EU-direktivet som inte skulle bli av

IMG_7692

I dag röstade EU-parlamentet igenom ett nytt direktiv – mot enad expertis, sin egen faktainhämtnings- och remissprocess och åtskilliga nationella parlaments vilja. Hela processen i dess tillkomst har liknat en Monty Python-sketch, och om det inte vore för det hela ådagalagt en sådan inkompetens, korruption och förakt för demokratiska processer hade det hela varit riktigt skrattretande.

Nu drabbade direktivet i fråga bara några miljoner hobbyutövare, även om åtskilliga av dem fyller viktiga samhällsintressen med sin hobby – men säkerheten måste ju gå främst, eller hur.

Tänk om det var din fritidssysselsättning som diskuterades långt ovanför ditt huvud, bakom lyckta dörrar, av diverse EU-tjänstemän som av personlig övertygelse gett sig attan på att förbjuda den.

För misströsta icke, snart står nästa hobby i tur för att underkasta sig förbättringsarbete – för allas bästa. Tiden är mogen för att även andra, varför inte utförsåknings-, fotbolls- eller hästintresserade, redan nu börjar vänja sig vid samma faktaresistenta hetsjakt som jägare och skyttar. Bara av ren politisk princip.

Tänk om svenska hästintresserade – precis som jägare och skyttar – snart hittar nedanstående debattinlägg på SvD Debatt:

I veckan som kommer röstar EU-parlamentet om en uppdatering av det så kallade hemdjursdirektivet, regelverket som sätter lägstanivån för EU-ländernas lagar om vem som får inneha hästar och hur ridsport ska hanteras inom unionen.

När EU-kommissionen släppte sitt förslag på nytt hemdjursdirektiv ifjol, var det i efterdyningarna av att många skadas och dödas i ridolyckor varje år, och det präglades av viljan att under tidspress visa handlingskraft gentemot oroade medborgare. Problemet var inte bara att förslaget innehöll flera brister som jag och mina kollegor i EU-parlamentet har försökt rätta till. Hemdjursdirektivet presenterades dessutom felaktigt som en djurskyddsåtgärd, vilket öppnade dörren för massiv och berättigad kritik från skötsamma hästägare, som kände sig orättvist utpekade och misstänkliggjorda som potentiella djurplågare.

Engagerade hästägare undrade givetvis varför EU fokuserade på deras älskade hästar istället för åtgärder mot den olagliga djurhållningen och -smugglingen, där i regel djurplågeri förekommer. Det enkla svaret är att hemdjursdirektivet inte handlar om djurplågeri, det finns det andra regelverk för. Direktivet handlar istället om att förbättra miljön och säkerheten kring djurhållning och ridsport i allmänhet. Barn och fullvuxna hästar hör t ex inte ihop, vilket de flesta idag tycker är självklart.

I EU-parlamentet har jag på olika sätt drivit på för ökad säkerhet, men mot kommissionens förslag på totalförbud för privat hästägande.

Jag kommer att rösta ja till hemdjursdirektivet av tre anledningar:

1) Det kommer att rädda miljön och öka säkerheten för Europas medborgare.

Skärpningarna som föreslås kring hästägande i hemdjursdirektivet handlar om att minska mängden växthusgaser som har samband med hästuppfödning, samt risken att hästar används på fel sätt, eller hamnar i fel händer. Till exempel införs tillståndskrav för hästinnehav, samt att kryphål täpps till vad gäller reglerna för åldersgränser för ridning. 

Ingen under 18 år kommer längre att tillåtas rida på fullstora hästar, som är särskilt farliga och riskerar orsaka stora skador. Ett kompetensbevis (i vardagligt tal ”hästkörkort”) införs där lämplighetstest ingår. 

En minimiåldersgräns på 15 år för att handha och rida hästar i klasserna A-D  införs (ponny, ej fullt lastbärande med mankhöjd ej överstigande 148 cm). För de största, tyngsta och snabbaste hästarna (fullt lastbärande, mankhöjd över 148 cm) införs 18-årsgräns, särskilt lämplighetstest och striktare regler kring ägande. För alla hästdjur kommer 0,2-promillegräns för ryttaren och förbud att medföra passagerare vid ridning att införas. 

Skärpningarna kommer att höja lägstanivån och öka säkerheten för EU:s medborgare. Det kommer att minska risken för trafikstörningar och olyckor. Drygt 15 000 barn skadas enbart i Sverige varje år så illa i hästolyckor att de tvingas uppsöka akutsjukvård.

