av nazi-tyskland 1945 och den nära 70 år långa amerikanska ockupationen av Tyskland utgör. (Än idag finns där över 30000 amerikanska soldater).

 45. Sofia skriver:

  En helt annorlunda hypotes om vilka ISIS är:

 46. Pingback: Om Terrordådet på Charlie Hebdo | Morgonsur

 47. Pingback: Gästinlägg: Är ISIS den extrema islamismens dödsryckningar | Morgonsur

 48. Jan johansson skriver:

  Sunnimuslimerna behöver beskydd. Shiadårar på hög nivå i Irak har stor skuld till is framgångar. Is militära kapacitet ligger hos fd Saddam militärer. Det drägg som samlas från jordens alla hörn är där för att döda. Skalar man bort allt ”religöst” tjafs finner man ett gäng kriminella. Utan det militära kapaciteten från andra Sunnimuslimerna vore dom intet. Vad göra med ”våra hemvändare”? Samla ihop dom och dumpa dom i flyktingläger i sydöstra Turkiet. Där kan dom börja sin rehab med att möta sina offer. Förmodligen blir dom ihjälslagna precis som om det skulle göra något.

 49. Jan johansson skriver:

  USA och dess dåraktiga politik har ställt till det i världen. Från störtande av Mossadeq 1952 fram till dags dato. Nu föreslår vissa av våra politiker att vi ska ställa oss under översteprästen USA s förmyndande. Medlemskap i nato ökar vår trygghet. Tjo flöjt sa Janne Wängman. Att avsätta en dåre bland dårar (saddam i Irak) leder till kaos. Att försöka att avsätta en dåre i en djungel (assad i Syrien) leder till vad vi ser idag. Har Libyen blivit lyckligare utan dåren kadafen? Egypten och Tunisien? Vi har facit nångång i framtiden. amrisarnas ledande roll leder bara till elände. Vad gäller Sverige. Vi har varit en fristad för en del islamister på senare år. Dom har inte kommit hit för att åtnjuta våra fri och rättigheter. Dom har velat undvika näsblod och elstötar i Kairo,Benghgazi och Damaskus. Upprepar. Skicka ”våra hemvändare” till flyktinglägren runt Syrien/Irak. Det är den enda rehab dom förtjänar.

 50. Lionel skriver:

  Vill dock poängtera att IS inte aldrig egentligen varit inriktade på att döda och fördriva icke-muslimer. Den överväldigande andelen av deras offer är muslimer. IS härjade i åratal i Syrien och där var tydligt i princip alla soldater muslimer. Alla soldatter som de halshuggit på film har varit muslimska soldater (både Shia och Sunni). Endast ett fåtal personer har t ex varit västläningar (cirka 5) eller japaner (2). Fast de senare har fått all uppmärsksamhet. Man slaktade vi ett tillfälle kanske 1500 kadetter.

  Det är just det som gör de så antimuslimska. De spränger moskeer och dödar tusentals muslimer. Soldater såväl com civila. Villl dock inte på något vis förminska deras illdåd mot kristna eller yeezidier. Men följer man IS; AQ och BH då ser man klart of tydligt att den överväldigande andelen är muslimer. Boko Haramhar anfallit hundratals moskeer och dödat massor av imamer (för att dessa motarbetat dem religiöst).

  KAn rekommendera studien ”Vanguards of death” från Westpoint University, den handlar om IS föregångare AQ i Iraq vars offer till ca 85% eller mer var muslimer, trots alla amerikanske soldater som fanns där. OCh notera att detta var ett så stort problem att bin LAden själv bad dessa sluta döda så mkt muslimer. Både via kassetband och brev bad han dem sluta slakta så mtk muslimer.

 51. Pingback: Svt kallar IS för ”aktivister” | hexanmexan

 52. Pingback: Söndagskrönika: Landsförrädarna i stadshuset « Snaphanen.dk

 53. Marie från Tyresö skriver:

  ISIS In Greater Israel’s Scheme:

 54. bullstone skriver:

  För det första kan vi i väst förbjuda koranen, en bok som egentligen är en manual med både kapitel och verser som påbjuder att en äkta muslim, oftast Sunni, skall döda otrogna icke muslimer men även genom en nyligen utställd Fatwa – att döda Shiiter dvs Shia muslimer…
  Koranen skall förbjudas på samma sätt som andra vansinniga böcker, Mein Kampf är endast en barnbok i förhållande till Koranen… Nazismen var verkligen illa men detta med Islamiska Staten är ofantligt mycket värre…
  Förbjud Koranen….

 55. Lars Michel skriver:

  Idag föll Raqqa. Landet finns inte längre. Du hade fel.
  Sånt som händer.

  • Morgonsur skriver:

   Ja, tack och lov. Man får väl kosta på sig ett litet ”hurra”. Och en förhoppning att Europa tar itu med efterverkningarna på ett handfast vis. Tyvärr lär vi inte ha sett det sista av islamismen.

 56. Pingback: Inspirerad av syrliga kulturjournos #polisen #BRÅ – Hexanmexan "shake my hand?"

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s