Det hävdas ibland att privat hästägande och ridning inte är något problem, men det stämmer inte. Djuruppfödning släpper ut enorma mängder växthusgaser och är ett stort miljöproblem. Det uppskattas dessutom att mellan 1000 och 7000 människor dör i idrottsrelaterade olyckor varje år i Europa. 12% av dödsfallen inträffar under utövande av ridsport, och bland  ridolyckorna är 90% av alla som skadas kvinnor. Hälften av skadorna och dödsfallen sker i oorganiserade sammanhang utanför myndigheternas kontroll (EuroSafe, Injuries in the European Union, Report on injury statistics 2008-2010, Amsterdam, 2013)

2) Det står inte emot insatser mot djurplågeri – tvärtom.

Förutom hemdjursdirektivet som reglerar privat hästägande intensifierar just nu EU och Sverige insatserna mot djurplågeri. Eftersom djurplågeri redan är olagligt handlar insatserna till exempel om operativa åtgärder som gränsöverskridande polis- och tullsamarbete, samt amnestier och uppköpsprogram för att motverka tillgången på hästar bland olämpliga ägare. Hemdjursdirektivet gör det svårare för legala hästar att nå den svarta marknaden och lättare att spåra de hästar som ändå gör det.

3) Sverige får i princip behålla sitt regelverk, medan andra länder höjer sig mot svensk nivå.

Mitt mål under förhandlingarna i parlamentet har varit att Sverige ska kunna behålla ett strikt och fungerande regelverk medan andra länder får höja sig och komma närmare en svensk säkerhetsnivå. Så har det också blivit.

Visst finns det områden där vi i mitt parti gärna hade sett skarpare skrivningar, till exempel vad gäller psykologiska tester för dem som söker tillstånd att äga häst eller vidare regleringar av särskilt stora, tunga och snabba fullblodshästar som det inte ens finns anledning för privatpersoner att inneha överhuvudtaget. Men på det stora hela är den kompromiss vi röstar om, med de undantag och förändringar som skrivits in, godtagbar. 

Det blir till exempel inget stopp för distanshandel, som hade kunnat drabba svensk glesbygd; vi har fått till undantag för till Svenska Ridsportförbundet anslutna föreningar, för hästuppfödare och för nöjesanläggningar; ryttar- och lantbruksgymnasium drabbas inte och vi får ett gemensamt europeiskt regelverk för stallinredning och -mått efter svensk modell.

Under mitt arbete med hemdjursdirektivet har jag tagit emot både hot och hat, vilket har varit obehagligt, särskilt som avsändarna själva varit hästägare, vars lämplighet man därmed kan ifrågasätta. Men jag har också tagit emot konstruktiv kritik av engagerade medborgare ur ryttarrörelsen. Det tackar jag för och jag har tagit till mig av förslagen för att försöka förbättra direktivet.

Det finns en bred enighet från de svenska partierna bakom direktivet. I riksdagens EU-nämnd har samtliga partier ställt sig bakom direktivet med de ändringar som regeringen drivit på i EU:s ministerråd. I EU-parlamentet har jag och andra partiers företrädare på olika sätt drivit på för ökad säkerhet, men mot kommissionens förslag på totalförbud mot privat hästägande.

Men samtidigt som jag arbetat för att förbättra direktivet har många andra ägnat sig åt att sprida felaktigheter i medierna om direktivet. Åtskilliga vill att hela förslaget röstas ned och tas om. En process som skulle ta flera år och vars resultat kan bli ännu tuffare för hästägare och ryttare. När hela EU-parlamentet röstar om hemdjursdirektivet i Strasbourg i veckan får vi se om andra partier klarar att hålla en rak linje. Det vore angeläget för europeiska medborgares säkerhet.

Bertil Walerius 

Europaparlamentariker

Om Morgonsur

Morgonsur förmedlar Magnus Ernströms personliga tankar och åsikter kring i första hand säkerhetspolitik och rättssamhälle, och är oberoende från alla myndigheter, organisationer, politiska partier eller företag.
Detta inlägg publicerades i Rättssamhälle. Bokmärk permalänken.

12 kommentarer till EU-direktivet som inte skulle bli av

 1. Eric skriver:

  Det måste vara en satir – om inte, är det mycket illa. Är det sådana här politikermänniskor som vi ska tvingas lyda?

  • Morgonsur skriver:

   Ja och nej. Jag har ändrat och stoppat in ridsporten i en text som publicerades på SvD debatt om det nya vapendirektivet. Syftet är att få människor som själva inte är skyttar eller jägare att förstå hur resonemangen går över människors huvuden. JAg stoppade in ridsport, för många har lätt att förhålla sig till den, men hade lika gärna kunnat stoppa in t ex fotboll. Tack och lov är ingen av de idrotterna lika utsatt som skyttet – än. Men det är dags att säga stopp nu. När skyttet är borta är det nästa sports tur.

   • Anonym skriver:

    Tyvärr så ÄR ridsporten redan ännu värre utsatt än skyttet. Är aktiv inom bägge sporterna samt jägare och kan konstatera att djurrättsterroristernas användande av statens våldsmonopol och juridisk aktivism i Sverige saknar motstycke sedan andra världskrigets Nazi-tyskland och dess juridiska förföljelse av människor.

 2. Thomas skriver:

  Det är närmare sanningen än man kan tro.
  Fast sanningen är ett snäpp värre…

  http://familjejordbrukarna.blogspot.se/2017/03/effektivare-sanktioner-ds-20175.html

 3. Yxan skriver:

  Bra skrivet Magnus!
  Ironin gör ju att man kan skratta åt eländet.
  Det de flesta är förbannade på är ju hanteringen av förslaget och den minst sagt haltande argumenteringen av både tjänstemän med egen agenda samt politikers okunskap/naivitet och brist på insikt.

  Silar mygg o sväljer kameler är ju bara förnamnet.
  Stifta lagar med kännbara/omedelbara straff och sätt till resurser mot de illegala vapnen det är de oförmögna att göra.

  Förtroendet för politiker och tjänstemän i EU och Sverige nådde nu sin bottennotering hos sportskyttar och jägare i Sverige.
  Ska bli mycket intressant att se hur det implementeras i Sverige.
  Swexit!

 4. destrierblog skriver:

  Tyvärr så ligger satiren väldigt nära hur ”blankettstraffstadgandet” – där tjänstemännen på svenska myndigheter hittar på egna ”lagar” som i svenska domstolar smäller högre än både direktiv, förordningar, Europakonventionen, FEUF och FN´s konvention för mänskliga rättigheter.

  Verklighetens ”lagstiftande” för hemdjur i Sverige är betydligt värre än den här satiren!

  • Morgonsur skriver:

   Ja, som varandes tjänsteman själv blir jag kanske än mer upprörd än andra att man låter uppenbara lagbrott av offentliga tjänstemän fortgå och t o m uppmuntras. Horribelt, och det anstår inte en rättsstat.

 5. Sture skriver:

  Men sen så är det så att helt plötsligt när det gäller rikemans sporten samt våra odugliga politiker då skrivs det naturligtvis i media där sådana som Leverpastejen Eskil fördömer EU samtidigt som han gjort djurägares liv till ett helvete. Kan bara tycka att det är bra att dom får känna på egen medicin. Sverige förlorade i EU domstolen gällande sparandet av internet bolagens uppgifter i fyra månader.Då rasade hela världen för polis och åklagare ! I min värld är det inte ok att avlyssna ett helt lands medborgare bara för att det skall förenkla arbetsuppgifterna för våra myndigheter. Samtidigt som där finns bolag som tydligen sparar uppgifterna trots att Europadomstolen sagt ifrån. Det tolkar jag som ett brott gällande de mänskliga rättigheterna ? Om jag skulle göra en anmälan om detta så skulle inte våra myndigheter bry sig trots att de inte får samla in uppgifterna och bevara dessa i fyra månader. Välkommen till ny diktaturen där politiker dikterar vad som är mänskliga rättigheter.

 6. Kgb35 skriver:

  Jag tycker det hymlas för mycket om att det handlar om att politikerna är rädda för att folket skall göra revolution. Att avväpna folket är en gammal effektiv metod att hindra revolution.
  Det är därför du har rätt, närmast skyldighet, att kunna bära vapen i USA. De flydde från förtryckt i Europa. Nu är vi här, där igen. Det är vi som är historielösa!

  Ett av de första besluten Kristian tyrann tog när han erövrat Sverige 1520 var att förbjuda folket att ha vapen. Som i Danmark. Fogdarna hann inte avväpna folket…

  • Erik skriver:

   När man inser att EU numera endast är ett nytt Sovjetunionen under uppbyggnad och av samma marxistiska grupp som i Sovjetunionen, är det enkelt att förstå varför sådana här och liknande lagar och direktiv beslutas.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s